Alert button
Picture for Yue Xing

Yue Xing

Alert button

Benefits of Transformer: In-Context Learning in Linear Regression Tasks with Unstructured Data

Feb 01, 2024
Yue Xing, Xiaofeng Lin, Namjoon Suh, Qifan Song, Guang Cheng

Viaarxiv icon

Superiority of Multi-Head Attention in In-Context Linear Regression

Jan 30, 2024
Yingqian Cui, Jie Ren, Pengfei He, Jiliang Tang, Yue Xing

Viaarxiv icon

Better Representations via Adversarial Training in Pre-Training: A Theoretical Perspective

Jan 26, 2024
Yue Xing, Xiaofeng Lin, Qifan Song, Yi Xu, Belinda Zeng, Guang Cheng

Viaarxiv icon

Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models

Oct 10, 2023
Shenglai Zeng, Yaxin Li, Jie Ren, Yiding Liu, Han Xu, Pengfei He, Yue Xing, Shuaiqiang Wang, Jiliang Tang, Dawei Yin

Figure 1 for Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
Figure 2 for Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
Figure 3 for Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
Figure 4 for Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
Viaarxiv icon

FT-Shield: A Watermark Against Unauthorized Fine-tuning in Text-to-Image Diffusion Models

Oct 03, 2023
Yingqian Cui, Jie Ren, Yuping Lin, Han Xu, Pengfei He, Yue Xing, Wenqi Fan, Hui Liu, Jiliang Tang

Figure 1 for FT-Shield: A Watermark Against Unauthorized Fine-tuning in Text-to-Image Diffusion Models
Figure 2 for FT-Shield: A Watermark Against Unauthorized Fine-tuning in Text-to-Image Diffusion Models
Figure 3 for FT-Shield: A Watermark Against Unauthorized Fine-tuning in Text-to-Image Diffusion Models
Figure 4 for FT-Shield: A Watermark Against Unauthorized Fine-tuning in Text-to-Image Diffusion Models
Viaarxiv icon

Adversarial Training with Generated Data in High-Dimensional Regression: An Asymptotic Study

Jun 21, 2023
Yue Xing

Figure 1 for Adversarial Training with Generated Data in High-Dimensional Regression: An Asymptotic Study
Figure 2 for Adversarial Training with Generated Data in High-Dimensional Regression: An Asymptotic Study
Figure 3 for Adversarial Training with Generated Data in High-Dimensional Regression: An Asymptotic Study
Figure 4 for Adversarial Training with Generated Data in High-Dimensional Regression: An Asymptotic Study
Viaarxiv icon

Benefit of Interpolation in Nearest Neighbor Algorithms

Feb 23, 2022
Yue Xing, Qifan Song, Guang Cheng

Figure 1 for Benefit of Interpolation in Nearest Neighbor Algorithms
Figure 2 for Benefit of Interpolation in Nearest Neighbor Algorithms
Figure 3 for Benefit of Interpolation in Nearest Neighbor Algorithms
Figure 4 for Benefit of Interpolation in Nearest Neighbor Algorithms
Viaarxiv icon

Unlabeled Data Help: Minimax Analysis and Adversarial Robustness

Feb 14, 2022
Yue Xing, Qifan Song, Guang Cheng

Figure 1 for Unlabeled Data Help: Minimax Analysis and Adversarial Robustness
Figure 2 for Unlabeled Data Help: Minimax Analysis and Adversarial Robustness
Figure 3 for Unlabeled Data Help: Minimax Analysis and Adversarial Robustness
Figure 4 for Unlabeled Data Help: Minimax Analysis and Adversarial Robustness
Viaarxiv icon

Adversarially Robust Estimate and Risk Analysis in Linear Regression

Dec 18, 2020
Yue Xing, Ruizhi Zhang, Guang Cheng

Figure 1 for Adversarially Robust Estimate and Risk Analysis in Linear Regression
Figure 2 for Adversarially Robust Estimate and Risk Analysis in Linear Regression
Figure 3 for Adversarially Robust Estimate and Risk Analysis in Linear Regression
Figure 4 for Adversarially Robust Estimate and Risk Analysis in Linear Regression
Viaarxiv icon

On the Generalization Properties of Adversarial Training

Aug 15, 2020
Yue Xing, Qifan Song, Guang Cheng

Figure 1 for On the Generalization Properties of Adversarial Training
Figure 2 for On the Generalization Properties of Adversarial Training
Figure 3 for On the Generalization Properties of Adversarial Training
Figure 4 for On the Generalization Properties of Adversarial Training
Viaarxiv icon