Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiacheng Ye

Heterogeneous Graph Neural Networks for Keyphrase Generation


Sep 10, 2021
Jiacheng Ye, Ruijian Cai, Tao Gui, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

One2Set: Generating Diverse Keyphrases as a Set


May 24, 2021
Jiacheng Ye, Tao Gui, Yichao Luo, Yige Xu, Qi Zhang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Keyphrase Generation with Fine-Grained Evaluation-Guided Reinforcement Learning


Apr 18, 2021
Yichao Luo, Yige Xu, Jiacheng Ye, Xipeng Qiu, Qi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling


Dec 19, 2020
Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Constructing Multiple Tasks for Augmentation: Improving Neural Image Classification With K-means Features


Nov 18, 2019
Tao Gui, Lizhi Qing, Qi Zhang, Jiacheng Ye, HangYan, Zichu Fei, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Re-ID Driven Localization Refinement for Person Search


Sep 18, 2019
Chuchu Han, Jiacheng Ye, Yunshan Zhong, Xin Tan, Chi Zhang, Changxin Gao, Nong Sang

* 10 pages, 7 figures. Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions