Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ZeroGen$^+$: Self-Guided High-Quality Data Generation in Efficient Zero-Shot Learning


May 25, 2022
Jiahui Gao, Renjie Pi, Yong Lin, Hang Xu, Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, Lingpeng Kong

* 9 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation


Feb 16, 2022
Jiacheng Ye, Jiahui Gao, Qintong Li, Hang Xu, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, Tao Yu, Lingpeng Kong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Heterogeneous Graph Neural Networks for Keyphrase Generation


Sep 10, 2021
Jiacheng Ye, Ruijian Cai, Tao Gui, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One2Set: Generating Diverse Keyphrases as a Set


May 24, 2021
Jiacheng Ye, Tao Gui, Yichao Luo, Yige Xu, Qi Zhang

* Accepted by ACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Keyphrase Generation with Fine-Grained Evaluation-Guided Reinforcement Learning


Apr 18, 2021
Yichao Luo, Yige Xu, Jiacheng Ye, Xipeng Qiu, Qi Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling


Dec 19, 2020
Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Constructing Multiple Tasks for Augmentation: Improving Neural Image Classification With K-means Features


Nov 18, 2019
Tao Gui, Lizhi Qing, Qi Zhang, Jiacheng Ye, HangYan, Zichu Fei, Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Re-ID Driven Localization Refinement for Person Search


Sep 18, 2019
Chuchu Han, Jiacheng Ye, Yunshan Zhong, Xin Tan, Chi Zhang, Changxin Gao, Nong Sang

* 10 pages, 7 figures. Accepted by ICCV 2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email