Alert button
Picture for Haifeng Li

Haifeng Li

Alert button

AllSpark: a multimodal spatiotemporal general model

Dec 31, 2023
Run Shao, Cheng Yang, Qiujun Li, Qing Zhu, Yongjun Zhang, YanSheng Li, Yu Liu, Yong Tang, Dapeng Liu, Shizhong Yang, Jiayi Ma, Haifeng Li

Viaarxiv icon

Image Quality, Uniformity and Computation Improvement of Compressive Light Field Displays with U-Net

Dec 28, 2023
Chen Gao, Haifeng Li, Xu Liu, Xiaodi Tan

Viaarxiv icon

A Multi-level Distillation based Dense Passage Retrieval Model

Dec 28, 2023
Haifeng Li, Mo Hai, Dong Tang

Viaarxiv icon

CAT: A Causally Graph Attention Network for Trimming Heterophilic Graph

Dec 15, 2023
Silu He, Qinyao Luo, Xinsha Fu, Ling Zhao, Ronghua Du, Haifeng Li

Viaarxiv icon

MSFormer: A Skeleton-multiview Fusion Method For Tooth Instance Segmentation

Oct 23, 2023
Yuan Li, Huan Liu, Yubo Tao, Xiangyang He, Haifeng Li, Xiaohu Guo, Hai Lin

Viaarxiv icon

Using Global Land Cover Product as Prompt for Cropland Mapping via Visual Foundation Model

Oct 16, 2023
Chao Tao, Aoran Hu, Rong Xiao, Haifeng Li, Yuze Wang

Viaarxiv icon

AdaER: An Adaptive Experience Replay Approach for Continual Lifelong Learning

Aug 19, 2023
Xingyu Li, Bo Tang, Haifeng Li

Figure 1 for AdaER: An Adaptive Experience Replay Approach for Continual Lifelong Learning
Figure 2 for AdaER: An Adaptive Experience Replay Approach for Continual Lifelong Learning
Figure 3 for AdaER: An Adaptive Experience Replay Approach for Continual Lifelong Learning
Figure 4 for AdaER: An Adaptive Experience Replay Approach for Continual Lifelong Learning
Viaarxiv icon

GraSS: Contrastive Learning with Gradient Guided Sampling Strategy for Remote Sensing Image Semantic Segmentation

Jul 03, 2023
Zhaoyang Zhang, Zhen Ren, Chao Tao, Yunsheng Zhang, Chengli Peng, Haifeng Li

Figure 1 for GraSS: Contrastive Learning with Gradient Guided Sampling Strategy for Remote Sensing Image Semantic Segmentation
Figure 2 for GraSS: Contrastive Learning with Gradient Guided Sampling Strategy for Remote Sensing Image Semantic Segmentation
Figure 3 for GraSS: Contrastive Learning with Gradient Guided Sampling Strategy for Remote Sensing Image Semantic Segmentation
Figure 4 for GraSS: Contrastive Learning with Gradient Guided Sampling Strategy for Remote Sensing Image Semantic Segmentation
Viaarxiv icon