Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Daxin Jiang

EventBERT: A Pre-Trained Model for Event Correlation Reasoning


Oct 13, 2021
Yucheng Zhou, Xiubo Geng, Tao Shen, Guodong Long, Daxin Jiang

* 12 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Building an Efficient and Effective Retrieval-based Dialogue System via Mutual Learning


Oct 01, 2021
Chongyang Tao, Jiazhan Feng, Chang Liu, Juntao Li, Xiubo Geng, Daxin Jiang

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Neural Templates for Recommender Dialogue System


Sep 25, 2021
Zujie Liang, Huang Hu, Can Xu, Jian Miao, Yingying He, Yining Chen, Xiubo Geng, Fan Liang, Daxin Jiang

* EMNLP 2021 long paper, code link: https://github.com/jokieleung/NTRD 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual Fine-to-Coarse Distillation for Coarse-grained Response Selection in Open-Domain Conversations


Sep 24, 2021
Wei Chen, Yeyun Gong, Can Xu, Huang Hu, Bolun Yao, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Xiaowu Hu, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Ground Visual Objects for Visual Dialog


Sep 13, 2021
Feilong Chen, Xiuyi Chen, Can Xu, Daxin Jiang

* Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Re-entry Prediction for Online Conversations via Self-Supervised Learning


Sep 05, 2021
Lingzhi Wang, Xingshan Zeng, Huang Hu, Kam-Fai Wong, Daxin Jiang

* Accepted by EMNLP 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Multiple Noisy Augmented Data Sets for Better Cross-Lingual Spoken Language Understanding


Sep 03, 2021
Yingmei Guo, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Mingxing Xu, Zhiyong Wu, Daxin Jiang

* Long paper at EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Smart Bird: Learnable Sparse Attention for Efficient and Effective Transformer


Sep 02, 2021
Chuhan Wu, Fangzhao Wu, Tao Qi, Binxing Jiao, Daxin Jiang, Yongfeng Huang, Xing Xie


  Access Paper or Ask Questions

Neural Rule-Execution Tracking Machine For Transformer-Based Text Generation


Jul 27, 2021
Yufei Wang, Can Xu, Huang Hu, Chongyang Tao, Stephen Wan, Mark Dras, Mark Johnson, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Language Scaling for Universal Suggested Replies Model


Jun 04, 2021
Qianlan Ying, Payal Bajaj, Budhaditya Deb, Yu Yang, Wei Wang, Bojia Lin, Milad Shokouhi, Xia Song, Yang Yang, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

MPC-BERT: A Pre-Trained Language Model for Multi-Party Conversation Understanding


Jun 03, 2021
Jia-Chen Gu, Chongyang Tao, Zhen-Hua Ling, Can Xu, Xiubo Geng, Daxin Jiang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Iterative Knowledge Distillation for Cross-Lingual Named Entity Recognition


Jun 01, 2021
Shining Liang, Ming Gong, Jian Pei, Linjun Shou, Wanli Zuo, Xianglin Zuo, Daxin Jiang

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CoSQA: 20,000+ Web Queries for Code Search and Question Answering


May 27, 2021
Junjie Huang, Duyu Tang, Linjun Shou, Ming Gong, Ke Xu, Daxin Jiang, Ming Zhou, Nan Duan

* ACL 2021 main conference. The CoSQA data and leaderboard are available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Text-Code/NL-code-search-WebQuery. The code is available at https://github.com/Jun-jie-Huang/CoCLR 

  Access Paper or Ask Questions

Maria: A Visual Experience Powered Conversational Agent


May 27, 2021
Zujie Liang, Huang Hu, Can Xu, Chongyang Tao, Xiubo Geng, Yining Chen, Fan Liang, Daxin Jiang

* Accepted by ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Logic-Driven Context Extension and Data Augmentation for Logical Reasoning of Text


May 08, 2021
Siyuan Wang, Wanjun Zhong, Duyu Tang, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Daxin Jiang, Ming Zhou, Nan Duan

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation


Apr 16, 2021
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Can Xu, Bolun Yao, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

WhiteningBERT: An Easy Unsupervised Sentence Embedding Approach


Apr 09, 2021
Junjie Huang, Duyu Tang, Wanjun Zhong, Shuai Lu, Linjun Shou, Ming Gong, Daxin Jiang, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Integrating Pre-trained Model into Rule-based Dialogue Management


Feb 17, 2021
Jun Quan, Meng Yang, Qiang Gan, Deyi Xiong, Yiming Liu, Yuchen Dong, Fangxin Ouyang, Jun Tian, Ruiling Deng, Yongzhi Li, Yang Yang, Daxin Jiang

* AAAI 2021 Demo Paper 

  Access Paper or Ask Questions

CodeXGLUE: A Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding and Generation


Feb 09, 2021
Shuai Lu, Daya Guo, Shuo Ren, Junjie Huang, Alexey Svyatkovskiy, Ambrosio Blanco, Colin Clement, Dawn Drain, Daxin Jiang, Duyu Tang, Ge Li, Lidong Zhou, Linjun Shou, Long Zhou, Michele Tufano, Ming Gong, Ming Zhou, Nan Duan, Neel Sundaresan, Shao Kun Deng, Shengyu Fu, Shujie Liu


  Access Paper or Ask Questions

Syntax-Enhanced Pre-trained Model


Dec 28, 2020
Zenan Xu, Daya Guo, Duyu Tang, Qinliang Su, Linjun Shou, Ming Gong, Wanjun Zhong, Xiaojun Quan, Nan Duan, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Multi-Teacher Selection for Knowledge Distillation


Dec 14, 2020
Fei Yuan, Linjun Shou, Jian Pei, Wutao Lin, Ming Gong, Yan Fu, Daxin Jiang

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

GLGE: A New General Language Generation Evaluation Benchmark


Nov 24, 2020
Dayiheng Liu, Yu Yan, Yeyun Gong, Weizhen Qi, Hang Zhang, Jian Jiao, Weizhu Chen, Jie Fu, Linjun Shou, Ming Gong, Pengcheng Wang, Jiusheng Chen, Daxin Jiang, Jiancheng Lv, Ruofei Zhang, Winnie Wu, Ming Zhou, Nan Duan

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CalibreNet: Calibration Networks for Multilingual Sequence Labeling


Nov 11, 2020
Shining Liang, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Wanli Zuo, Daxin Jiang

* Long paper in WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-lingual Machine Reading Comprehension with Language Branch Knowledge Distillation


Oct 27, 2020
Junhao Liu, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Min Yang, Daxin Jiang

* Accepted as long paper in COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Graph Representation of Semi-structured Data for Web Question Answering


Oct 14, 2020
Xingyao Zhang, Linjun Shou, Jian Pei, Ming Gong, Lijie Wen, Daxin Jiang

* Accepted as long paper in COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Interpretable Reasoning over Paragraph Effects in Situation


Oct 03, 2020
Mucheng Ren, Xiubo Geng, Tao Qin, Heyan Huang, Daxin Jiang

* 14 pages. Accepted as EMNLP2020 Long paper 

  Access Paper or Ask Questions

No Answer is Better Than Wrong Answer: A Reflection Model for Document Level Machine Reading Comprehension


Sep 29, 2020
Xuguang Wang, Linjun Shou, Ming Gong, Nan Duan, Daxin Jiang

* Accepted by Findings of EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GraphCodeBERT: Pre-training Code Representations with Data Flow


Sep 29, 2020
Daya Guo, Shuo Ren, Shuai Lu, Zhangyin Feng, Duyu Tang, Shujie Liu, Long Zhou, Nan Duan, Alexey Svyatkovskiy, Shengyu Fu, Michele Tufano, Shao Kun Deng, Colin Clement, Dawn Drain, Neel Sundaresan, Jian Yin, Daxin Jiang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions