Alert button
Picture for Li Du

Li Du

Alert button

Intuition-aware Mixture-of-Rank-1-Experts for Parameter Efficient Finetuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Yijiang Liu, Rongyu Zhang, Huanrui Yang, Kurt Keutzer, Yuan Du, Li Du, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Towards Generalizable and Faithful Logic Reasoning over Natural Language via Resolution Refutation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Zhouhao Sun, Xiao Ding, Li Du, Bibo Cai, Jinglong Gao, Ting Liu, Qin Bing

Viaarxiv icon

Deciphering the lmpact of Pretraining Data on Large Language Models through Machine Unlearning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Yang Zhao, Li Du, Xiao Ding, Kai Xiong, Zhouhao Sun, Jun Shi, Ting Liu, Bing Qin

Viaarxiv icon

Proximity QA: Unleashing the Power of Multi-Modal Large Language Models for Spatial Proximity Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Jianing Li, Xi Nan, Ming Lu, Li Du, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

VeCAF: VLM-empowered Collaborative Active Finetuning with Training Objective Awareness

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Rongyu Zhang, Zefan Cai, Huanrui Yang, Zidong Liu, Denis Gudovskiy, Tomoyuki Okuno, Yohei Nakata, Kurt Keutzer, Baobao Chang, Yuan Du, Li Du, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Principled Gradient-based Markov Chain Monte Carlo for Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Li Du, Afra Amini, Lucas Torroba Hennigen, Xinyan Velocity Yu, Jason Eisner, Holden Lee, Ryan Cotterell

Viaarxiv icon

BiPFT: Binary Pre-trained Foundation Transformer with Low-rank Estimation of Binarization Residual Polynomials

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Xingrun Xing, Li Du, Xinyuan Wang, Xianlin Zeng, Yequan Wang, Zheng Zhang, Jiajun Zhang

Viaarxiv icon

Formal Aspects of Language Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Ryan Cotterell, Anej Svete, Clara Meister, Tianyu Liu, Li Du

Viaarxiv icon

On the Representational Capacity of Recurrent Neural Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Franz Nowak, Anej Svete, Li Du, Ryan Cotterell

Viaarxiv icon