Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Du

Li Du

School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University

Uncertainty Guided Depth Fusion for Spike Camera


Aug 29, 2022
Jianing Li, Jiaming Liu, Xiaobao Wei, Jiyuan Zhang, Ming Lu, Lei Ma, Li Du, Tiejun Huang, Shanghang Zhang

* 18 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DiscrimLoss: A Universal Loss for Hard Samples and Incorrect Samples Discrimination


Aug 21, 2022
Tingting Wu, Xiao Ding, Hao Zhang, Jinglong Gao, Li Du, Bing Qin, Ting Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Text Difficulty Study: Do machines behave the same as humans regarding text difficulty?


Aug 14, 2022
Bowen Chen, Xiao Ding, Li Du, Qin Bing, Ting Liu

* 4-page main content short paper,3 figures, intend to submit at a conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Graph Enhanced BERT Model for Event Prediction


May 22, 2022
Li Du, Xiao Ding, Yue Zhang, Kai Xiong, Ting Liu, Bing Qin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

e-CARE: a New Dataset for Exploring Explainable Causal Reasoning


May 12, 2022
Li Du, Xiao Ding, Kai Xiong, Ting Liu, Bing Qin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Binary Neural Networks as a general-propose compute paradigm for on-device computer vision


Feb 08, 2022
Guhong Nie, Lirui Xiao, Menglong Zhu, Dongliang Chu, Yue Shen, Peng Li, Kang Yang, Li Du, Bo Chen

* 13 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Memory-Efficient CNN Accelerator Based on Interlayer Feature Map Compression


Oct 12, 2021
Zhuang Shao, Xiaoliang Chen, Li Du, Lei Chen, Yuan Du, Wei Zhuang, Huadong Wei, Chenjia Xie, Zhongfeng Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Modeling Event Background for If-Then Commonsense Reasoning Using Context-aware Variational Autoencoder


Sep 19, 2019
Li Du, Xiao Ding, Ting Liu, Zhongyang Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Training Deep Neural Networks Using Posit Number System


Sep 06, 2019
Jinming Lu, Siyuan Lu, Zhisheng Wang, Chao Fang, Jun Lin, Zhongfeng Wang, Li Du

* accepted by SOCC2019 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Analog Neural Network Computing Engine using CMOS-Compatible Charge-Trap-Transistor (CTT)


Aug 09, 2018
Yuan Du, Li Du, Xuefeng Gu, Jieqiong Du, X. Shawn Wang, Boyu Hu, Mingzhe Jiang, Xiaoliang Chen, Junjie Su, Subramanian S. Iyer, Mau-Chung Frank Chang

* 9 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>