Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Yu

DYLE: Dynamic Latent Extraction for Abstractive Long-Input Summarization


Oct 15, 2021
Ziming Mao, Chen Henry Wu, Ansong Ni, Yusen Zhang, Rui Zhang, Tao Yu, Budhaditya Deb, Chenguang Zhu, Ahmed H. Awadallah, Dragomir Radev


  Access Paper or Ask Questions

Prefix-to-SQL: Text-to-SQL Generation from Incomplete User Questions


Sep 30, 2021
Naihao Deng, Shuaichen Chang, Peng Shi, Tao Yu, Rui Zhang

* 17 pages, 12 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

SummerTime: Text Summarization Toolkit for Non-experts


Sep 10, 2021
Ansong Ni, Zhangir Azerbayev, Mutethia Mutuma, Troy Feng, Yusen Zhang, Tao Yu, Ahmed Hassan Awadallah, Dragomir Radev

* EMNLP 2021 Demo Track 

  Access Paper or Ask Questions

An Exploratory Study on Long Dialogue Summarization: What Works and What's Next


Sep 10, 2021
Yusen Zhang, Ansong Ni, Tao Yu, Rui Zhang, Chenguang Zhu, Budhaditya Deb, Asli Celikyilmaz, Ahmed Hassan Awadallah, Dragomir Radev

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Multi-person Total Motion Capture Using Sparse Multi-view Cameras


Aug 23, 2021
Yuxiang Zhang, Zhe Li, Liang An, Mengcheng Li, Tao Yu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Logic-Consistency Text Generation from Semantic Parses


Aug 02, 2021
Chang Shu, Yusen Zhang, Xiangyu Dong, Peng Shi, Tao Yu, Rui Zhang

* ACL Findings, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Cross-Domain Text-to-SQL Semantic Parsing with Auxiliary Task


Jun 17, 2021
Peng Shi, Tao Yu, Patrick Ng, Zhiguo Wang


  Access Paper or Ask Questions

DoubleField: Bridging the Neural Surface and Radiance Fields for High-fidelity Human Rendering


Jun 08, 2021
Ruizhi Shao, Hongwen Zhang, He Zhang, Yanpei Cao, Tao Yu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

PlayVirtual: Augmenting Cycle-Consistent Virtual Trajectories for Reinforcement Learning


Jun 08, 2021
Tao Yu, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Mingxiao Feng, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Function4D: Real-time Human Volumetric Capture from Very Sparse Consumer RGBD Sensors


May 06, 2021
Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Pengpeng Liu, Qionghai Dai, Yebin Liu

* CVPR 2021 Oral Paper, Project Page: http://www.liuyebin.com/Function4D/Function4D.html, THuman2.0 dataset available. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-rWUn4fEQNU&t=126s 

  Access Paper or Ask Questions

DeepMultiCap: Performance Capture of Multiple Characters Using Sparse Multiview Cameras


May 01, 2021
Yang Zheng, Ruizhi Shao, Yuxiang Zhang, Tao Yu, Zerong Zheng, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

QMSum: A New Benchmark for Query-based Multi-domain Meeting Summarization


Apr 13, 2021
Ming Zhong, Da Yin, Tao Yu, Ahmad Zaidi, Mutethia Mutuma, Rahul Jha, Ahmed Hassan Awadallah, Asli Celikyilmaz, Yang Liu, Xipeng Qiu, Dragomir Radev

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

INTERSPEECH 2021 ConferencingSpeech Challenge: Towards Far-field Multi-Channel Speech Enhancement for Video Conferencing


Apr 02, 2021
Wei Rao, Yihui Fu, Yanxin Hu, Xin Xu, Yvkai Jv, Jiangyu Han, Zhongjie Jiang, Lei Xie, Yannan Wang, Shinji Watanabe, Zheng-Hua Tan, Hui Bu, Tao Yu, Shidong Shang

* 5 pages, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

POSEFusion: Pose-guided Selective Fusion for Single-view Human Volumetric Capture


Mar 29, 2021
Zhe Li, Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Yebin Liu

* CVPR 2021 (Oral presentation), for more information, please refer to the projectpage http://www.liuyebin.com/posefusion/posefusion.html 

  Access Paper or Ask Questions

Patch AutoAugment


Mar 20, 2021
Shiqi Lin, Tao Yu, Ruoyu Feng, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning Omni-frequency Region-adaptive Representations for Real Image Super-Resolution


Jan 10, 2021
Xin Li, Xin Jin, Tao Yu, Yingxue Pang, Simeng Sun, Zhizheng Zhang, Zhibo Chen

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Reconstruction and Texture Estimation Using Deep Implicit Semantic Template Mapping


Nov 30, 2020
Xiaochen Zhao, Zerong Zheng, Chaonan Ji, Zhenyi Liu, Yirui Luo, Tao Yu, Jinli Suo, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

DeepCloth: Neural Garment Representation for Shape and Style Editing


Nov 30, 2020
Zhaoqi Su, Tao Yu, Yangang Wang, Yipeng Li, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Implicit Templates for 3D Shape Representation


Nov 30, 2020
Zerong Zheng, Tao Yu, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Did You Ask a Good Question? A Cross-Domain Question Intention Classification Benchmark for Text-to-SQL


Oct 23, 2020
Yusen Zhang, Xiangyu Dong, Shuaichen Chang, Tao Yu, Peng Shi, Rui Zhang

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Online Conversation Disentanglement with Pointer Networks


Oct 21, 2020
Tao Yu, Shafiq Joty


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Evaluation for Text-to-SQL with Distilled Test Suites


Oct 06, 2020
Ruiqi Zhong, Tao Yu, Dan Klein

* EMNLP 2020 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

GraPPa: Grammar-Augmented Pre-Training for Table Semantic Parsing


Sep 29, 2020
Tao Yu, Chien-Sheng Wu, Xi Victoria Lin, Bailin Wang, Yi Chern Tan, Xinyi Yang, Dragomir Radev, Richard Socher, Caiming Xiong

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

NormalGAN: Learning Detailed 3D Human from a Single RGB-D Image


Jul 30, 2020
Lizhen Wang, Xiaochen Zhao, Tao Yu, Songtao Wang, Yebin Liu

* 10 pages, 11 figures, ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Feature Representation for Hybrid-distorted Image Restoration


Jul 22, 2020
Xin Li, Xin Jin, Jianxin Lin, Tao Yu, Sen Liu, Yaojun Wu, Wei Zhou, Zhibo Chen

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

PaMIR: Parametric Model-Conditioned Implicit Representation for Image-based Human Reconstruction


Jul 08, 2020
Zerong Zheng, Tao Yu, Yebin Liu, Qionghai Dai


  Access Paper or Ask Questions

DART: Open-Domain Structured Data Record to Text Generation


Jul 06, 2020
Dragomir Radev, Rui Zhang, Amrit Rau, Abhinand Sivaprasad, Chiachun Hsieh, Nazneen Fatema Rajani, Xiangru Tang, Aadit Vyas, Neha Verma, Pranav Krishna, Yangxiaokang Liu, Nadia Irwanto, Jessica Pan, Faiaz Rahman, Ahmad Zaidi, Murori Mutuma, Yasin Tarabar, Ankit Gupta, Tao Yu, Yi Chern Tan, Xi Victoria Lin, Caiming Xiong, Richard Socher


  Access Paper or Ask Questions