Alert button
Picture for Liang Peng

Liang Peng

Alert button

Pseudo Label Refinery for Unsupervised Domain Adaptation on Cross-dataset 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 30, 2024
Zhanwei Zhang, Minghao Chen, Shuai Xiao, Liang Peng, Hengjia Li, Binbin Lin, Ping Li, Wenxiao Wang, Boxi Wu, Deng Cai

Viaarxiv icon

LoRA-Composer: Leveraging Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization in Training-Free Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Yang Yang, Wen Wang, Liang Peng, Chaotian Song, Yao Chen, Hengjia Li, Xiaolong Yang, Qinglin Lu, Deng Cai, Boxi Wu, Wei Liu

Figure 1 for LoRA-Composer: Leveraging Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization in Training-Free Diffusion Models
Figure 2 for LoRA-Composer: Leveraging Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization in Training-Free Diffusion Models
Figure 3 for LoRA-Composer: Leveraging Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization in Training-Free Diffusion Models
Figure 4 for LoRA-Composer: Leveraging Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization in Training-Free Diffusion Models
Viaarxiv icon

VastTrack: Vast Category Visual Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Liang Peng, Junyuan Gao, Xinran Liu, Weihong Li, Shaohua Dong, Zhipeng Zhang, Heng Fan, Libo Zhang

Figure 1 for VastTrack: Vast Category Visual Object Tracking
Figure 2 for VastTrack: Vast Category Visual Object Tracking
Figure 3 for VastTrack: Vast Category Visual Object Tracking
Figure 4 for VastTrack: Vast Category Visual Object Tracking
Viaarxiv icon

MMGPL: Multimodal Medical Data Analysis with Graph Prompt Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Liang Peng, Songyue Cai, Zongqian Wu, Huifang Shang, Xiaofeng Zhu, Xiaoxiao Li

Viaarxiv icon

Regulating Intermediate 3D Features for Vision-Centric Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Junkai Xu, Liang Peng, Haoran Cheng, Linxuan Xia, Qi Zhou, Dan Deng, Wei Qian, Wenxiao Wang, Deng Cai

Viaarxiv icon

Local Conditional Controlling for Text-to-Image Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Yibo Zhao, Liang Peng, Yang Yang, Zekai Luo, Hengjia Li, Yao Chen, Wei Zhao, qinglin lu, Wei Liu, Boxi Wu

Viaarxiv icon

Smooth Video Synthesis with Noise Constraints on Diffusion Models for One-shot Video Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Liang Peng, Haoran Cheng, Zheng Yang, Ruisi Zhao, Linxuan Xia, Chaotian Song, Qinglin Lu, Wei Liu, Boxi Wu

Viaarxiv icon

MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Junkai Xu, Liang Peng, Haoran Cheng, Hao Li, Wei Qian, Ke Li, Wenxiao Wang, Deng Cai

Figure 1 for MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Unsupervised Multiplex Graph Learning with Complementary and Consistent Information

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2023
Liang Peng, Xin Wang, Xiaofeng Zhu

Figure 1 for Unsupervised Multiplex Graph Learning with Complementary and Consistent Information
Figure 2 for Unsupervised Multiplex Graph Learning with Complementary and Consistent Information
Figure 3 for Unsupervised Multiplex Graph Learning with Complementary and Consistent Information
Figure 4 for Unsupervised Multiplex Graph Learning with Complementary and Consistent Information
Viaarxiv icon

The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Lingdong Kong, Yaru Niu, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit R. Cottereau, Ding Zhao, Liangjun Zhang, Hesheng Wang, Wei Tsang Ooi, Ruijie Zhu, Ziyang Song, Li Liu, Tianzhu Zhang, Jun Yu, Mohan Jing, Pengwei Li, Xiaohua Qi, Cheng Jin, Yingfeng Chen, Jie Hou, Jie Zhang, Zhen Kan, Qiang Ling, Liang Peng, Minglei Li, Di Xu, Changpeng Yang, Yuanqi Yao, Gang Wu, Jian Kuai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Jiamian Huang, Baojun Li, Jiale Chen, Shuang Zhang, Sun Ao, Zhenyu Li, Runze Chen, Haiyong Luo, Fang Zhao, Jingze Yu

Figure 1 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 2 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 3 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 4 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Viaarxiv icon