Alert button
Picture for Honghui Yang

Honghui Yang

Alert button

PonderV2: Pave the Way for 3D Foundation Model with A Universal Pre-training Paradigm

Oct 13, 2023
Haoyi Zhu, Honghui Yang, Xiaoyang Wu, Di Huang, Sha Zhang, Xianglong He, Tong He, Hengshuang Zhao, Chunhua Shen, Yu Qiao, Wanli Ouyang

Figure 1 for PonderV2: Pave the Way for 3D Foundation Model with A Universal Pre-training Paradigm
Figure 2 for PonderV2: Pave the Way for 3D Foundation Model with A Universal Pre-training Paradigm
Figure 3 for PonderV2: Pave the Way for 3D Foundation Model with A Universal Pre-training Paradigm
Figure 4 for PonderV2: Pave the Way for 3D Foundation Model with A Universal Pre-training Paradigm
Viaarxiv icon

UniPAD: A Universal Pre-training Paradigm for Autonomous Driving

Oct 12, 2023
Honghui Yang, Sha Zhang, Di Huang, Xiaoyang Wu, Haoyi Zhu, Tong He, Shixiang Tang, Hengshuang Zhao, Qibo Qiu, Binbin Lin, Xiaofei He, Wanli Ouyang

Figure 1 for UniPAD: A Universal Pre-training Paradigm for Autonomous Driving
Figure 2 for UniPAD: A Universal Pre-training Paradigm for Autonomous Driving
Figure 3 for UniPAD: A Universal Pre-training Paradigm for Autonomous Driving
Figure 4 for UniPAD: A Universal Pre-training Paradigm for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

M$^3$CS: Multi-Target Masked Point Modeling with Learnable Codebook and Siamese Decoders

Sep 23, 2023
Qibo Qiu, Honghui Yang, Wenxiao Wang, Shun Zhang, Haiming Gao, Haochao Ying, Wei Hua, Xiaofei He

Figure 1 for M$^3$CS: Multi-Target Masked Point Modeling with Learnable Codebook and Siamese Decoders
Figure 2 for M$^3$CS: Multi-Target Masked Point Modeling with Learnable Codebook and Siamese Decoders
Figure 3 for M$^3$CS: Multi-Target Masked Point Modeling with Learnable Codebook and Siamese Decoders
Figure 4 for M$^3$CS: Multi-Target Masked Point Modeling with Learnable Codebook and Siamese Decoders
Viaarxiv icon

PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector with Point-Voxel Transformer

May 11, 2023
Honghui Yang, Wenxiao Wang, Minghao Chen, Binbin Lin, Tong He, Hua Chen, Xiaofei He, Wanli Ouyang

Figure 1 for PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector with Point-Voxel Transformer
Figure 2 for PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector with Point-Voxel Transformer
Figure 3 for PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector with Point-Voxel Transformer
Figure 4 for PVT-SSD: Single-Stage 3D Object Detector with Point-Voxel Transformer
Viaarxiv icon

GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-training on LiDAR Point Clouds

Dec 07, 2022
Honghui Yang, Tong He, Jiaheng Liu, Hua Chen, Boxi Wu, Binbin Lin, Xiaofei He, Wanli Ouyang

Figure 1 for GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-training on LiDAR Point Clouds
Figure 2 for GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-training on LiDAR Point Clouds
Figure 3 for GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-training on LiDAR Point Clouds
Figure 4 for GD-MAE: Generative Decoder for MAE Pre-training on LiDAR Point Clouds
Viaarxiv icon

3D-QueryIS: A Query-based Framework for 3D Instance Segmentation

Nov 17, 2022
Jiaheng Liu, Tong He, Honghui Yang, Rui Su, Jiayi Tian, Junran Wu, Hongcheng Guo, Ke Xu, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

Graph R-CNN: Towards Accurate 3D Object Detection with Semantic-Decorated Local Graph

Aug 07, 2022
Honghui Yang, Zili Liu, Xiaopei Wu, Wenxiao Wang, Wei Qian, Xiaofei He, Deng Cai

Figure 1 for Graph R-CNN: Towards Accurate 3D Object Detection with Semantic-Decorated Local Graph
Figure 2 for Graph R-CNN: Towards Accurate 3D Object Detection with Semantic-Decorated Local Graph
Figure 3 for Graph R-CNN: Towards Accurate 3D Object Detection with Semantic-Decorated Local Graph
Figure 4 for Graph R-CNN: Towards Accurate 3D Object Detection with Semantic-Decorated Local Graph
Viaarxiv icon

Sparse Fuse Dense: Towards High Quality 3D Detection with Depth Completion

Mar 18, 2022
Xiaopei Wu, Liang Peng, Honghui Yang, Liang Xie, Chenxi Huang, Chengqi Deng, Haifeng Liu, Deng Cai

Figure 1 for Sparse Fuse Dense: Towards High Quality 3D Detection with Depth Completion
Figure 2 for Sparse Fuse Dense: Towards High Quality 3D Detection with Depth Completion
Figure 3 for Sparse Fuse Dense: Towards High Quality 3D Detection with Depth Completion
Figure 4 for Sparse Fuse Dense: Towards High Quality 3D Detection with Depth Completion
Viaarxiv icon

SparsePoint: Fully End-to-End Sparse 3D Object Detector

Mar 18, 2021
Zili Liu, Guodong Xu, Honghui Yang, Haifeng Liu, Deng Cai

Figure 1 for SparsePoint: Fully End-to-End Sparse 3D Object Detector
Figure 2 for SparsePoint: Fully End-to-End Sparse 3D Object Detector
Figure 3 for SparsePoint: Fully End-to-End Sparse 3D Object Detector
Figure 4 for SparsePoint: Fully End-to-End Sparse 3D Object Detector
Viaarxiv icon