Alert button
Picture for Yuqi Lin

Yuqi Lin

Alert button

MMT-Bench: A Comprehensive Multimodal Benchmark for Evaluating Large Vision-Language Models Towards Multitask AGI

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2024
Kaining Ying, Fanqing Meng, Jin Wang, Zhiqian Li, Han Lin, Yue Yang, Hao Zhang, Wenbo Zhang, Yuqi Lin, Shuo Liu, Jiayi Lei, Quanfeng Lu, Runjian Chen, Peng Xu, Renrui Zhang, Haozhe Zhang, Peng Gao, Yali Wang, Yu Qiao, Ping Luo, Kaipeng Zhang, Wenqi Shao

Figure 1 for MMT-Bench: A Comprehensive Multimodal Benchmark for Evaluating Large Vision-Language Models Towards Multitask AGI
Figure 2 for MMT-Bench: A Comprehensive Multimodal Benchmark for Evaluating Large Vision-Language Models Towards Multitask AGI
Figure 3 for MMT-Bench: A Comprehensive Multimodal Benchmark for Evaluating Large Vision-Language Models Towards Multitask AGI
Figure 4 for MMT-Bench: A Comprehensive Multimodal Benchmark for Evaluating Large Vision-Language Models Towards Multitask AGI
Viaarxiv icon

UniHDA: Towards Universal Hybrid Domain Adaptation of Image Generators

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Hengjia Li, Yang Liu, Yuqi Lin, Zhanwei Zhang, Yibo Zhao, weihang Pan, Tu Zheng, Zheng Yang, Yuchun Jiang, Boxi Wu, Deng Cai

Viaarxiv icon

TagCLIP: A Local-to-Global Framework to Enhance Open-Vocabulary Multi-Label Classification of CLIP Without Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Yuqi Lin, Minghao Chen, Kaipeng Zhang, Hengjia Li, Mingming Li, Zheng Yang, Dongqin Lv, Binbin Lin, Haifeng Liu, Deng Cai

Viaarxiv icon

Few-shot Hybrid Domain Adaptation of Image Generators

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Hengjia Li, Yang Liu, Linxuan Xia, Yuqi Lin, Tu Zheng, Zheng Yang, Wenxiao Wang, Xiaohui Zhong, Xiaobo Ren, Xiaofei He

Viaarxiv icon

Self-supervised and Weakly Supervised Contrastive Learning for Frame-wise Action Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2022
Minghao Chen, Renbo Tu, Chenxi Huang, Yuqi Lin, Boxi Wu, Deng Cai

Figure 1 for Self-supervised and Weakly Supervised Contrastive Learning for Frame-wise Action Representations
Figure 2 for Self-supervised and Weakly Supervised Contrastive Learning for Frame-wise Action Representations
Figure 3 for Self-supervised and Weakly Supervised Contrastive Learning for Frame-wise Action Representations
Figure 4 for Self-supervised and Weakly Supervised Contrastive Learning for Frame-wise Action Representations
Viaarxiv icon

CLIP is Also an Efficient Segmenter: A Text-Driven Approach for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Yuqi Lin, Minghao Chen, Wenxiao Wang, Boxi Wu, Ke Li, Binbin Lin, Haifeng Liu, Xiaofei He

Figure 1 for CLIP is Also an Efficient Segmenter: A Text-Driven Approach for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 2 for CLIP is Also an Efficient Segmenter: A Text-Driven Approach for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 3 for CLIP is Also an Efficient Segmenter: A Text-Driven Approach for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Figure 4 for CLIP is Also an Efficient Segmenter: A Text-Driven Approach for Weakly Supervised Semantic Segmentation
Viaarxiv icon