Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SkipNode: On Alleviating Over-smoothing for Deep Graph Convolutional NetworksWeigang Lu , Yibing Zhan , Ziyu Guan , Liu Liu , Baosheng Yu , Wei Zhao , Yaming Yang , Dacheng Tao

* 12 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

AP-10K: A Benchmark for Animal Pose Estimation in the WildHang Yu , Yufei Xu , Jing Zhang , Wei Zhao , Ziyu Guan , Dacheng Tao


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Cooperative Bidding Games for Multi-Objective Optimization in e-Commercial Sponsored SearchZiyu Guan , Hongchang Wu , Qingyu Cao , Hao Liu , Wei Zhao , Sheng Li , Cai Xu , Guang Qiu , Jian Xu , Bo Zheng


   Access Paper or Ask Questions

Non-contact Pain Recognition from Video Sequences with Remote Physiological Measurements PredictionRuijing Yang , Ziyu Guan , Zitong Yu , Guoying Zhao , Xiaoyi Feng , Jinye Peng

* IJCAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Interpretable and Efficient Heterogeneous Graph Convolutional NetworkYaming Yang , Ziyu Guan , Jianxin Li , Wei Zhao , Jiangtao Cui , Quan Wang

* This paper has been submitted to IEEE TKDE 

   Access Paper or Ask Questions

Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRUYu Zhu , Yu Gong , Qingwen Liu , Yingcai Ma , Wenwu Ou , Junxiong Zhu , Beidou Wang , Ziyu Guan , Deng Cai

* 9 pages, 6 figures, submitted to CIKM 2019 Applied Research Track 

   Access Paper or Ask Questions

Exact-K Recommendation via Maximal Clique OptimizationYu Gong , Yu Zhu , Lu Duan , Qingwen Liu , Ziyu Guan , Fei Sun , Wenwu Ou , Kenny Q. Zhu

* SIGKDD 2019 

   Access Paper or Ask Questions

A Brand-level Ranking System with the Customized Attention-GRU ModelYu Zhu , Junxiong Zhu , Jie Hou , Yongliang Li , Beidou Wang , Ziyu Guan , Deng Cai

* International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2018: 3947-3953 
* 7 pages, 6 figures, 3 tables. Published in IJCAI 2018. Make some figures and tables more clear 

   Access Paper or Ask Questions

Addressing the Item Cold-start Problem by Attribute-driven Active LearningYu Zhu , Jinhao Lin , Shibi He , Beidou Wang , Ziyu Guan , Haifeng Liu , Deng Cai

* 14 pages, 7 figures, 9 tables. Submitted to TKDE 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>