Alert button
Picture for Ziyu Guan

Ziyu Guan

Alert button

NodeMixup: Tackling Under-Reaching for Graph Neural Networks

Dec 21, 2023
Weigang Lu, Ziyu Guan, Wei Zhao, Yaming Yang, Long Jin

Viaarxiv icon

Few-Shot Domain Adaptation for Charge Prediction on Unprofessional Descriptions

Sep 29, 2023
Jie Zhao, Ziyu Guan, Wei Zhao, Yue Jiang, Xiaofei He

Viaarxiv icon

Pseudo Contrastive Learning for Graph-based Semi-supervised Learning

Feb 19, 2023
Weigang Lu, Ziyu Guan, Wei Zhao, Yaming Yang, Yuanhai Lv, Baosheng Yu, Dacheng Tao

Figure 1 for Pseudo Contrastive Learning for Graph-based Semi-supervised Learning
Figure 2 for Pseudo Contrastive Learning for Graph-based Semi-supervised Learning
Figure 3 for Pseudo Contrastive Learning for Graph-based Semi-supervised Learning
Figure 4 for Pseudo Contrastive Learning for Graph-based Semi-supervised Learning
Viaarxiv icon

Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering

Oct 19, 2022
Yaming Yang, Ziyu Guan, Zhe Wang, Wei Zhao, Cai Xu, Weigang Lu, Jianbin Huang

Figure 1 for Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering
Figure 2 for Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering
Figure 3 for Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering
Figure 4 for Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering
Viaarxiv icon

Entropy Induced Pruning Framework for Convolutional Neural Networks

Aug 13, 2022
Yiheng Lu, Ziyu Guan, Yaming Yang, Maoguo Gong, Wei Zhao, Kaiyuan Feng

Figure 1 for Entropy Induced Pruning Framework for Convolutional Neural Networks
Figure 2 for Entropy Induced Pruning Framework for Convolutional Neural Networks
Figure 3 for Entropy Induced Pruning Framework for Convolutional Neural Networks
Figure 4 for Entropy Induced Pruning Framework for Convolutional Neural Networks
Viaarxiv icon

SkipNode: On Alleviating Over-smoothing for Deep Graph Convolutional Networks

Dec 22, 2021
Weigang Lu, Yibing Zhan, Ziyu Guan, Liu Liu, Baosheng Yu, Wei Zhao, Yaming Yang, Dacheng Tao

Figure 1 for SkipNode: On Alleviating Over-smoothing for Deep Graph Convolutional Networks
Figure 2 for SkipNode: On Alleviating Over-smoothing for Deep Graph Convolutional Networks
Figure 3 for SkipNode: On Alleviating Over-smoothing for Deep Graph Convolutional Networks
Figure 4 for SkipNode: On Alleviating Over-smoothing for Deep Graph Convolutional Networks
Viaarxiv icon

AP-10K: A Benchmark for Animal Pose Estimation in the Wild

Aug 28, 2021
Hang Yu, Yufei Xu, Jing Zhang, Wei Zhao, Ziyu Guan, Dacheng Tao

Figure 1 for AP-10K: A Benchmark for Animal Pose Estimation in the Wild
Figure 2 for AP-10K: A Benchmark for Animal Pose Estimation in the Wild
Figure 3 for AP-10K: A Benchmark for Animal Pose Estimation in the Wild
Figure 4 for AP-10K: A Benchmark for Animal Pose Estimation in the Wild
Viaarxiv icon

Multi-Agent Cooperative Bidding Games for Multi-Objective Optimization in e-Commercial Sponsored Search

Jun 08, 2021
Ziyu Guan, Hongchang Wu, Qingyu Cao, Hao Liu, Wei Zhao, Sheng Li, Cai Xu, Guang Qiu, Jian Xu, Bo Zheng

Figure 1 for Multi-Agent Cooperative Bidding Games for Multi-Objective Optimization in e-Commercial Sponsored Search
Figure 2 for Multi-Agent Cooperative Bidding Games for Multi-Objective Optimization in e-Commercial Sponsored Search
Figure 3 for Multi-Agent Cooperative Bidding Games for Multi-Objective Optimization in e-Commercial Sponsored Search
Figure 4 for Multi-Agent Cooperative Bidding Games for Multi-Objective Optimization in e-Commercial Sponsored Search
Viaarxiv icon

Non-contact Pain Recognition from Video Sequences with Remote Physiological Measurements Prediction

May 18, 2021
Ruijing Yang, Ziyu Guan, Zitong Yu, Guoying Zhao, Xiaoyi Feng, Jinye Peng

Figure 1 for Non-contact Pain Recognition from Video Sequences with Remote Physiological Measurements Prediction
Figure 2 for Non-contact Pain Recognition from Video Sequences with Remote Physiological Measurements Prediction
Figure 3 for Non-contact Pain Recognition from Video Sequences with Remote Physiological Measurements Prediction
Figure 4 for Non-contact Pain Recognition from Video Sequences with Remote Physiological Measurements Prediction
Viaarxiv icon

Interpretable and Efficient Heterogeneous Graph Convolutional Network

Jun 23, 2020
Yaming Yang, Ziyu Guan, Jianxin Li, Wei Zhao, Jiangtao Cui, Quan Wang

Figure 1 for Interpretable and Efficient Heterogeneous Graph Convolutional Network
Figure 2 for Interpretable and Efficient Heterogeneous Graph Convolutional Network
Figure 3 for Interpretable and Efficient Heterogeneous Graph Convolutional Network
Figure 4 for Interpretable and Efficient Heterogeneous Graph Convolutional Network
Viaarxiv icon