Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DAGN: Discourse-Aware Graph Network for Logical Reasoning


Apr 08, 2021
Yinya Huang, Meng Fang, Yu Cao, Liwei Wang, Xiaodan Liang

Add code

* Accepted by NAACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SOON: Scenario Oriented Object Navigation with Graph-based Exploration


Mar 31, 2021
Fengda Zhu, Xiwen Liang, Yi Zhu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BossNAS: Exploring Hybrid CNN-transformers with Block-wisely Self-supervised Neural Architecture Search


Mar 24, 2021
Changlin Li, Tao Tang, Guangrun Wang, Jiefeng Peng, Bing Wang, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang

Add code

* Our searched hybrid CNN-transformer models achieve up to 82.2% accuracy on ImageNet, surpassing EfficientNet by 2.1% with comparable compute time 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Slimmable Network


Mar 24, 2021
Changlin Li, Guangrun Wang, Bing Wang, Xiaodan Liang, Zhihui Li, Xiaojun Chang

Add code

* Accepted to CVPR 2021 as an Oral Presentation 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows


Mar 03, 2021
Zhengzhong Liu, Guanxiong Ding, Avinash Bukkittu, Mansi Gupta, Pengzhi Gao, Atif Ahmed, Shikun Zhang, Xin Gao, Swapnil Singhavi, Linwei Li, Wei Wei, Zecong Hu, Haoran Shi, Xiaodan Liang, Teruko Mitamura, Eric P. Xing, Zhiting Hu

Add code

* 8 pages, 4 figures, EMNLP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SparseBERT: Rethinking the Importance Analysis in Self-attention


Feb 25, 2021
Han Shi, Jiahui Gao, Xiaozhe Ren, Hang Xu, Xiaodan Liang, Zhenguo Li, James T. Kwok

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Loss Function Discovery for Object Detection via Convergence-Simulation Driven Search


Feb 09, 2021
Peidong Liu, Gengwei Zhang, Bochao Wang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Yong Jiang, Zhenguo Li

Add code

* Accepted by ICLR2021 Poster 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UPDeT: Universal Multi-agent Reinforcement Learning via Policy Decoupling with Transformers


Feb 07, 2021
Siyi Hu, Fengda Zhu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Add code

* 15 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GTAE: Graph-Transformer based Auto-Encoders for Linguistic-Constrained Text Style Transfer


Feb 01, 2021
Yukai Shi, Sen Zhang, Chenxing Zhou, Xiaodan Liang, Xiaojun Yang, Liang Lin

Add code

* The first two authors share equal-authorship; Code:https://github.com/SenZHANG-GitHub/graph-text-style-transfer ; benchmark: https://github.com/ykshi/text-style-transfer-benchmark 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
<<
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
>>