Alert button
Picture for Zongben Xu

Zongben Xu

Alert button

Rotation Equivariant Proximal Operator for Deep Unfolding Methods in Image Restoration

Dec 25, 2023
Jiahong Fu, Qi Xie, Deyu Meng, Zongben Xu

Viaarxiv icon

Optimal Transport-Guided Conditional Score-Based Diffusion Models

Nov 02, 2023
Xiang Gu, Liwei Yang, Jian Sun, Zongben Xu

Figure 1 for Optimal Transport-Guided Conditional Score-Based Diffusion Models
Figure 2 for Optimal Transport-Guided Conditional Score-Based Diffusion Models
Figure 3 for Optimal Transport-Guided Conditional Score-Based Diffusion Models
Figure 4 for Optimal Transport-Guided Conditional Score-Based Diffusion Models
Viaarxiv icon

Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images

Aug 31, 2023
Cuican Yu, Guansong Lu, Yihan Zeng, Jian Sun, Xiaodan Liang, Huibin Li, Zongben Xu, Songcen Xu, Wei Zhang, Hang Xu

Figure 1 for Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images
Figure 2 for Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images
Figure 3 for Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images
Figure 4 for Towards High-Fidelity Text-Guided 3D Face Generation and Manipulation Using only Images
Viaarxiv icon

Direction-of-Arrival Estimation for Constant Modulus Signals Using a Structured Matrix Recovery Technique

Jul 15, 2023
Xunmeng Wu, Zai Yang, Zhiqiang Wei, Zongben Xu

Figure 1 for Direction-of-Arrival Estimation for Constant Modulus Signals Using a Structured Matrix Recovery Technique
Figure 2 for Direction-of-Arrival Estimation for Constant Modulus Signals Using a Structured Matrix Recovery Technique
Figure 3 for Direction-of-Arrival Estimation for Constant Modulus Signals Using a Structured Matrix Recovery Technique
Figure 4 for Direction-of-Arrival Estimation for Constant Modulus Signals Using a Structured Matrix Recovery Technique
Viaarxiv icon

Multichannel Frequency Estimation in Challenging Scenarios via Structured Matrix Embedding and Recovery (StruMER)

Jul 15, 2023
Xunmeng Wu, Zai Yang, Zongben Xu

Figure 1 for Multichannel Frequency Estimation in Challenging Scenarios via Structured Matrix Embedding and Recovery (StruMER)
Figure 2 for Multichannel Frequency Estimation in Challenging Scenarios via Structured Matrix Embedding and Recovery (StruMER)
Figure 3 for Multichannel Frequency Estimation in Challenging Scenarios via Structured Matrix Embedding and Recovery (StruMER)
Figure 4 for Multichannel Frequency Estimation in Challenging Scenarios via Structured Matrix Embedding and Recovery (StruMER)
Viaarxiv icon

DAC-MR: Data Augmentation Consistency Based Meta-Regularization for Meta-Learning

May 13, 2023
Jun Shu, Xiang Yuan, Deyu Meng, Zongben Xu

Figure 1 for DAC-MR: Data Augmentation Consistency Based Meta-Regularization for Meta-Learning
Figure 2 for DAC-MR: Data Augmentation Consistency Based Meta-Regularization for Meta-Learning
Figure 3 for DAC-MR: Data Augmentation Consistency Based Meta-Regularization for Meta-Learning
Figure 4 for DAC-MR: Data Augmentation Consistency Based Meta-Regularization for Meta-Learning
Viaarxiv icon

Keypoint-Guided Optimal Transport

Mar 23, 2023
Xiang Gu, Yucheng Yang, Wei Zeng, Jian Sun, Zongben Xu

Figure 1 for Keypoint-Guided Optimal Transport
Figure 2 for Keypoint-Guided Optimal Transport
Figure 3 for Keypoint-Guided Optimal Transport
Figure 4 for Keypoint-Guided Optimal Transport
Viaarxiv icon

Improve Noise Tolerance of Robust Loss via Noise-Awareness

Jan 18, 2023
Kehui Ding, Jun Shu, Deyu Meng, Zongben Xu

Figure 1 for Improve Noise Tolerance of Robust Loss via Noise-Awareness
Figure 2 for Improve Noise Tolerance of Robust Loss via Noise-Awareness
Figure 3 for Improve Noise Tolerance of Robust Loss via Noise-Awareness
Figure 4 for Improve Noise Tolerance of Robust Loss via Noise-Awareness
Viaarxiv icon

Separation-Free Spectral Super-Resolution via Convex Optimization

Nov 28, 2022
Zai Yang, Yi-Lin Mo, Gongguo Tang, Zongben Xu

Figure 1 for Separation-Free Spectral Super-Resolution via Convex Optimization
Figure 2 for Separation-Free Spectral Super-Resolution via Convex Optimization
Figure 3 for Separation-Free Spectral Super-Resolution via Convex Optimization
Figure 4 for Separation-Free Spectral Super-Resolution via Convex Optimization
Viaarxiv icon

KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution

Sep 22, 2022
Jiahong Fu, Hong Wang, Qi Xie, Qian Zhao, Deyu Meng, Zongben Xu

Figure 1 for KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution
Figure 2 for KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution
Figure 3 for KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution
Figure 4 for KXNet: A Model-Driven Deep Neural Network for Blind Super-Resolution
Viaarxiv icon