Alert button
Picture for Yunchao Wei

Yunchao Wei

Alert button

Transferable and Principled Efficiency for Open-Vocabulary Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Jingxuan Xu, Wuyang Chen, Yao Zhao, Yunchao Wei

Viaarxiv icon

Learning Trimaps via Clicks for Image Matting

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2024
Chenyi Zhang, Yihan Hu, Henghui Ding, Humphrey Shi, Yao Zhao, Yunchao Wei

Viaarxiv icon

Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Linshan Wu, Zhun Zhong, Jiayi Ma, Yunchao Wei, Hao Chen, Leyuan Fang, Shutao Li

Figure 1 for Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Figure 2 for Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Figure 3 for Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Figure 4 for Modeling the Label Distributions for Weakly-Supervised Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Learning Hierarchical Color Guidance for Depth Map Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Runmin Cong, Ronghui Sheng, Hao Wu, Yulan Guo, Yunchao Wei, Wangmeng Zuo, Yao Zhao, Sam Kwong

Figure 1 for Learning Hierarchical Color Guidance for Depth Map Super-Resolution
Figure 2 for Learning Hierarchical Color Guidance for Depth Map Super-Resolution
Figure 3 for Learning Hierarchical Color Guidance for Depth Map Super-Resolution
Figure 4 for Learning Hierarchical Color Guidance for Depth Map Super-Resolution
Viaarxiv icon

Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through Frequency Space Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Chuangchuang Tan, Yao Zhao, Shikui Wei, Guanghua Gu, Ping Liu, Yunchao Wei

Figure 1 for Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through Frequency Space Learning
Figure 2 for Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through Frequency Space Learning
Figure 3 for Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through Frequency Space Learning
Figure 4 for Frequency-Aware Deepfake Detection: Improving Generalizability through Frequency Space Learning
Viaarxiv icon

Data-Independent Operator: A Training-Free Artifact Representation Extractor for Generalizable Deepfake Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Chuangchuang Tan, Ping Liu, RenShuai Tao, Huan Liu, Yao Zhao, Baoyuan Wu, Yunchao Wei

Figure 1 for Data-Independent Operator: A Training-Free Artifact Representation Extractor for Generalizable Deepfake Detection
Figure 2 for Data-Independent Operator: A Training-Free Artifact Representation Extractor for Generalizable Deepfake Detection
Figure 3 for Data-Independent Operator: A Training-Free Artifact Representation Extractor for Generalizable Deepfake Detection
Figure 4 for Data-Independent Operator: A Training-Free Artifact Representation Extractor for Generalizable Deepfake Detection
Viaarxiv icon

Region-Adaptive Transform with Segmentation Prior for Image Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Yuxi Liu, Wenhan Yang, Huihui Bai, Yunchao Wei, Yao Zhao

Figure 1 for Region-Adaptive Transform with Segmentation Prior for Image Compression
Figure 2 for Region-Adaptive Transform with Segmentation Prior for Image Compression
Figure 3 for Region-Adaptive Transform with Segmentation Prior for Image Compression
Figure 4 for Region-Adaptive Transform with Segmentation Prior for Image Compression
Viaarxiv icon

4DGen: Grounded 4D Content Generation with Spatial-temporal Consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Yuyang Yin, Dejia Xu, Zhangyang Wang, Yao Zhao, Yunchao Wei

Viaarxiv icon

Forgery-aware Adaptive Transformer for Generalizable Synthetic Image Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Huan Liu, Zichang Tan, Chuangchuang Tan, Yunchao Wei, Yao Zhao, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

Rethinking the Up-Sampling Operations in CNN-based Generative Network for Generalizable Deepfake Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Chuangchuang Tan, Huan Liu, Yao Zhao, Shikui Wei, Guanghua Gu, Ping Liu, Yunchao Wei

Viaarxiv icon