Alert button
Picture for Xujie Zhang

Xujie Zhang

Alert button

DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment

Aug 22, 2023
Xujie Zhang, Binbin Yang, Michael C. Kampffmeyer, Wenqing Zhang, Shiyue Zhang, Guansong Lu, Liang Lin, Hang Xu, Xiaodan Liang

Figure 1 for DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment
Figure 2 for DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment
Figure 3 for DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment
Figure 4 for DiffCloth: Diffusion Based Garment Synthesis and Manipulation via Structural Cross-modal Semantic Alignment
Viaarxiv icon

Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking

Jul 25, 2023
Zheng Chong, Xujie Zhang, Fuwei Zhao, Zhenyu Xie, Xiaodan Liang

Figure 1 for Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking
Figure 2 for Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking
Figure 3 for Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking
Figure 4 for Fashion Matrix: Editing Photos by Just Talking
Viaarxiv icon

ARMANI: Part-level Garment-Text Alignment for Unified Cross-Modal Fashion Design

Aug 11, 2022
Xujie Zhang, Yu Sha, Michael C. Kampffmeyer, Zhenyu Xie, Zequn Jie, Chengwen Huang, Jianqing Peng, Xiaodan Liang

Figure 1 for ARMANI: Part-level Garment-Text Alignment for Unified Cross-Modal Fashion Design
Figure 2 for ARMANI: Part-level Garment-Text Alignment for Unified Cross-Modal Fashion Design
Figure 3 for ARMANI: Part-level Garment-Text Alignment for Unified Cross-Modal Fashion Design
Figure 4 for ARMANI: Part-level Garment-Text Alignment for Unified Cross-Modal Fashion Design
Viaarxiv icon

UltraPose: Synthesizing Dense Pose with 1 Billion Points by Human-body Decoupling 3D Model

Oct 28, 2021
Haonan Yan, Jiaqi Chen, Xujie Zhang, Shengkai Zhang, Nianhong Jiao, Xiaodan Liang, Tianxiang Zheng

Figure 1 for UltraPose: Synthesizing Dense Pose with 1 Billion Points by Human-body Decoupling 3D Model
Figure 2 for UltraPose: Synthesizing Dense Pose with 1 Billion Points by Human-body Decoupling 3D Model
Figure 3 for UltraPose: Synthesizing Dense Pose with 1 Billion Points by Human-body Decoupling 3D Model
Figure 4 for UltraPose: Synthesizing Dense Pose with 1 Billion Points by Human-body Decoupling 3D Model
Viaarxiv icon

WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network

Aug 01, 2021
Zhenyu Xie, Xujie Zhang, Fuwei Zhao, Haoye Dong, Michael C. Kampffmeyer, Haonan Yan, Xiaodan Liang

Figure 1 for WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network
Figure 2 for WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network
Figure 3 for WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network
Figure 4 for WAS-VTON: Warping Architecture Search for Virtual Try-on Network
Viaarxiv icon

Fashion Editing with Multi-scale Attention Normalization

Jun 03, 2019
Haoye Dong, Xiaodan Liang, Yixuan Zhang, Xujie Zhang, Zhenyu Xie, Bowen Wu, Ziqi Zhang, Xiaohui Shen, Jian Yin

Figure 1 for Fashion Editing with Multi-scale Attention Normalization
Figure 2 for Fashion Editing with Multi-scale Attention Normalization
Figure 3 for Fashion Editing with Multi-scale Attention Normalization
Figure 4 for Fashion Editing with Multi-scale Attention Normalization
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Person Re-identification: Cost-effective Learning with A New Benchmark

Apr 08, 2019
Guangrun Wang, Guangcong Wang, Xujie Zhang, Jianhuang Lai, Liang Lin

Figure 1 for Weakly Supervised Person Re-identification: Cost-effective Learning with A New Benchmark
Figure 2 for Weakly Supervised Person Re-identification: Cost-effective Learning with A New Benchmark
Figure 3 for Weakly Supervised Person Re-identification: Cost-effective Learning with A New Benchmark
Figure 4 for Weakly Supervised Person Re-identification: Cost-effective Learning with A New Benchmark
Viaarxiv icon