Alert button
Picture for Changlin Li

Changlin Li

Alert button

Perception-Oriented Video Frame Interpolation via Asymmetric Blending

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Guangyang Wu, Xin Tao, Changlin Li, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Qingqing Zheng

Figure 1 for Perception-Oriented Video Frame Interpolation via Asymmetric Blending
Figure 2 for Perception-Oriented Video Frame Interpolation via Asymmetric Blending
Figure 3 for Perception-Oriented Video Frame Interpolation via Asymmetric Blending
Figure 4 for Perception-Oriented Video Frame Interpolation via Asymmetric Blending
Viaarxiv icon

DNA Family: Boosting Weight-Sharing NAS with Block-Wise Supervisions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Guangrun Wang, Changlin Li, Liuchun Yuan, Jiefeng Peng, Xiaoyu Xian, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang, Liang Lin

Figure 1 for DNA Family: Boosting Weight-Sharing NAS with Block-Wise Supervisions
Figure 2 for DNA Family: Boosting Weight-Sharing NAS with Block-Wise Supervisions
Figure 3 for DNA Family: Boosting Weight-Sharing NAS with Block-Wise Supervisions
Figure 4 for DNA Family: Boosting Weight-Sharing NAS with Block-Wise Supervisions
Viaarxiv icon

No Token Left Behind: Efficient Vision Transformer via Dynamic Token Idling

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Xuwei Xu, Changlin Li, Yudong Chen, Xiaojun Chang, Jiajun Liu, Sen Wang

Figure 1 for No Token Left Behind: Efficient Vision Transformer via Dynamic Token Idling
Figure 2 for No Token Left Behind: Efficient Vision Transformer via Dynamic Token Idling
Figure 3 for No Token Left Behind: Efficient Vision Transformer via Dynamic Token Idling
Figure 4 for No Token Left Behind: Efficient Vision Transformer via Dynamic Token Idling
Viaarxiv icon

Aspect-oriented Opinion Alignment Network for Aspect-Based Sentiment Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Xueyi Liu, Rui Hou, Yanglei Gan, Da Luo, Changlin Li, Xiaojun Shi, Qiao Liu

Figure 1 for Aspect-oriented Opinion Alignment Network for Aspect-Based Sentiment Classification
Figure 2 for Aspect-oriented Opinion Alignment Network for Aspect-Based Sentiment Classification
Figure 3 for Aspect-oriented Opinion Alignment Network for Aspect-Based Sentiment Classification
Figure 4 for Aspect-oriented Opinion Alignment Network for Aspect-Based Sentiment Classification
Viaarxiv icon

GrowCLIP: Data-aware Automatic Model Growing for Large-scale Contrastive Language-Image Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2023
Xinchi Deng, Han Shi, Runhui Huang, Changlin Li, Hang Xu, Jianhua Han, James Kwok, Shen Zhao, Wei Zhang, Xiaodan Liang

Figure 1 for GrowCLIP: Data-aware Automatic Model Growing for Large-scale Contrastive Language-Image Pre-training
Figure 2 for GrowCLIP: Data-aware Automatic Model Growing for Large-scale Contrastive Language-Image Pre-training
Figure 3 for GrowCLIP: Data-aware Automatic Model Growing for Large-scale Contrastive Language-Image Pre-training
Figure 4 for GrowCLIP: Data-aware Automatic Model Growing for Large-scale Contrastive Language-Image Pre-training
Viaarxiv icon

MixReorg: Cross-Modal Mixed Patch Reorganization is a Good Mask Learner for Open-World Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2023
Kaixin Cai, Pengzhen Ren, Yi Zhu, Hang Xu, Jianzhuang Liu, Changlin Li, Guangrun Wang, Xiaodan Liang

Figure 1 for MixReorg: Cross-Modal Mixed Patch Reorganization is a Good Mask Learner for Open-World Semantic Segmentation
Figure 2 for MixReorg: Cross-Modal Mixed Patch Reorganization is a Good Mask Learner for Open-World Semantic Segmentation
Figure 3 for MixReorg: Cross-Modal Mixed Patch Reorganization is a Good Mask Learner for Open-World Semantic Segmentation
Figure 4 for MixReorg: Cross-Modal Mixed Patch Reorganization is a Good Mask Learner for Open-World Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Changlin Li, Guangyang Wu, Yanan Sun, Xin Tao, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai

Figure 1 for H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions
Figure 2 for H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions
Figure 3 for H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions
Figure 4 for H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions
Viaarxiv icon

Learning Self-Regularized Adversarial Views for Self-Supervised Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2022
Tao Tang, Changlin Li, Guangrun Wang, Kaicheng Yu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Figure 1 for Learning Self-Regularized Adversarial Views for Self-Supervised Vision Transformers
Figure 2 for Learning Self-Regularized Adversarial Views for Self-Supervised Vision Transformers
Figure 3 for Learning Self-Regularized Adversarial Views for Self-Supervised Vision Transformers
Figure 4 for Learning Self-Regularized Adversarial Views for Self-Supervised Vision Transformers
Viaarxiv icon

DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2022
Jiayin Cai, Changlin Li, Xin Tao, Chun Yuan, Yu-Wing Tai

Figure 1 for DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting
Figure 2 for DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting
Figure 3 for DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting
Figure 4 for DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting
Viaarxiv icon

Generalizable Memory-driven Transformer for Multivariate Long Sequence Time-series Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2022
Mingjie Li, Xiaoyun Zhao, Rui Liu, Changlin Li, Xiaohan Wang, Xiaojun Chang

Figure 1 for Generalizable Memory-driven Transformer for Multivariate Long Sequence Time-series Forecasting
Figure 2 for Generalizable Memory-driven Transformer for Multivariate Long Sequence Time-series Forecasting
Figure 3 for Generalizable Memory-driven Transformer for Multivariate Long Sequence Time-series Forecasting
Figure 4 for Generalizable Memory-driven Transformer for Multivariate Long Sequence Time-series Forecasting
Viaarxiv icon