Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
TraND: Transferable Neighborhood Discovery for Unsupervised Cross-domain Gait Recognition

Feb 09, 2021
Jinkai Zheng, Xinchen Liu, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Wu Liu, Xiaoping Zhang, Tao Mei

* Accepted by ISCAS 2021. 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Synthetic Training for Monocular Human Mesh Recovery

Oct 27, 2020
Yu Sun, Qian Bao, Wu Liu, Wenpeng Gao, Yili Fu, Chuang Gan, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

CenterHMR: a Bottom-up Single-shot Method for Multi-person 3D Mesh Recovery from a Single Image

Aug 27, 2020
Yu Sun, Qian Bao, Wu Liu, Yili Fu, Tao Mei

* ECCV 3DPW Challenge Runner Up 

  Access Paper or Ask Questions

Black Re-ID: A Head-shoulder Descriptor for the Challenging Problem of Person Re-Identification

Aug 19, 2020
Boqiang Xu, Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Zhenan Sun, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

FastReID: A Pytorch Toolbox for General Instance Re-identification

Jun 29, 2020
Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Xinchen Liu, Peng Cheng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

A Real-time Action Representation with Temporal Encoding and Deep Compression

Jun 17, 2020
Kun Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Mingkui Tan, Chuang Gan


  Access Paper or Ask Questions

FastReID: A Pytorch Toolbox for Real-world Person Re-identification

Jun 04, 2020
Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Xinchen Liu, Peng Cheng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Deep Recurrent Quantization for Generating Sequential Binary Codes

Jul 15, 2019
Jingkuan Song, Xiaosu Zhu, Lianli Gao, Xin-Shun Xu, Wu Liu, Heng Tao Shen


  Access Paper or Ask Questions

Foreground-aware Pyramid Reconstruction for Alignment-free Occluded Person Re-identification

Apr 11, 2019
Lingxiao He, Yinggang Wang, Wu Liu, Xingyu Liao, He Zhao, Zhenan Sun, Jiashi Feng

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Granularity Reasoning for Social Relation Recognition from Images

Jan 10, 2019
Meng Zhang, Xinchen Liu, Wu Liu, Anfu Zhou, Huadong Ma, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

PVSS: A Progressive Vehicle Search System for Video Surveillance Networks

Jan 10, 2019
Xinchen Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Shuangqun Li


  Access Paper or Ask Questions

KTAN: Knowledge Transfer Adversarial Network

Oct 18, 2018
Peiye Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Tao Mei, Mingoo Seok

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An efficient deep learning hashing neural network for mobile visual search

Oct 21, 2017
Heng Qi, Wu Liu, Liang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Zero-Shot Learning for Action Recognition with Web-Scale Video Data

Oct 20, 2017
Kun Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Wenbing Huang, Xiongxiong Dong


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical LSTM with Adjusted Temporal Attention for Video Captioning

Jun 05, 2017
Jingkuan Song, Zhao Guo, Lianli Gao, Wu Liu, Dongxiang Zhang, Heng Tao Shen


  Access Paper or Ask Questions