Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wu Liu

Putting People in their Place: Monocular Regression of 3D People in Depth


Dec 15, 2021
Yu Sun, Wu Liu, Qian Bao, Yili Fu, Tao Mei, Michael J. Black

* Code will be available at https://github.com/Arthur151/ROMP 

  Access Paper or Ask Questions

MSO: Multi-Feature Space Joint Optimization Network for RGB-Infrared Person Re-Identification


Oct 21, 2021
Yajun Gao, Tengfei Liang, Yi Jin, Xiaoyan Gu, Wu Liu, Yidong Li, Congyan Lang


  Access Paper or Ask Questions

CMTR: Cross-modality Transformer for Visible-infrared Person Re-identification


Oct 18, 2021
Tengfei Liang, Yi Jin, Yajun Gao, Wu Liu, Songhe Feng, Tao Wang, Yidong Li

* 11 pages, 7 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Baseline Framework for Part-level Action Parsing and Action Recognition


Oct 07, 2021
Xiaodong Chen, Xinchen Liu, Kun Liu, Wu Liu, Tao Mei

* 4 pages, 1 figures, ICCV 2021 Challenge, 2nd place solution for Kinetics-TPS Track in ICCV DeeperAction Workshop 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Domain Generalizable Person Re-Identification


Sep 09, 2021
Lingxiao He, Wu Liu, Jian Liang, Kecheng Zheng, Xingyu Liao, Peng Cheng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Learning Instance-level Spatial-Temporal Patterns for Person Re-identification


Jul 31, 2021
Min Ren, Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Yunlong Wang, Tieniu Tan

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FasterPose: A Faster Simple Baseline for Human Pose Estimation


Jul 07, 2021
Hanbin Dai, Hailin Shi, Wu Liu, Linfang Wang, Yinglu Liu, Tao Mei

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances in Monocular 2D and 3D Human Pose Estimation: A Deep Learning Perspective


Apr 23, 2021
Wu Liu, Qian Bao, Yu Sun, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Group-aware Label Transfer for Domain Adaptive Person Re-identification


Mar 23, 2021
Kecheng Zheng, Wu Liu, Lingxiao He, Tao Mei, Jiebo Luo, Zheng-Jun Zha

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AttriMeter: An Attribute-guided Metric Interpreter for Person Re-Identification


Mar 02, 2021
Xiaodong Chen, Xinchen Liu, Wu Liu, Xiao-Ping Zhang, Yongdong Zhang, Tao Mei

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TraND: Transferable Neighborhood Discovery for Unsupervised Cross-domain Gait Recognition


Feb 09, 2021
Jinkai Zheng, Xinchen Liu, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Wu Liu, Xiaoping Zhang, Tao Mei

* Accepted by ISCAS 2021. 5 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Synthetic Training for Monocular Human Mesh Recovery


Oct 27, 2020
Yu Sun, Qian Bao, Wu Liu, Wenpeng Gao, Yili Fu, Chuang Gan, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

CenterHMR: a Bottom-up Single-shot Method for Multi-person 3D Mesh Recovery from a Single Image


Aug 27, 2020
Yu Sun, Qian Bao, Wu Liu, Yili Fu, Tao Mei

* ECCV 3DPW Challenge Runner Up 

  Access Paper or Ask Questions

Black Re-ID: A Head-shoulder Descriptor for the Challenging Problem of Person Re-Identification


Aug 19, 2020
Boqiang Xu, Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Zhenan Sun, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

FastReID: A Pytorch Toolbox for General Instance Re-identification


Jun 29, 2020
Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Xinchen Liu, Peng Cheng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

A Real-time Action Representation with Temporal Encoding and Deep Compression


Jun 17, 2020
Kun Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Mingkui Tan, Chuang Gan


  Access Paper or Ask Questions

FastReID: A Pytorch Toolbox for Real-world Person Re-identification


Jun 04, 2020
Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Xinchen Liu, Peng Cheng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Deep Recurrent Quantization for Generating Sequential Binary Codes


Jul 15, 2019
Jingkuan Song, Xiaosu Zhu, Lianli Gao, Xin-Shun Xu, Wu Liu, Heng Tao Shen


  Access Paper or Ask Questions

Foreground-aware Pyramid Reconstruction for Alignment-free Occluded Person Re-identification


Apr 11, 2019
Lingxiao He, Yinggang Wang, Wu Liu, Xingyu Liao, He Zhao, Zhenan Sun, Jiashi Feng

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Granularity Reasoning for Social Relation Recognition from Images


Jan 10, 2019
Meng Zhang, Xinchen Liu, Wu Liu, Anfu Zhou, Huadong Ma, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

PVSS: A Progressive Vehicle Search System for Video Surveillance Networks


Jan 10, 2019
Xinchen Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Shuangqun Li


  Access Paper or Ask Questions

KTAN: Knowledge Transfer Adversarial Network


Oct 18, 2018
Peiye Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Tao Mei, Mingoo Seok

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An efficient deep learning hashing neural network for mobile visual search


Oct 21, 2017
Heng Qi, Wu Liu, Liang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Zero-Shot Learning for Action Recognition with Web-Scale Video Data


Oct 20, 2017
Kun Liu, Wu Liu, Huadong Ma, Wenbing Huang, Xiongxiong Dong


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical LSTM with Adjusted Temporal Attention for Video Captioning


Jun 05, 2017
Jingkuan Song, Zhao Guo, Lianli Gao, Wu Liu, Dongxiang Zhang, Heng Tao Shen


  Access Paper or Ask Questions