Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Xu

Natural Language for Human-Robot Collaboration: Problems Beyond Language Grounding


Oct 09, 2021
Seth Pate, Wei Xu, Ziyi Yang, Maxwell Love, Siddarth Ganguri, Lawson L. S. Wong

* 5 pages, 2 figures, Presented at AI-HRI symposium as part of AAAI-FSS 2021 (arXiv:2109.10836) 

  Access Paper or Ask Questions

BiSECT: Learning to Split and Rephrase Sentences with Bitexts


Sep 10, 2021
Joongwon Kim, Mounica Maddela, Reno Kriz, Wei Xu, Chris Callison-Burch

* 9 pages, 9 figures. Long paper to appear in Empirical Methods in Natural Language Processing 2021 (EMNLP 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-train or Annotate? Domain Adaptation with a Constrained Budget


Sep 10, 2021
Fan Bai, Alan Ritter, Wei Xu

* Accepted to EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Importance in a Deep Learning Climate Emulator


Aug 27, 2021
Wei Xu, Xihaier Luo, Yihui Ren, Ji Hwan Park, Shinjae Yoo, Balasubramanya T. Nadiga


  Access Paper or Ask Questions

Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need


Aug 20, 2021
Zhengyi Ma, Zhicheng Dou, Wei Xu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Ji-Rong Wen

* Camera-ready version, CIKM 2021 Full Paper, the codes are available at https://github.com/zhengyima/anchors 

  Access Paper or Ask Questions

A Generalizable Model-and-Data Driven Approach for Open-Set RFF Authentication


Aug 10, 2021
Renjie Xie, Wei Xu, Yanzhi Chen, Jiabao Yu, Aiqun Hu, Derrick Wing Kwan Ng, A. Lee Swindlehurst

* This paper was accepted for publication in IEEE Transactions on Information Forensics & Security 

  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Reflection Design with Timing Offsets in Distributed Multi-RIS Communications


Jul 27, 2021
Yaqiong Zhao, Wei Xu, Huan Sun, Derrick Wing Kwan Ng, Xiaohu You


  Access Paper or Ask Questions

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-inertial Odometry


Jul 14, 2021
Wei Xu, Yixi Cai, Dongjiao He, Jiarong Lin, Fu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Model Predictive Control for Trajectory Tracking on Differentiable Manifolds


Jun 29, 2021
Guozheng Lu, Wei Xu, Fu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Neural semi-Markov CRF for Monolingual Word Alignment


Jun 16, 2021
Wuwei Lan, Chao Jiang, Wei Xu

* Accepted to ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dilated Convolution based CSI Feedback Compression for Massive MIMO Systems


Jun 08, 2021
Shunpu Tang, Junjuan Xia, Lisheng Fan, Xianfu Lei, Wei Xu, Arumugam Nallanathan

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

A Lightweight Deep Network for Efficient CSI Feedback in Massive MIMO Systems


May 21, 2021
Yuyao Sun, Wei Xu, Le Liang, Ning Wang, Geoffery Ye Li, Xiaohu You


  Access Paper or Ask Questions

From Human-Computer Interaction to Human-AI Interaction: New Challenges and Opportunities for Enabling Human-Centered AI


May 12, 2021
Wei Xu, Marvin J. Dainoff, Liezhong Ge, Zaifeng Gao

* 76 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Super Solutions of the Model RB


May 09, 2021
Guangyan Zhou, Wei Xu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TransCrowd: Weakly-Supervised Crowd Counting with Transformer


Apr 19, 2021
Dingkang Liang, Xiwu Chen, Wei Xu, Yu Zhou, Xiang Bai

* Teach Report. Code is available at https://github.com/dk-liang/TransCrowd 

  Access Paper or Ask Questions

TASAC: Temporally Abstract Soft Actor-Critic for Continuous Control


Apr 13, 2021
Haonan Yu, Wei Xu, Haichao Zhang

* Work in progress. Code is available at https://github.com/hnyu/tasac 

  Access Paper or Ask Questions

Focal Inverse Distance Transform Maps for Crowd Localization and Counting in Dense Crowd


Mar 18, 2021
Dingkang Liang, Wei Xu, Yingying Zhu, Yu Zhou

* The code and models are available at https://github.com/dk-liang/FIDTM 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information State Intrinsic Control


Mar 15, 2021
Rui Zhao, Yang Gao, Pieter Abbeel, Volker Tresp, Wei Xu

* Published in International Conference on Learning Representations (ICLR 2021) as Spotlight (top 5%), Link: https://openreview.net/forum?id=OthEq8I5v1. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2002.01963 

  Access Paper or Ask Questions

MetaView: Few-shot Active Object Recognition


Mar 07, 2021
Wei Wei, Haonan Yu, Haichao Zhang, Wei Xu, Ying Wu


  Access Paper or Ask Questions

Generative Particle Variational Inference via Estimation of Functional Gradients


Mar 01, 2021
Neale Ratzlaff, Qinxun Bai, Li Fuxin, Wei Xu

* 10 pages, 3 figures, 4 tables, 1 algorithm 

  Access Paper or Ask Questions

Avoiding dynamic small obstacles with onboard sensing and computating on aerial robots


Feb 28, 2021
Fanze Kong, Wei Xu, Fu Zhang

* 8 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

R2LIVE: A Robust, Real-time, LiDAR-Inertial-Visual tightly-coupled state Estimator and mapping


Feb 24, 2021
Jiarong Lin, Chunran Zheng, Wei Xu, Fu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

ikd-Tree: An Incremental K-D Tree for Robotic Applications


Feb 22, 2021
Yixi Cai, Wei Xu, Fu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Reciprocal Distance Transform Maps for Crowd Counting and People Localization in Dense Crowd


Feb 16, 2021
Dingkang Liang, Wei Xu, Yingying Zhu, Yu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Embedding manifold structures into Kalman filters


Feb 07, 2021
Dongjiao He, Wei Xu, Fu Zhang


  Access Paper or Ask Questions

The GEM Benchmark: Natural Language Generation, its Evaluation and Metrics


Feb 03, 2021
Sebastian Gehrmann, Tosin Adewumi, Karmanya Aggarwal, Pawan Sasanka Ammanamanchi, Aremu Anuoluwapo, Antoine Bosselut, Khyathi Raghavi Chandu, Miruna Clinciu, Dipanjan Das, Kaustubh D. Dhole, Wanyu Du, Esin Durmus, Ondřej Dušek, Chris Emezue, Varun Gangal, Cristina Garbacea, Tatsunori Hashimoto, Yufang Hou, Yacine Jernite, Harsh Jhamtani, Yangfeng Ji, Shailza Jolly, Dhruv Kumar, Faisal Ladhak, Aman Madaan, Mounica Maddela, Khyati Mahajan, Saad Mahamood, Bodhisattwa Prasad Majumder, Pedro Henrique Martins, Angelina McMillan-Major, Simon Mille, Emiel van Miltenburg, Moin Nadeem, Shashi Narayan, Vitaly Nikolaev, Rubungo Andre Niyongabo, Salomey Osei, Ankur Parikh, Laura Perez-Beltrachini, Niranjan Ramesh Rao, Vikas Raunak, Juan Diego Rodriguez, Sashank Santhanam, João Sedoc, Thibault Sellam, Samira Shaikh, Anastasia Shimorina, Marco Antonio Sobrevilla Cabezudo, Hendrik Strobelt, Nishant Subramani, Wei Xu, Diyi Yang, Akhila Yerukola, Jiawei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Reinforcement Learning By Discovering Intrinsic Options


Jan 16, 2021
Jesse Zhang, Haonan Yu, Wei Xu

* ICLR 2021. 19 pages, 9 figures. Code at https://www.github.com/jesbu1/hidio 

  Access Paper or Ask Questions