Alert button
Picture for Yingwei Li

Yingwei Li

Alert button

Continual Adversarial Defense

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Qian Wang, Yaoyao Liu, Hefei Ling, Yingwei Li, Qihao Liu, Ping Li, Jiazhong Chen, Alan Yuille, Ning Yu

Figure 1 for Continual Adversarial Defense
Figure 2 for Continual Adversarial Defense
Figure 3 for Continual Adversarial Defense
Figure 4 for Continual Adversarial Defense
Viaarxiv icon

Point Cloud Self-supervised Learning via 3D to Multi-view Masked Autoencoder

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Zhimin Chen, Yingwei Li, Longlong Jing, Liang Yang, Bing Li

Viaarxiv icon

MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2023
Yingwei Li, Charles R. Qi, Yin Zhou, Chenxi Liu, Dragomir Anguelov

Figure 1 for MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences
Figure 2 for MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences
Figure 3 for MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences
Figure 4 for MoDAR: Using Motion Forecasting for 3D Object Detection in Point Cloud Sequences
Viaarxiv icon

AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2022
Siwei Yang, Longlong Jing, Junfei Xiao, Hang Zhao, Alan Yuille, Yingwei Li

Figure 1 for AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation
Figure 2 for AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation
Figure 3 for AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation
Figure 4 for AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation
Viaarxiv icon

R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 10, 2022
Yingwei Li, Tiffany Chen, Maya Kabkab, Ruichi Yu, Longlong Jing, Yurong You, Hang Zhao

Figure 1 for R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation
Figure 2 for R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation
Figure 3 for R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation
Figure 4 for R4D: Utilizing Reference Objects for Long-Range Distance Estimation
Viaarxiv icon

Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2022
Longlong Jing, Ruichi Yu, Henrik Kretzschmar, Kang Li, Charles R. Qi, Hang Zhao, Alper Ayvaci, Xu Chen, Dillon Cower, Yingwei Li, Yurong You, Han Deng, Congcong Li, Dragomir Anguelov

Figure 1 for Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and Tracking
Figure 2 for Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and Tracking
Figure 3 for Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and Tracking
Figure 4 for Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and Tracking
Viaarxiv icon

Fast AdvProp

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2022
Jieru Mei, Yucheng Han, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Yingwei Li, Xianhang Li, Alan Yuille, Cihang Xie

Figure 1 for Fast AdvProp
Figure 2 for Fast AdvProp
Figure 3 for Fast AdvProp
Figure 4 for Fast AdvProp
Viaarxiv icon

SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2022
Vipul Gupta, Zhuowan Li, Adam Kortylewski, Chenyu Zhang, Yingwei Li, Alan Yuille

Figure 1 for SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering
Figure 2 for SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering
Figure 3 for SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering
Figure 4 for SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question Answering
Viaarxiv icon

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2022
Yingwei Li, Adams Wei Yu, Tianjian Meng, Ben Caine, Jiquan Ngiam, Daiyi Peng, Junyang Shen, Bo Wu, Yifeng Lu, Denny Zhou, Quoc V. Le, Alan Yuille, Mingxing Tan

Figure 1 for DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 2 for DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 3 for DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Figure 4 for DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2021
Junfei Xiao, Longlong Jing, Lin Zhang, Ju He, Qi She, Zongwei Zhou, Alan Yuille, Yingwei Li

Figure 1 for Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition
Figure 2 for Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition
Figure 3 for Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition
Figure 4 for Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition
Viaarxiv icon