Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Waymo Open Dataset: Panoramic Video Panoptic Segmentation


Jun 15, 2022
Jieru Mei, Alex Zihao Zhu, Xinchen Yan, Hang Yan, Siyuan Qiao, Yukun Zhu, Liang-Chieh Chen, Henrik Kretzschmar, Dragomir Anguelov

Add code

* Our dataset can be found at https://waymo.com/open 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

In Defense of Image Pre-Training for Spatiotemporal Recognition


May 03, 2022
Xianhang Li, Huiyu Wang, Chen Wei, Jieru Mei, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fast AdvProp


Apr 21, 2022
Jieru Mei, Yucheng Han, Yutong Bai, Yixiao Zhang, Yingwei Li, Xianhang Li, Alan Yuille, Cihang Xie

Add code

* ICLR 2022 camera ready version 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Are Transformers More Robust Than CNNs?


Nov 10, 2021
Yutong Bai, Jieru Mei, Alan Yuille, Cihang Xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Batch Normalization with Enhanced Linear Transformation


Nov 28, 2020
Yuhui Xu, Lingxi Xie, Cihang Xie, Jieru Mei, Siyuan Qiao, Wei Shen, Hongkai Xiong, Alan Yuille

Add code

* 12 pages. The code is available at https://github.com/yuhuixu1993/BNET 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Shape-Texture Debiased Neural Network Training


Oct 12, 2020
Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie

Add code

* The code is available here: https://github.com/LiYingwei/ShapeTextureDebiasedTraining 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Architecture Search for Lightweight Non-Local Networks


Apr 04, 2020
Yingwei Li, Xiaojie Jin, Jieru Mei, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Cihang Xie, Qihang Yu, Yuyin Zhou, Song Bai, Alan Yuille

Add code

* CVPR 2020. Project page: https://github.com/LiYingwei/AutoNL 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CAKES: Channel-wise Automatic KErnel Shrinking for Efficient 3D Network


Mar 28, 2020
Qihang Yu, Yingwei Li, Jieru Mei, Yuyin Zhou, Alan L. Yuille

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AtomNAS: Fine-Grained End-to-End Neural Architecture Search


Dec 20, 2019
Jieru Mei, Yingwei Li, Xiaochen Lian, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Alan Yuille, Jianchao Yang

Add code

* Accepted by ICLR 2020. 11 pages, 6 figures, and 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email