Alert button
Picture for Zihang Jiang

Zihang Jiang

Alert button

PostoMETRO: Pose Token Enhanced Mesh Transformer for Robust 3D Human Mesh Recovery

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Wendi Yang, Zihang Jiang, Shang Zhao, S. Kevin Zhou

Figure 1 for PostoMETRO: Pose Token Enhanced Mesh Transformer for Robust 3D Human Mesh Recovery
Figure 2 for PostoMETRO: Pose Token Enhanced Mesh Transformer for Robust 3D Human Mesh Recovery
Figure 3 for PostoMETRO: Pose Token Enhanced Mesh Transformer for Robust 3D Human Mesh Recovery
Figure 4 for PostoMETRO: Pose Token Enhanced Mesh Transformer for Robust 3D Human Mesh Recovery
Viaarxiv icon

CARZero: Cross-Attention Alignment for Radiology Zero-Shot Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Haoran Lai, Qingsong Yao, Zihang Jiang, Rongsheng Wang, Zhiyang He, Xiaodong Tao, S. Kevin Zhou

Viaarxiv icon

ECAMP: Entity-centered Context-aware Medical Vision Language Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2023
Rongsheng Wang, Qingsong Yao, Haoran Lai, Zhiyang He, Xiaodong Tao, Zihang Jiang, S. Kevin Zhou

Viaarxiv icon

TM2D: Bimodality Driven 3D Dance Generation via Music-Text Integration

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2023
Kehong Gong, Dongze Lian, Heng Chang, Chuan Guo, Xinxin Zuo, Zihang Jiang, Xinchao Wang

Figure 1 for TM2D: Bimodality Driven 3D Dance Generation via Music-Text Integration
Figure 2 for TM2D: Bimodality Driven 3D Dance Generation via Music-Text Integration
Figure 3 for TM2D: Bimodality Driven 3D Dance Generation via Music-Text Integration
Figure 4 for TM2D: Bimodality Driven 3D Dance Generation via Music-Text Integration
Viaarxiv icon

OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Hongyi Xu, Guoxian Song, Zihang Jiang, Jianfeng Zhang, Yichun Shi, Jing Liu, Wanchun Ma, Jiashi Feng, Linjie Luo

Figure 1 for OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis
Figure 2 for OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis
Figure 3 for OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis
Figure 4 for OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis
Viaarxiv icon

AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Guoxian Song, Hongyi Xu, Jing Liu, Tiancheng Zhi, Yichun Shi, Jianfeng Zhang, Zihang Jiang, Jiashi Feng, Shen Sang, Linjie Luo

Figure 1 for AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning
Figure 2 for AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning
Figure 3 for AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning
Figure 4 for AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning
Viaarxiv icon

AvatarGen: A 3D Generative Model for Animatable Human Avatars

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2022
Jianfeng Zhang, Zihang Jiang, Dingdong Yang, Hongyi Xu, Yichun Shi, Guoxian Song, Zhongcong Xu, Xinchao Wang, Jiashi Feng

Figure 1 for AvatarGen: A 3D Generative Model for Animatable Human Avatars
Figure 2 for AvatarGen: A 3D Generative Model for Animatable Human Avatars
Figure 3 for AvatarGen: A 3D Generative Model for Animatable Human Avatars
Figure 4 for AvatarGen: A 3D Generative Model for Animatable Human Avatars
Viaarxiv icon

Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2022
Yujun Shi, Kuangqi Zhou, Jian Liang, Zihang Jiang, Jiashi Feng, Philip Torr, Song Bai, Vincent Y. F. Tan

Figure 1 for Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Figure 2 for Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Figure 3 for Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Figure 4 for Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning
Viaarxiv icon

VOLO: Vision Outlooker for Visual Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2021
Li Yuan, Qibin Hou, Zihang Jiang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

Figure 1 for VOLO: Vision Outlooker for Visual Recognition
Figure 2 for VOLO: Vision Outlooker for Visual Recognition
Figure 3 for VOLO: Vision Outlooker for Visual Recognition
Figure 4 for VOLO: Vision Outlooker for Visual Recognition
Viaarxiv icon

LV-BERT: Exploiting Layer Variety for BERT

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2021
Weihao Yu, Zihang Jiang, Fei Chen, Qibin Hou, Jiashi Feng

Figure 1 for LV-BERT: Exploiting Layer Variety for BERT
Figure 2 for LV-BERT: Exploiting Layer Variety for BERT
Figure 3 for LV-BERT: Exploiting Layer Variety for BERT
Figure 4 for LV-BERT: Exploiting Layer Variety for BERT
Viaarxiv icon