Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Alan Yuille

Alan Yuille

Johns Hopkins University

Towards a Single Unified Model for Effective Detection, Segmentation, and Diagnosis of Eight Major Cancers Using a Large Collection of CT Scans


Jan 28, 2023
Jieneng Chen, Yingda Xia, Jiawen Yao, Ke Yan, Jianpeng Zhang, Le Lu, Fakai Wang, Bo Zhou, Mingyan Qiu, Qihang Yu, Mingze Yuan, Wei Fang, Yuxing Tang, Minfeng Xu, Jian Zhou, Yuqian Zhao, Qifeng Wang, Xianghua Ye, Xiaoli Yin, Yu Shi, Xin Chen, Jingren Zhou, Alan Yuille, Zaiyi Liu, Ling Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Benchmarking Robustness in Neural Radiance Fields


Jan 10, 2023
Chen Wang, Angtian Wang, Junbo Li, Alan Yuille, Cihang Xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLIP-Driven Universal Model for Organ Segmentation and Tumor Detection


Jan 06, 2023
Jie Liu, Yixiao Zhang, Jie-Neng Chen, Junfei Xiao, Yongyi Lu, Bennett A. Landman, Yixuan Yuan, Alan Yuille, Yucheng Tang, Zongwei Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Road Scene-level Representations via Semantic Region Prediction


Jan 02, 2023
Zihao Xiao, Alan Yuille, Yi-Ting Chen

Add code

* 19 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unleashing the Power of Visual Prompting At the Pixel Level


Dec 20, 2022
Junyang Wu, Xianhang Li, Chen Wei, Huiyu Wang, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AsyInst: Asymmetric Affinity with DepthGrad and Color for Box-Supervised Instance Segmentation


Dec 07, 2022
Siwei Yang, Longlong Jing, Junfei Xiao, Hang Zhao, Alan Yuille, Yingwei Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Localization vs. Semantics: How Can Language Benefit Visual Representation Learning?


Dec 01, 2022
Zhuowan Li, Cihang Xie, Benjamin Van Durme, Alan Yuille

Add code

* Code is released at https://github.com/Lizw14/visual_probing 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Super-CLEVR: A Virtual Benchmark to Diagnose Domain Robustness in Visual Reasoning


Dec 01, 2022
Zhuowan Li, Xingrui Wang, Elias Stengel-Eskin, Adam Kortylewski, Wufei Ma, Benjamin Van Durme, Alan Yuille

Add code

* The dataset and code are released at https://github.com/Lizw14/Super-CLEVR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SMAUG: Sparse Masked Autoencoder for Efficient Video-Language Pre-training


Nov 30, 2022
Yuanze Lin, Chen Wei, Huiyu Wang, Alan Yuille, Cihang Xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LUMix: Improving Mixup by Better Modelling Label Uncertainty


Nov 29, 2022
Shuyang Sun, Jie-Neng Chen, Ruifei He, Alan Yuille, Philip Torr, Song Bai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>