Alert button
Picture for Xi Cheng

Xi Cheng

Alert button

Corporate Credit Rating: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Bojing Feng, Xi Cheng, Dan Li, Zeyu Liu, Wenfang Xue

Viaarxiv icon

xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2023
Zhiwei Xu, Min Zhou, Xibin Zhao, Yang Chen, Xi Cheng, Hongyu Zhang

Figure 1 for xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice
Figure 2 for xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice
Figure 3 for xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice
Figure 4 for xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice
Viaarxiv icon

Intelligent Painter: Picture Composition With Resampling Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2022
Wing-Fung Ku, Wan-Chi Siu, Xi Cheng, H. Anthony Chan

Figure 1 for Intelligent Painter: Picture Composition With Resampling Diffusion Model
Figure 2 for Intelligent Painter: Picture Composition With Resampling Diffusion Model
Figure 3 for Intelligent Painter: Picture Composition With Resampling Diffusion Model
Figure 4 for Intelligent Painter: Picture Composition With Resampling Diffusion Model
Viaarxiv icon

Fast and Light-Weight Network for Single Frame Structured Illumination Microscopy Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2021
Xi Cheng, Jun Li, Qiang Dai, Zhenyong Fu, Jian Yang

Figure 1 for Fast and Light-Weight Network for Single Frame Structured Illumination Microscopy Super-Resolution
Figure 2 for Fast and Light-Weight Network for Single Frame Structured Illumination Microscopy Super-Resolution
Figure 3 for Fast and Light-Weight Network for Single Frame Structured Illumination Microscopy Super-Resolution
Figure 4 for Fast and Light-Weight Network for Single Frame Structured Illumination Microscopy Super-Resolution
Viaarxiv icon

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

Figure 1 for NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Viaarxiv icon

AIM 2019 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2019
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis, Bolun Zheng, Xin Ye, Xiang Tian, Yaowu Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Ming Hong, Wenying Lin, Wenjin Yang, Yanyun Qu, Hong-Kyu Shin, Joon-Yeon Kim, Sung-Jea Ko, Hang Dong, Yu Guo, Jie Wang, Xuan Ding, Zongyan Han, Sourya Dipta Das, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A. N. Rajagopalan

Figure 1 for AIM 2019 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Figure 2 for AIM 2019 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Figure 3 for AIM 2019 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Figure 4 for AIM 2019 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results
Viaarxiv icon

Multi-scale Dynamic Feature Encoding Network for Image Demoireing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2019
Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang

Figure 1 for Multi-scale Dynamic Feature Encoding Network for Image Demoireing
Figure 2 for Multi-scale Dynamic Feature Encoding Network for Image Demoireing
Figure 3 for Multi-scale Dynamic Feature Encoding Network for Image Demoireing
Figure 4 for Multi-scale Dynamic Feature Encoding Network for Image Demoireing
Viaarxiv icon

Triple Attention Mixed Link Network for Single Image Super Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2018
Xi Cheng, Xiang Li, Jian Yang

Figure 1 for Triple Attention Mixed Link Network for Single Image Super Resolution
Viaarxiv icon

Polynomial Regression As an Alternative to Neural Nets

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2018
Xi Cheng, Bohdan Khomtchouk, Norman Matloff, Pete Mohanty

Figure 1 for Polynomial Regression As an Alternative to Neural Nets
Figure 2 for Polynomial Regression As an Alternative to Neural Nets
Figure 3 for Polynomial Regression As an Alternative to Neural Nets
Figure 4 for Polynomial Regression As an Alternative to Neural Nets
Viaarxiv icon

SESR: Single Image Super Resolution with Recursive Squeeze and Excitation Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2018
Xi Cheng, Xiang Li, Ying Tai, Jian Yang

Figure 1 for SESR: Single Image Super Resolution with Recursive Squeeze and Excitation Networks
Figure 2 for SESR: Single Image Super Resolution with Recursive Squeeze and Excitation Networks
Figure 3 for SESR: Single Image Super Resolution with Recursive Squeeze and Excitation Networks
Figure 4 for SESR: Single Image Super Resolution with Recursive Squeeze and Excitation Networks
Viaarxiv icon