Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Ke Liu

Accutar Biotechnology

Machine-Learned Phase Diagrams of Generalized Kitaev Honeycomb Magnets

Feb 01, 2021
Nihal Rao, Ke Liu, Marc Machaczek, Lode Pollet

* 11 pages, 12 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Electromagnetic Source Imaging via a Data-Synthesis-Based Denoising Autoencoder

Oct 31, 2020
Gexin Huang, Zhu Liang Yu, Wei Wu, Ke Liu, Zheng Hui Gu, Feifei Qi, YuanQing Li, Jiawen Liang

* 17 pages, 14 figures, and journal 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Collaborative Filtering using Textual Information

Oct 04, 2020
Chaoyang Wang, Zhiqiang Guo, Guohui Li, Jianjun Li, Peng Pan, Ke Liu


  Access Paper or Ask Questions

Revealing the Phase Diagram of Kitaev Materials by Machine Learning: Cooperation and Competition between Spin Liquids

May 26, 2020
Ke Liu, Nicolas Sadoune, Nihal Rao, Jonas Greitemann, Lode Pollet

* 7.5 + 6 pages, 4 + 5 figures, 2 tables; v2: added references, clarifications, corrected typos 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Properties of Icosoku by Constraint Satisfaction Approach

Aug 16, 2019
Ke Liu, Sven Löffler, Petra Hofstedt


  Access Paper or Ask Questions

The Regularization of Small Sub-Constraint Satisfaction Problems

Aug 16, 2019
Sven Löffler, Ke Liu, Petra Hofstedt

* Part of DECLARE 19 proceedings (arXiv:hep-lat/2795508) 

  Access Paper or Ask Questions

Probing Hidden Spin Order with Interpretable Machine Learning

Oct 11, 2018
Jonas Greitemann, Ke Liu, Lode Pollet

* 6 pages, 5 figures (+ 2 pages, 1 figure, 1 table Supplemental Materials), partial rewrite in response to referee reports 

  Access Paper or Ask Questions

Chemi-net: a graph convolutional network for accurate drug property prediction

Mar 21, 2018
Ke Liu, Xiangyan Sun, Lei Jia, Jun Ma, Haoming Xing, Junqiu Wu, Hua Gao, Yax Sun, Florian Boulnois, Jie Fan


  Access Paper or Ask Questions

Prediction of amino acid side chain conformation using a deep neural network

Jul 26, 2017
Ke Liu, Xiangyan Sun, Jun Ma, Zhenyu Zhou, Qilin Dong, Shengwen Peng, Junqiu Wu, Suocheng Tan, Günter Blobel, Jie Fan


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Mesh Representation and Restoration of Biomedical Images

Jun 27, 2014
Ke Liu, Ming Xu, Zeyun Yu


  Access Paper or Ask Questions