Alert button
Picture for Yan Chen

Yan Chen

Alert button

Transfer and Alignment Network for Generalized Category Discovery

Dec 27, 2023
Wenbin An, Feng Tian, Wenkai Shi, Yan Chen, Yaqiang Wu, Qianying Wang, Ping Chen

Viaarxiv icon

Passive Non-Line-of-Sight Imaging with Light Transport Modulation

Dec 26, 2023
Jiarui Zhang, Ruixu Geng, Xiaolong Du, Yan Chen, Houqiang Li, Yang Hu

Viaarxiv icon

Generalized Category Discovery with Large Language Models in the Loop

Dec 18, 2023
Wenbin An, Wenkai Shi, Feng Tian, Haonan Lin, QianYing Wang, Yaqiang Wu, Mingxiang Cai, Luyan Wang, Yan Chen, Haiping Zhu, Ping Chen

Viaarxiv icon

FlashOcc: Fast and Memory-Efficient Occupancy Prediction via Channel-to-Height Plugin

Nov 18, 2023
Zichen Yu, Changyong Shu, Jiajun Deng, Kangjie Lu, Zongdai Liu, Jiangyong Yu, Dawei Yang, Hui Li, Yan Chen

Viaarxiv icon

Diffusion-based Data Augmentation for Nuclei Image Segmentation

Oct 22, 2023
Xinyi Yu, Guanbin Li, Wei Lou, Siqi Liu, Xiang Wan, Yan Chen, Haofeng Li

Viaarxiv icon

DNA: Denoised Neighborhood Aggregation for Fine-grained Category Discovery

Oct 16, 2023
Wenbin An, Feng Tian, Wenkai Shi, Yan Chen, Qinghua Zheng, QianYing Wang, Ping Chen

Viaarxiv icon

DREAM-PCD: Deep Reconstruction and Enhancement of mmWave Radar Pointcloud

Sep 27, 2023
Ruixu Geng, Yadong Li, Dongheng Zhang, Jincheng Wu, Yating Gao, Yang Hu, Yan Chen

Viaarxiv icon

MMST-ViT: Climate Change-aware Crop Yield Prediction via Multi-Modal Spatial-Temporal Vision Transformer

Sep 19, 2023
Fudong Lin, Summer Crawford, Kaleb Guillot, Yihe Zhang, Yan Chen, Xu Yuan, Li Chen, Shelby Williams, Robert Minvielle, Xiangming Xiao, Drew Gholson, Nicolas Ashwell, Tri Setiyono, Brenda Tubana, Lu Peng, Magdy Bayoumi, Nian-Feng Tzeng

Figure 1 for MMST-ViT: Climate Change-aware Crop Yield Prediction via Multi-Modal Spatial-Temporal Vision Transformer
Figure 2 for MMST-ViT: Climate Change-aware Crop Yield Prediction via Multi-Modal Spatial-Temporal Vision Transformer
Figure 3 for MMST-ViT: Climate Change-aware Crop Yield Prediction via Multi-Modal Spatial-Temporal Vision Transformer
Figure 4 for MMST-ViT: Climate Change-aware Crop Yield Prediction via Multi-Modal Spatial-Temporal Vision Transformer
Viaarxiv icon

Sarrus-inspired Deployable Polyhedral Mechanisms

Aug 30, 2023
Yuanqing Gu, Xiao Zhang, Guowu Wei, Yan Chen

Viaarxiv icon

DiLogics: Creating Web Automation Programs With Diverse Logics

Aug 18, 2023
Kevin Pu, Jim Yang, Angel Yuan, Minyi Ma, Rui Dong, Xinyu Wang, Yan Chen, Tovi Grossman

Viaarxiv icon