Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wan-Chi Siu

Variational AutoEncoder for Reference based Image Super-Resolution


Jun 08, 2021
Zhi-Song Liu, Wan-Chi Siu, Li-Wen Wang

* 2021 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop 
* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results


Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Relighting Networks for Image Light Source Manipulation


Aug 19, 2020
Li-Wen Wang, Wan-Chi Siu, Zhi-Song Liu, Chu-Tak Li, Daniel P. K. Lun

* The 2020 European Conference on Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

DeepGIN: Deep Generative Inpainting Network for Extreme Image Inpainting


Aug 17, 2020
Chu-Tak Li, Wan-Chi Siu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Daniel Pak-Kong Lun

* 17 pages (14 pages of main content + 3 pages references), 6 figures, 2 tables, submitted to ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Real Image Super-Resolution via Generative Variational AutoEncoder


Apr 27, 2020
Zhi-Song Liu, Wan-Chi Siu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Yui-Lam Chan

* 2020 IEEE conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop 
* 9 pages, 7 figures, CVPR2020 NTIRE2020 Real Image Super-Resolution Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Image Super-Resolution via Attention based Back Projection Networks


Oct 10, 2019
Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Wan-Chi Siu, Yui-Lam Chan

* IEEE International Conference on Computer Vision 2019 
* 9 pages, 7 figures, ABPN 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Back Projection Network for Image Super-Resolution


Jun 20, 2019
Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Wan-Chi Siu

* 2019 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions