Alert button
Picture for Xibin Zhao

Xibin Zhao

Alert button

Revisiting Graph-based Fraud Detection in Sight of Heterophily and Spectrum

Dec 11, 2023
Fan Xu, Nan Wang, Hao Wu, Xuezhi Wen, Xibin Zhao

Figure 1 for Revisiting Graph-based Fraud Detection in Sight of Heterophily and Spectrum
Figure 2 for Revisiting Graph-based Fraud Detection in Sight of Heterophily and Spectrum
Figure 3 for Revisiting Graph-based Fraud Detection in Sight of Heterophily and Spectrum
Figure 4 for Revisiting Graph-based Fraud Detection in Sight of Heterophily and Spectrum
Viaarxiv icon

Multi-Energy Guided Image Translation with Stochastic Differential Equations for Near-Infrared Facial Expression Recognition

Dec 10, 2023
Bingjun Luo, Zewen Wang, Jinpeng Wang, Junjie Zhu, Xibin Zhao, Yue Gao

Viaarxiv icon

Hypergraph-Guided Disentangled Spectrum Transformer Networks for Near-Infrared Facial Expression Recognition

Dec 10, 2023
Bingjun Luo, Haowen Wang, Jinpeng Wang, Junjie Zhu, Xibin Zhao, Yue Gao

Figure 1 for Hypergraph-Guided Disentangled Spectrum Transformer Networks for Near-Infrared Facial Expression Recognition
Figure 2 for Hypergraph-Guided Disentangled Spectrum Transformer Networks for Near-Infrared Facial Expression Recognition
Figure 3 for Hypergraph-Guided Disentangled Spectrum Transformer Networks for Near-Infrared Facial Expression Recognition
Figure 4 for Hypergraph-Guided Disentangled Spectrum Transformer Networks for Near-Infrared Facial Expression Recognition
Viaarxiv icon

Few-shot Message-Enhanced Contrastive Learning for Graph Anomaly Detection

Nov 17, 2023
Fan Xu, Nan Wang, Xuezhi Wen, Meiqi Gao, Chaoqun Guo, Xibin Zhao

Viaarxiv icon

Exploring Global and Local Information for Anomaly Detection with Normal Samples

Jun 03, 2023
Fan Xu, Nan Wang, Xibin Zhao

Figure 1 for Exploring Global and Local Information for Anomaly Detection with Normal Samples
Figure 2 for Exploring Global and Local Information for Anomaly Detection with Normal Samples
Figure 3 for Exploring Global and Local Information for Anomaly Detection with Normal Samples
Figure 4 for Exploring Global and Local Information for Anomaly Detection with Normal Samples
Viaarxiv icon

TBDetector:Transformer-Based Detector for Advanced Persistent Threats with Provenance Graph

Apr 06, 2023
Nan Wang, Xuezhi Wen, Dalin Zhang, Xibin Zhao, Jiahui Ma, Mengxia Luo, Sen Nie, Shi Wu, Jiqiang Liu

Figure 1 for TBDetector:Transformer-Based Detector for Advanced Persistent Threats with Provenance Graph
Figure 2 for TBDetector:Transformer-Based Detector for Advanced Persistent Threats with Provenance Graph
Figure 3 for TBDetector:Transformer-Based Detector for Advanced Persistent Threats with Provenance Graph
Figure 4 for TBDetector:Transformer-Based Detector for Advanced Persistent Threats with Provenance Graph
Viaarxiv icon

xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice

Mar 13, 2023
Zhiwei Xu, Min Zhou, Xibin Zhao, Yang Chen, Xi Cheng, Hongyu Zhang

Figure 1 for xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice
Figure 2 for xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice
Figure 3 for xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice
Figure 4 for xASTNN: Improved Code Representations for Industrial Practice
Viaarxiv icon

Grow and Merge: A Unified Framework for Continuous Categories Discovery

Oct 09, 2022
Xinwei Zhang, Jianwen Jiang, Yutong Feng, Zhi-Fan Wu, Xibin Zhao, Hai Wan, Mingqian Tang, Rong Jin, Yue Gao

Figure 1 for Grow and Merge: A Unified Framework for Continuous Categories Discovery
Figure 2 for Grow and Merge: A Unified Framework for Continuous Categories Discovery
Figure 3 for Grow and Merge: A Unified Framework for Continuous Categories Discovery
Figure 4 for Grow and Merge: A Unified Framework for Continuous Categories Discovery
Viaarxiv icon

View-Guided Point Cloud Completion

Apr 13, 2021
Xuancheng Zhang, Yutong Feng, Siqi Li, Changqing Zou, Hai Wan, Xibin Zhao, Yandong Guo, Yue Gao

Figure 1 for View-Guided Point Cloud Completion
Figure 2 for View-Guided Point Cloud Completion
Figure 3 for View-Guided Point Cloud Completion
Figure 4 for View-Guided Point Cloud Completion
Viaarxiv icon