Alert button
Picture for Xiang Liu

Xiang Liu

Alert button

LISA: Layerwise Importance Sampling for Memory-Efficient Large Language Model Fine-Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Rui Pan, Xiang Liu, Shizhe Diao, Renjie Pi, Jipeng Zhang, Chi Han, Tong Zhang

Viaarxiv icon

Are Large Language Models Rational Investors?

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Yuhang Zhou, Yuchen Ni, Xiang Liu, Jian Zhang, Sen Liu, Guangnan Ye, Hongfeng Chai

Viaarxiv icon

ParZC: Parametric Zero-Cost Proxies for Efficient NAS

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Peijie Dong, Lujun Li, Xinglin Pan, Zimian Wei, Xiang Liu, Qiang Wang, Xiaowen Chu

Viaarxiv icon

Fast Implicit Neural Representation Image Codec in Resource-limited Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Xiang Liu, Jiahong Chen, Bin Chen, Zimo Liu, Baoyi An, Shu-Tao Xia

Viaarxiv icon

MAPO: Advancing Multilingual Reasoning through Multilingual Alignment-as-Preference Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Shuaijie She, Shujian Huang, Wei Zou, Wenhao Zhu, Xiang Liu, Xiang Geng, Jiajun Chen

Viaarxiv icon

Plum: Prompt Learning using Metaheuristic

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Rui Pan, Shuo Xing, Shizhe Diao, Xiang Liu, Kashun Shum, Jipeng Zhang, Tong Zhang

Viaarxiv icon

Dissecting the Runtime Performance of the Training, Fine-tuning, and Inference of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Longteng Zhang, Xiang Liu, Zeyu Li, Xinglin Pan, Peijie Dong, Ruibo Fan, Rui Guo, Xin Wang, Qiong Luo, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu

Viaarxiv icon

FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2023
Xiang Liu, Liangxi Liu, Feiyang Ye, Yunheng Shen, Xia Li, Linshan Jiang, Jialin Li

Figure 1 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 2 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 3 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Figure 4 for FedLPA: Personalized One-shot Federated Learning with Layer-Wise Posterior Aggregation
Viaarxiv icon

Torsion Graph Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2023
Cong Shen, Xiang Liu, Jiawei Luo, Kelin Xia

Figure 1 for Torsion Graph Neural Networks
Figure 2 for Torsion Graph Neural Networks
Figure 3 for Torsion Graph Neural Networks
Figure 4 for Torsion Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

Noise-aware Speech Separation with Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Zizheng Zhang, Chen Chen, Xiang Liu, Yuchen Hu, Eng Siong Chng

Figure 1 for Noise-aware Speech Separation with Contrastive Learning
Figure 2 for Noise-aware Speech Separation with Contrastive Learning
Figure 3 for Noise-aware Speech Separation with Contrastive Learning
Figure 4 for Noise-aware Speech Separation with Contrastive Learning
Viaarxiv icon