Alert button
Picture for Fei Yuan

Fei Yuan

Alert button

The Power of Question Translation Training in Multilingual Reasoning: Broadened Scope and Deepened Insights

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2024
Wenhao Zhu, Shujian Huang, Fei Yuan, Cheng Chen, Jiajun Chen, Alexandra Birch

Viaarxiv icon

A Survey of Neural Code Intelligence: Paradigms, Advances and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Qiushi Sun, Zhirui Chen, Fangzhi Xu, Kanzhi Cheng, Chang Ma, Zhangyue Yin, Jianing Wang, Chengcheng Han, Renyu Zhu, Shuai Yuan, Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Pengcheng Yin, Xiaoli Li, Fei Yuan, Lingpeng Kong, Xiang Li, Zhiyong Wu

Viaarxiv icon

Continuous Sign Language Recognition Based on Motor attention mechanism and frame-level Self-distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Qidan Zhu, Jing Li, Fei Yuan, Quan Gan

Viaarxiv icon

KS-Lottery: Finding Certified Lottery Tickets for Multilingual Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Fei Yuan, Chang Ma, Shuai Yuan, Qiushi Sun, Lei Li

Viaarxiv icon

Question Translation Training for Better Multilingual Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Wenhao Zhu, Shujian Huang, Fei Yuan, Shuaijie She, Jiajun Chen, Alexandra Birch

Viaarxiv icon

Symbol-LLM: Towards Foundational Symbol-centric Interface For Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Fangzhi Xu, Zhiyong Wu, Qiushi Sun, Siyu Ren, Fei Yuan, Shuai Yuan, Qika Lin, Yu Qiao, Jun Liu

Viaarxiv icon

How Multilingual is Multilingual LLM?

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Fei Yuan, Shuai Yuan, Zhiyong Wu, Lei Li

Viaarxiv icon

Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2023
Wenhao Zhu, Yunzhe Lv, Qingxiu Dong, Fei Yuan, Jingjing Xu, Shujian Huang, Lingpeng Kong, Jiajun Chen, Lei Li

Figure 1 for Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages
Figure 2 for Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages
Figure 3 for Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages
Figure 4 for Extrapolating Large Language Models to Non-English by Aligning Languages
Viaarxiv icon

Scaling TransNormer to 175 Billion Parameters

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Zhen Qin, Dong Li, Weigao Sun, Weixuan Sun, Xuyang Shen, Xiaodong Han, Yunshen Wei, Baohong Lv, Fei Yuan, Xiao Luo, Yu Qiao, Yiran Zhong

Figure 1 for Scaling TransNormer to 175 Billion Parameters
Figure 2 for Scaling TransNormer to 175 Billion Parameters
Figure 3 for Scaling TransNormer to 175 Billion Parameters
Figure 4 for Scaling TransNormer to 175 Billion Parameters
Viaarxiv icon

Utility-Probability Duality of Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Huang Bojun, Fei Yuan

Figure 1 for Utility-Probability Duality of Neural Networks
Figure 2 for Utility-Probability Duality of Neural Networks
Figure 3 for Utility-Probability Duality of Neural Networks
Figure 4 for Utility-Probability Duality of Neural Networks
Viaarxiv icon