Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Latent Diffusion Energy-Based Model for Interpretable Text ModelingPeiyu Yu , Sirui Xie , Xiaojian Ma , Baoxiong Jia , Bo Pang , Ruiqi Gao , Yixin Zhu , Song-Chun Zhu , Ying Nian Wu

* ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

End-to-end Dense Video Captioning as Sequence GenerationWanrong Zhu , Bo Pang , Ashish Thapliyal , William Yang Wang , Radu Soricut


   Access Paper or Ask Questions

A Conversational Paradigm for Program SynthesisErik Nijkamp , Bo Pang , Hiroaki Hayashi , Lifu Tu , Huan Wang , Yingbo Zhou , Silvio Savarese , Caiming Xiong


   Access Paper or Ask Questions

Semantic Segmentation by Early Region ProxyYifan Zhang , Bo Pang , Cewu Lu

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Long Document Summarization with Top-down and Bottom-up InferenceBo Pang , Erik Nijkamp , Wojciech Kryściński , Silvio Savarese , Yingbo Zhou , Caiming Xiong

* 21 pages 

   Access Paper or Ask Questions

CGNN: Traffic Classification with Graph Neural NetworkBo Pang , Yongquan Fu , Siyuan Ren , Ye Wang , Qing Liao , Yan Jia


   Access Paper or Ask Questions

Latent Space Energy-Based Model of Symbol-Vector Coupling for Text Generation and ClassificationBo Pang , Ying Nian Wu

* 8 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Robust Transfer Learning with Pretrained Language Models through AdaptersWenjuan Han , Bo Pang , Yingnian Wu

* Accepted to ACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Human Pose Regression with Residual Log-likelihood EstimationJiefeng Li , Siyuan Bian , Ailing Zeng , Can Wang , Bo Pang , Wentao Liu , Cewu Lu

* ICCV 2021 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>