Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

EfficientNeRF: Efficient Neural Radiance FieldsTao Hu , Shu Liu , Yilun Chen , Tiancheng Shen , Jiaya Jia


   Access Paper or Ask Questions

Direction and Trajectory Tracking Control for Nonholonomic Spherical Robot by Combining Sliding Mode Controller and Model Prediction ControllerYifan Liu , Yixu Wang , Xiaoqing Guan , Tao Hu , Ziang Zhang , Song Jin , You Wang , Jie Hao , Guang Li

* This work has been submitted to the IEEE Robotics and Automation Letters RA-L for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

   Access Paper or Ask Questions

Human-Object Interaction Detection via Disentangled TransformerDesen Zhou , Zhichao Liu , Jian Wang , Leshan Wang , Tao Hu , Errui Ding , Jingdong Wang

* Accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

MixFormer: Mixing Features across Windows and DimensionsQiang Chen , Qiman Wu , Jian Wang , Qinghao Hu , Tao Hu , Errui Ding , Jian Cheng , Jingdong Wang

* CVPR2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

HVTR: Hybrid Volumetric-Textural Rendering for Human AvatarsTao Hu , Tao Yu , Zerong Zheng , He Zhang , Yebin Liu , Matthias Zwicker

* Project page: https://www.cs.umd.edu/~taohu/hvtr/ 

   Access Paper or Ask Questions

GaTector: A Unified Framework for Gaze Object PredictionBinglu Wang , Tao Hu , Baoshan Li , Xiaojuan Chen , Zhijie Zhang

* Techinical report 

   Access Paper or Ask Questions

EgoRenderer: Rendering Human Avatars from Egocentric Camera ImagesTao Hu , Kripasindhu Sarkar , Lingjie Liu , Matthias Zwicker , Christian Theobalt

* ICCV 2021. https://vcai.mpi-inf.mpg.de/projects/EgoRenderer/ 

   Access Paper or Ask Questions

CRD-CGAN: Category-Consistent and Relativistic Constraints for Diverse Text-to-Image GenerationTao Hu , Chengjiang Long , Chunxia Xiao


   Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Modes Exploring in Generative Adversarial NetworksMengxiao Hu , Jinlong Li , Maolin Hu , Tao Hu


   Access Paper or Ask Questions

Multi-object Tracking via End-to-end Tracklet Searching and RankingTao Hu , Lichao Huang , Han Shen


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>