Alert button
Picture for Heming Xia

Heming Xia

Alert button

Unlocking Efficiency in Large Language Model Inference: A Comprehensive Survey of Speculative Decoding

Jan 15, 2024
Heming Xia, Zhe Yang, Qingxiu Dong, Peiyi Wang, Yongqi Li, Tao Ge, Tianyu Liu, Wenjie Li, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories

May 24, 2023
Heming Xia, Qingxiu Dong, Lei Li, Jingjing Xu, Ziwei Qin, Zhifang Sui

Figure 1 for ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories
Figure 2 for ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories
Figure 3 for ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories
Figure 4 for ImageNetVC: Zero-Shot Visual Commonsense Evaluation on 1000 ImageNet Categories
Viaarxiv icon

Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization

May 24, 2023
Shoujie Tong, Heming Xia, Damai Dai, Tianyu Liu, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Zhifang Sui

Figure 1 for Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization
Figure 2 for Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization
Figure 3 for Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization
Figure 4 for Bi-Drop: Generalizable Fine-tuning for Pre-trained Language Models via Adaptive Subnetwork Optimization
Viaarxiv icon

Enhancing Continual Relation Extraction via Classifier Decomposition

May 08, 2023
Heming Xia, Peiyi Wang, Tianyu Liu, Binghuai Lin, Yunbo Cao, Zhifang Sui

Figure 1 for Enhancing Continual Relation Extraction via Classifier Decomposition
Figure 2 for Enhancing Continual Relation Extraction via Classifier Decomposition
Figure 3 for Enhancing Continual Relation Extraction via Classifier Decomposition
Figure 4 for Enhancing Continual Relation Extraction via Classifier Decomposition
Viaarxiv icon

Lossless Acceleration for Seq2seq Generation with Aggressive Decoding

May 20, 2022
Tao Ge, Heming Xia, Xin Sun, Si-Qing Chen, Furu Wei

Viaarxiv icon

Lossless Speedup of Autoregressive Translation with Generalized Aggressive Decoding

Apr 02, 2022
Heming Xia, Tao Ge, Furu Wei, Zhifang Sui

Viaarxiv icon

Premise-based Multimodal Reasoning: A Human-like Cognitive Process

May 15, 2021
Qingxiu Dong, Ziwei Qin, Heming Xia, Tian Feng, Shoujie Tong, Haoran Meng, Lin Xu, Tianyu Liu, Zuifang Sui, Weidong Zhan, Sujian Li, Zhongyu Wei

Figure 1 for Premise-based Multimodal Reasoning: A Human-like Cognitive Process
Figure 2 for Premise-based Multimodal Reasoning: A Human-like Cognitive Process
Figure 3 for Premise-based Multimodal Reasoning: A Human-like Cognitive Process
Figure 4 for Premise-based Multimodal Reasoning: A Human-like Cognitive Process
Viaarxiv icon

Improved deep learning techniques in gravitational-wave data analysis

Nov 09, 2020
Heming Xia, Lijing Shao, Junjie Zhao, Zhoujian Cao

Figure 1 for Improved deep learning techniques in gravitational-wave data analysis
Figure 2 for Improved deep learning techniques in gravitational-wave data analysis
Figure 3 for Improved deep learning techniques in gravitational-wave data analysis
Figure 4 for Improved deep learning techniques in gravitational-wave data analysis
Viaarxiv icon