Alert button
Picture for Minchul Kim

Minchul Kim

Alert button

Second Edition FRCSyn Challenge at CVPR 2024: Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Ivan DeAndres-Tame, Ruben Tolosana, Pietro Melzi, Ruben Vera-Rodriguez, Minchul Kim, Christian Rathgeb, Xiaoming Liu, Aythami Morales, Julian Fierrez, Javier Ortega-Garcia, Zhizhou Zhong, Yuge Huang, Yuxi Mi, Shouhong Ding, Shuigeng Zhou, Shuai He, Lingzhi Fu, Heng Cong, Rongyu Zhang, Zhihong Xiao, Evgeny Smirnov, Anton Pimenov, Aleksei Grigorev, Denis Timoshenko, Kaleb Mesfin Asfaw, Cheng Yaw Low, Hao Liu, Chuyi Wang, Qing Zuo, Zhixiang He, Hatef Otroshi Shahreza, Anjith George, Alexander Unnervik, Parsa Rahimi, Sébastien Marcel, Pedro C. Neto, Marco Huber, Jan Niklas Kolf, Naser Damer, Fadi Boutros, Jaime S. Cardoso, Ana F. Sequeira, Andrea Atzori, Gianni Fenu, Mirko Marras, Vitomir Štruc, Jiang Yu, Zhangjie Li, Jichun Li, Weisong Zhao, Zhen Lei, Xiangyu Zhu, Xiao-Yu Zhang, Bernardo Biesseck, Pedro Vidal, Luiz Coelho, Roger Granada, David Menotti

Viaarxiv icon

KeyPoint Relative Position Encoding for Face Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Minchul Kim, Yiyang Su, Feng Liu, Anil Jain, Xiaoming Liu

Viaarxiv icon

Token Fusion: Bridging the Gap between Token Pruning and Token Merging

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Minchul Kim, Shangqian Gao, Yen-Chang Hsu, Yilin Shen, Hongxia Jin

Viaarxiv icon

FRCSyn Challenge at WACV 2024:Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Pietro Melzi, Ruben Tolosana, Ruben Vera-Rodriguez, Minchul Kim, Christian Rathgeb, Xiaoming Liu, Ivan DeAndres-Tame, Aythami Morales, Julian Fierrez, Javier Ortega-Garcia, Weisong Zhao, Xiangyu Zhu, Zheyu Yan, Xiao-Yu Zhang, Jinlin Wu, Zhen Lei, Suvidha Tripathi, Mahak Kothari, Md Haider Zama, Debayan Deb, Bernardo Biesseck, Pedro Vidal, Roger Granada, Guilherme Fickel, Gustavo Führ, David Menotti, Alexander Unnervik, Anjith George, Christophe Ecabert, Hatef Otroshi Shahreza, Parsa Rahimi, Sébastien Marcel, Ioannis Sarridis, Christos Koutlis, Georgia Baltsou, Symeon Papadopoulos, Christos Diou, Nicolò Di Domenico, Guido Borghi, Lorenzo Pellegrini, Enrique Mas-Candela, Ángela Sánchez-Pérez, Andrea Atzori, Fadi Boutros, Naser Damer, Gianni Fenu, Mirko Marras

Viaarxiv icon

Learning Clothing and Pose Invariant 3D Shape Representation for Long-Term Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Feng Liu, Minchul Kim, ZiAng Gu, Anil Jain, Xiaoming Liu

Figure 1 for Learning Clothing and Pose Invariant 3D Shape Representation for Long-Term Person Re-Identification
Figure 2 for Learning Clothing and Pose Invariant 3D Shape Representation for Long-Term Person Re-Identification
Figure 3 for Learning Clothing and Pose Invariant 3D Shape Representation for Long-Term Person Re-Identification
Figure 4 for Learning Clothing and Pose Invariant 3D Shape Representation for Long-Term Person Re-Identification
Viaarxiv icon

FarSight: A Physics-Driven Whole-Body Biometric System at Large Distance and Altitude

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2023
Feng Liu, Ryan Ashbaugh, Nicholas Chimitt, Najmul Hassan, Ali Hassani, Ajay Jaiswal, Minchul Kim, Zhiyuan Mao, Christopher Perry, Zhiyuan Ren, Yiyang Su, Pegah Varghaei, Kai Wang, Xingguang Zhang, Stanley Chan, Arun Ross, Humphrey Shi, Zhangyang Wang, Anil Jain, Xiaoming Liu

Figure 1 for FarSight: A Physics-Driven Whole-Body Biometric System at Large Distance and Altitude
Figure 2 for FarSight: A Physics-Driven Whole-Body Biometric System at Large Distance and Altitude
Figure 3 for FarSight: A Physics-Driven Whole-Body Biometric System at Large Distance and Altitude
Figure 4 for FarSight: A Physics-Driven Whole-Body Biometric System at Large Distance and Altitude
Viaarxiv icon

DCFace: Synthetic Face Generation with Dual Condition Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2023
Minchul Kim, Feng Liu, Anil Jain, Xiaoming Liu

Figure 1 for DCFace: Synthetic Face Generation with Dual Condition Diffusion Model
Figure 2 for DCFace: Synthetic Face Generation with Dual Condition Diffusion Model
Figure 3 for DCFace: Synthetic Face Generation with Dual Condition Diffusion Model
Figure 4 for DCFace: Synthetic Face Generation with Dual Condition Diffusion Model
Viaarxiv icon

Cluster and Aggregate: Face Recognition with Large Probe Set

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2022
Minchul Kim, Feng Liu, Anil Jain, Xiaoming Liu

Figure 1 for Cluster and Aggregate: Face Recognition with Large Probe Set
Figure 2 for Cluster and Aggregate: Face Recognition with Large Probe Set
Figure 3 for Cluster and Aggregate: Face Recognition with Large Probe Set
Figure 4 for Cluster and Aggregate: Face Recognition with Large Probe Set
Viaarxiv icon

Controllable and Guided Face Synthesis for Unconstrained Face Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2022
Feng Liu, Minchul Kim, Anil Jain, Xiaoming Liu

Figure 1 for Controllable and Guided Face Synthesis for Unconstrained Face Recognition
Figure 2 for Controllable and Guided Face Synthesis for Unconstrained Face Recognition
Figure 3 for Controllable and Guided Face Synthesis for Unconstrained Face Recognition
Figure 4 for Controllable and Guided Face Synthesis for Unconstrained Face Recognition
Viaarxiv icon