Alert button
Picture for Xiaoming Liu

Xiaoming Liu

Alert button

UnlearnCanvas: A Stylized Image Dataset to Benchmark Machine Unlearning for Diffusion Models

Feb 26, 2024
Yihua Zhang, Yimeng Zhang, Yuguang Yao, Jinghan Jia, Jiancheng Liu, Xiaoming Liu, Sijia Liu

Viaarxiv icon

Stumbling Blocks: Stress Testing the Robustness of Machine-Generated Text Detectors Under Attacks

Feb 18, 2024
Yichen Wang, Shangbin Feng, Abe Bohan Hou, Xiao Pu, Chao Shen, Xiaoming Liu, Yulia Tsvetkov, Tianxing He

Viaarxiv icon

Does DetectGPT Fully Utilize Perturbation? Selective Perturbation on Model-Based Contrastive Learning Detector would be Better

Feb 04, 2024
Shengchao Liu, Xiaoming Liu, Yichen Wang, Zehua Cheng, Chengzhengxu Li, Zhaohan Zhang, Yu Lan, Chao Shen

Viaarxiv icon

Does \textsc{DetectGPT} Fully Utilize Perturbation? Selective Perturbation on Model-Based Contrastive Learning Detector would be Better

Feb 01, 2024
Shengchao Liu, Xiaoming Liu, Yichen Wang, Zehua Cheng, Chengzhengxu Li, Zhaohan Zhang, Yu Lan, Chao Shen

Viaarxiv icon

Unified Physical-Digital Face Attack Detection

Jan 31, 2024
Hao Fang, Ajian Liu, Haocheng Yuan, Junze Zheng, Dingheng Zeng, Yanhong Liu, Jiankang Deng, Sergio Escalera, Xiaoming Liu, Jun Wan, Zhen Lei

Viaarxiv icon

A Generalist FaceX via Learning Unified Facial Representation

Dec 31, 2023
Yue Han, Jiangning Zhang, Junwei Zhu, Xiangtai Li, Yanhao Ge, Wei Li, Chengjie Wang, Yong Liu, Xiaoming Liu, Ying Tai

Viaarxiv icon

INFAMOUS-NeRF: ImproviNg FAce MOdeling Using Semantically-Aligned Hypernetworks with Neural Radiance Fields

Dec 23, 2023
Andrew Hou, Feng Liu, Zhiyuan Ren, Michel Sarkis, Ning Bi, Yiying Tong, Xiaoming Liu

Viaarxiv icon

Tracing Hyperparameter Dependencies for Model Parsing via Learnable Graph Pooling Network

Dec 03, 2023
Xiao Guo, Vishal Asnani, Sijia Liu, Xiaoming Liu

Viaarxiv icon

FRCSyn Challenge at WACV 2024:Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data

Nov 17, 2023
Pietro Melzi, Ruben Tolosana, Ruben Vera-Rodriguez, Minchul Kim, Christian Rathgeb, Xiaoming Liu, Ivan DeAndres-Tame, Aythami Morales, Julian Fierrez, Javier Ortega-Garcia, Weisong Zhao, Xiangyu Zhu, Zheyu Yan, Xiao-Yu Zhang, Jinlin Wu, Zhen Lei, Suvidha Tripathi, Mahak Kothari, Md Haider Zama, Debayan Deb, Bernardo Biesseck, Pedro Vidal, Roger Granada, Guilherme Fickel, Gustavo Führ, David Menotti, Alexander Unnervik, Anjith George, Christophe Ecabert, Hatef Otroshi Shahreza, Parsa Rahimi, Sébastien Marcel, Ioannis Sarridis, Christos Koutlis, Georgia Baltsou, Symeon Papadopoulos, Christos Diou, Nicolò Di Domenico, Guido Borghi, Lorenzo Pellegrini, Enrique Mas-Candela, Ángela Sánchez-Pérez, Andrea Atzori, Fadi Boutros, Naser Damer, Gianni Fenu, Mirko Marras

Viaarxiv icon

Improving Pacing in Long-Form Story Planning

Nov 08, 2023
Yichen Wang, Kevin Yang, Xiaoming Liu, Dan Klein

Viaarxiv icon