Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ziyu Wan

MALib: A Parallel Framework for Population-based Multi-agent Reinforcement Learning


Jun 05, 2021
Ming Zhou, Ziyu Wan, Hanjing Wang, Muning Wen, Runzhe Wu, Ying Wen, Yaodong Yang, Weinan Zhang, Jun Wang

* 24 pages, 17 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Discovering Multi-Agent Auto-Curricula in Two-Player Zero-Sum Games


Jun 04, 2021
Xidong Feng, Oliver Slumbers, Yaodong Yang, Ziyu Wan, Bo Liu, Stephen McAleer, Ying Wen, Jun Wang

* corresponding to  

  Access Paper or Ask Questions

PD-GAN: Probabilistic Diverse GAN for Image Inpainting


May 05, 2021
Hongyu Liu, Ziyu Wan, Wei Huang, Yibing Song, Xintong Han, Jing Liao

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

High-Fidelity Pluralistic Image Completion with Transformers


Mar 25, 2021
Ziyu Wan, Jingbo Zhang, Dongdong Chen, Jing Liao

* Project Page: http://raywzy.com/ICT 

  Access Paper or Ask Questions

DeFLOCNet: Deep Image Editing via Flexible Low-level Controls


Mar 23, 2021
Hongyu Liu, Ziyu Wan, Wei Huang, Yibing Song, Xintong Han, Jing Liao, Bing Jiang, Wei Liu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Old Photo Restoration via Deep Latent Space Translation


Sep 14, 2020
Ziyu Wan, Bo Zhang, Dongdong Chen, Pan Zhang, Dong Chen, Jing Liao, Fang Wen

* 15 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2004.09484 

  Access Paper or Ask Questions

Bringing Old Photos Back to Life


Apr 20, 2020
Ziyu Wan, Bo Zhang, Dongdong Chen, Pan Zhang, Dong Chen, Jing Liao, Fang Wen

* CVPR 2020 Oral, project website: http://raywzy.com/Old_Photo/ 

  Access Paper or Ask Questions

Transductive Zero-Shot Learning with Visual Structure Constraint


Jan 06, 2019
Ziyu Wan, Dongdong Chen, Yan Li, Xingguang Yan, Junge Zhang, Yizhou Yu, Jing Liao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions