Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuan Wang

Distantly-Supervised Named Entity Recognition with Noise-Robust Learning and Language Model Augmented Self-Training


Sep 10, 2021
Yu Meng, Yunyi Zhang, Jiaxin Huang, Xuan Wang, Yu Zhang, Heng Ji, Jiawei Han

* EMNLP 2021. (Code: https://github.com/yumeng5/RoSTER

  Access Paper or Ask Questions

UniFaceGAN: A Unified Framework for Temporally Consistent Facial Video Editing


Aug 12, 2021
Meng Cao, Haozhi Huang, Hao Wang, Xuan Wang, Li Shen, Sheng Wang, Linchao Bao, Zhifeng Li, Jiebo Luo

* Accepted by IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Pose Transfer with Dynamic Details using Neural Video Rendering


Jul 14, 2021
Yang-tian Sun, Hao-zhi Huang, Xuan Wang, Yu-kun Lai, Wei Liu, Lin Gao

* Video link: https://www.bilibili.com/video/BV1y64y1C7ge/ 

  Access Paper or Ask Questions

NNCFR: Minimize Counterfactual Regret with Neural Networks


May 26, 2021
Huale Li, Xuan Wang, Zengyue Guo, Jiajia Zhang, Shuhan Qi


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Compact Attention For Few-shot Video-to-video Translation


Nov 30, 2020
Risheng Huang, Li Shen, Xuan Wang, Cheng Lin, Hao-Zhi Huang

* Video available: https://youtu.be/1OCFbUrypKQ 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstruct Anomaly to Normal: Adversarial Learned and Latent Vector-constrained Autoencoder for Time-series Anomaly Detection


Oct 14, 2020
Chunkai Zhang, Wei Zuo, Xuan Wang


  Access Paper or Ask Questions

RLCFR: Minimize Counterfactual Regret by Deep Reinforcement Learning


Sep 10, 2020
Huale Li, Xuan Wang, Fengwei Jia, Yifan Li, Yulin Wu, Jiajia Zhang, Shuhan Qi


  Access Paper or Ask Questions

COVID-19 Literature Knowledge Graph Construction and Drug Repurposing Report Generation


Jul 06, 2020
Qingyun Wang, Manling Li, Xuan Wang, Nikolaus Parulian, Guangxing Han, Jiawei Ma, Jingxuan Tu, Ying Lin, Haoran Zhang, Weili Liu, Aabhas Chauhan, Yingjun Guan, Bangzheng Li, Ruisong Li, Xiangchen Song, Heng Ji, Jiawei Han, Shih-Fu Chang, James Pustejovsky, Jasmine Rah, David Liem, Ahmed Elsayed, Martha Palmer, Clare Voss, Cynthia Schneider, Boyan Onyshkevych

* 11 pages, submitted to ACL 2020 Workshop on Natural Language Processing for COVID-19 (NLP-COVID), for resources see http://blender.cs.illinois.edu/covid19/ 

  Access Paper or Ask Questions

Task-agnostic Temporally Consistent Facial Video Editing


Jul 03, 2020
Meng Cao, Haozhi Huang, Hao Wang, Xuan Wang, Li Shen, Sheng Wang, Linchao Bao, Zhifeng Li, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Real-time Universal Style Transfer on High-resolution Images via Zero-channel Pruning


Jun 23, 2020
Jie An, Tao Li, Haozhi Huang, Li Shen, Xuan Wang, Yongyi Tang, Jinwen Ma, Wei Liu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Minimally Supervised Categorization of Text with Metadata


Jun 02, 2020
Yu Zhang, Yu Meng, Jiaxin Huang, Frank F. Xu, Xuan Wang, Jiawei Han

* 10 pages; Accepted to SIGIR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CPOT: Channel Pruning via Optimal Transport


May 21, 2020
Yucong Shen, Li Shen, Hao-Zhi Huang, Xuan Wang, Wei Liu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Named Entity Recognition on CORD-19 with Distant or Weak Supervision


Apr 15, 2020
Xuan Wang, Xiangchen Song, Bangzheng Li, Yingjun Guan, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

HiGitClass: Keyword-Driven Hierarchical Classification of GitHub Repositories


Oct 16, 2019
Yu Zhang, Frank F. Xu, Sha Li, Yu Meng, Xuan Wang, Qi Li, Jiawei Han

* 10 pages; Accepted to ICDM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-type Biomedical Named Entity Recognition with Deep Multi-Task Learning


Oct 08, 2018
Xuan Wang, Yu Zhang, Xiang Ren, Yuhao Zhang, Marinka Zitnik, Jingbo Shang, Curtis Langlotz, Jiawei Han

* 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions