Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning multi-robot coordination from demonstrations


Jul 18, 2022
Xuan Wang, Wanxin Jin

* 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Parameterization for Dynamic Human Head Editing


Jul 01, 2022
Li Ma, Xiaoyu Li, Jing Liao, Xuan Wang, Qi Zhang, Jue Wang, Pedro Sander

* 15 pages, 16 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IDE-3D: Interactive Disentangled Editing for High-Resolution 3D-aware Portrait Synthesis


May 31, 2022
Jingxiang Sun, Xuan Wang, Yichun Shi, Lizhen Wang, Jue Wang, Yebin Liu

* Project Page: https://mrtornado24.github.io/IDE-3D/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

You Need to Read Again: Multi-granularity Perception Network for Moment Retrieval in Videos


May 25, 2022
Xin Sun, Xuan Wang, Jialin Gao, Qiong Liu, Xi Zhou

* in SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Review-Based Tip Generation for Music Songs


May 14, 2022
Jingya Zang, Cuiyun Gao, Yupan Chen, Ruifeng Xu, Lanjun Zhou, Xuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Privacy-Preserving Distributed Machine Learning Made Faster


May 12, 2022
Zoe L. Jiang, Jiajing Gu, Hongxiao Wang, Yulin Wu, Junbin Fang, Siu-Ming Yiu, Wenjian Luo, Xuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Efficient Distributed Framework for Collaborative Multi-Agent Reinforcement Learning


May 11, 2022
Shuhan Qi, Shuhao Zhang, Xiaohan Hou, Jiajia Zhang, Xuan Wang, Jing Xiao

* 9 pages, 20 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Seed-Guided Topic Discovery with Out-of-Vocabulary Seeds


May 04, 2022
Yu Zhang, Yu Meng, Xuan Wang, Sheng Wang, Jiawei Han

* 12 pages; Accepted to NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UV Volumes for Real-time Rendering of Editable Free-view Human Performance


Mar 27, 2022
Yue Chen, Xuan Wang, Qi Zhang, Xiaoyu Li, Xingyu Chen, Yu Guo, Jue Wang, Fei Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

StyleHEAT: One-Shot High-Resolution Editable Talking Face Generation via Pre-trained StyleGAN


Mar 17, 2022
Fei Yin, Yong Zhang, Xiaodong Cun, Mingdeng Cao, Yanbo Fan, Xuan Wang, Qingyan Bai, Baoyuan Wu, Jue Wang, Yujiu Yang

* Project Page is at http://feiiyin.github.io/StyleHEAT/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>