Alert button
Picture for Runyi Yu

Runyi Yu

Alert button

GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Tianyu He, Junliang Guo, Runyi Yu, Yuchi Wang, Jialiang Zhu, Kaikai An, Leyi Li, Xu Tan, Chunyu Wang, Han Hu, HsiangTao Wu, Sheng Zhao, Jiang Bian

Figure 1 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 2 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 3 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 4 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Viaarxiv icon

Unlimited-Size Diffusion Restoration

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2023
Yinhuai Wang, Jiwen Yu, Runyi Yu, Jian Zhang

Figure 1 for Unlimited-Size Diffusion Restoration
Figure 2 for Unlimited-Size Diffusion Restoration
Figure 3 for Unlimited-Size Diffusion Restoration
Figure 4 for Unlimited-Size Diffusion Restoration
Viaarxiv icon

Position Embedding Needs an Independent Layer Normalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2022
Runyi Yu, Zhennan Wang, Yinhuai Wang, Kehan Li, Yian Zhao, Jian Zhang, Guoli Song, Jie Chen

Figure 1 for Position Embedding Needs an Independent Layer Normalization
Figure 2 for Position Embedding Needs an Independent Layer Normalization
Figure 3 for Position Embedding Needs an Independent Layer Normalization
Figure 4 for Position Embedding Needs an Independent Layer Normalization
Viaarxiv icon

Dynamic Clustering Network for Unsupervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2022
Kehan Li, Zhennan Wang, Zesen Cheng, Runyi Yu, Yian Zhao, Guoli Song, Li Yuan, Jie Chen

Figure 1 for Dynamic Clustering Network for Unsupervised Semantic Segmentation
Figure 2 for Dynamic Clustering Network for Unsupervised Semantic Segmentation
Figure 3 for Dynamic Clustering Network for Unsupervised Semantic Segmentation
Figure 4 for Dynamic Clustering Network for Unsupervised Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Locality Guidance for Improving Vision Transformers on Tiny Datasets

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2022
Kehan Li, Runyi Yu, Zhennan Wang, Li Yuan, Guoli Song, Jie Chen

Figure 1 for Locality Guidance for Improving Vision Transformers on Tiny Datasets
Figure 2 for Locality Guidance for Improving Vision Transformers on Tiny Datasets
Figure 3 for Locality Guidance for Improving Vision Transformers on Tiny Datasets
Figure 4 for Locality Guidance for Improving Vision Transformers on Tiny Datasets
Viaarxiv icon

Difference in Euclidean Norm Can Cause Semantic Divergence in Batch Normalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2022
Zhennan Wang, Kehan Li, Runyi Yu, Yian Zhao, Pengchong Qiao, Guoli Song, Fan Xu, Jie Chen

Figure 1 for Difference in Euclidean Norm Can Cause Semantic Divergence in Batch Normalization
Figure 2 for Difference in Euclidean Norm Can Cause Semantic Divergence in Batch Normalization
Figure 3 for Difference in Euclidean Norm Can Cause Semantic Divergence in Batch Normalization
Figure 4 for Difference in Euclidean Norm Can Cause Semantic Divergence in Batch Normalization
Viaarxiv icon

On the Global Optima of Kernelized Adversarial Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2019
Bashir Sadeghi, Runyi Yu, Vishnu Naresh Boddeti

Figure 1 for On the Global Optima of Kernelized Adversarial Representation Learning
Figure 2 for On the Global Optima of Kernelized Adversarial Representation Learning
Viaarxiv icon