Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

An Automatic and Efficient BERT Pruning for Edge AI SystemsShaoyi Huang , Ning Liu , Yueying Liang , Hongwu Peng , Hongjia Li , Dongkuan Xu , Mimi Xie , Caiwen Ding


   Access Paper or Ask Questions

A No-reference Quality Assessment Metric for Point Cloud Based on Captured Video SequencesYu Fan , Zicheng Zhang , Wei Sun , Xiongkuo Min , Wei Lu , Tao Wang , Ning Liu , Guangtao Zhai


   Access Paper or Ask Questions

Differentiable Multi-Agent Actor-Critic for Multi-Step Radiology Report SummarizationSanjeev Kumar Karn , Ning Liu , Hinrich Schuetze , Oladimeji Farri

* 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Dublin, Ireland, 2022 
* Accepted at 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics 2022 Main Conference 

   Access Paper or Ask Questions

A Computational Efficient Maximum Likelihood Direct Position Determination Approach for Multiple Emitters Using Angle and Doppler MeasurementsZiqiang Wang , Yimao Sun , Qun Wan , Lei Xie , Ning Liu

* 23 pages, 7 figures, 38 references 

   Access Paper or Ask Questions

MEST: Accurate and Fast Memory-Economic Sparse Training Framework on the EdgeGeng Yuan , Xiaolong Ma , Wei Niu , Zhengang Li , Zhenglun Kong , Ning Liu , Yifan Gong , Zheng Zhan , Chaoyang He , Qing Jin , Siyue Wang , Minghai Qin , Bin Ren , Yanzhi Wang , Sijia Liu , Xue Lin

* NeurIPS 2021 Spotlight Paper 

   Access Paper or Ask Questions

CATRO: Channel Pruning via Class-Aware Trace Ratio OptimizationWenzheng Hu , Ning Liu , Zhengping Che , Mingyang Li , Jian Tang , Changshui Zhang , Jianqiang Wang


   Access Paper or Ask Questions

Scalable Rule-Based Representation Learning for Interpretable ClassificationZhuo Wang , Wei Zhang , Ning Liu , Jianyong Wang

* Accepted by NeurIPS 2021; Interpretable ML; Neuro-Symbolic AI 

   Access Paper or Ask Questions

Sanity Checks for Lottery Tickets: Does Your Winning Ticket Really Win the Jackpot?Xiaolong Ma , Geng Yuan , Xuan Shen , Tianlong Chen , Xuxi Chen , Xiaohan Chen , Ning Liu , Minghai Qin , Sijia Liu , Zhangyang Wang , Yanzhi Wang


   Access Paper or Ask Questions

Improving DNN Fault Tolerance using Weight Pruning and Differential Crossbar Mapping for ReRAM-based Edge AIGeng Yuan , Zhiheng Liao , Xiaolong Ma , Yuxuan Cai , Zhenglun Kong , Xuan Shen , Jingyan Fu , Zhengang Li , Chengming Zhang , Hongwu Peng , Ning Liu , Ao Ren , Jinhui Wang , Yanzhi Wang

* In Proceedings of the 22nd International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED), 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Robotic Electrospinning Actuated by Non-Circular Joint Continuum Manipulator for Endoluminal TherapyZicong Wu , Chuqian Lou , Zhu Jin , Shaoping Huang , Ning Liu , Yun Zou , Mirko Kovac , Anzhu Gao , Guang-Zhong Yang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
>>