Alert button
Picture for Yaxin Peng

Yaxin Peng

Alert button

Language-Conditioned Robotic Manipulation with Fast and Slow Thinking

Feb 01, 2024
Minjie Zhu, Yichen Zhu, Jinming Li, Junjie Wen, Zhiyuan Xu, Zhengping Che, Chaomin Shen, Yaxin Peng, Dong Liu, Feifei Feng, Jian Tang

Viaarxiv icon

Visual Robotic Manipulation with Depth-Aware Pretraining

Jan 17, 2024
Wanying Wang, Jinming Li, Yichen Zhu, Zhiyuan Xu, Zhengping Che, Yaxin Peng, Chaomin Shen, Dong Liu, Feifei Feng, Jian Tang

Viaarxiv icon

Object-Centric Instruction Augmentation for Robotic Manipulation

Jan 05, 2024
Junjie Wen, Yichen Zhu, Minjie Zhu, Jinming Li, Zhiyuan Xu, Zhengping Che, Chaomin Shen, Yaxin Peng, Dong Liu, Feifei Feng, Jian Tang

Viaarxiv icon

Exploring Gradient Explosion in Generative Adversarial Imitation Learning: A Probabilistic Perspective

Dec 18, 2023
Wanying Wang, Yichen Zhu, Yirui Zhou, Chaomin Shen, Jian Tang, Zhiyuan Xu, Yaxin Peng, Yangchun Zhang

Viaarxiv icon

PMNN:Physical Model-driven Neural Network for solving time-fractional differential equations

Oct 07, 2023
Zhiying Ma, Jie Hou, Wenhao Zhu, Yaxin Peng, Ying Li

Viaarxiv icon

Recognizable Information Bottleneck

Apr 28, 2023
Yilin Lyu, Xin Liu, Mingyang Song, Xinyue Wang, Yaxin Peng, Tieyong Zeng, Liping Jing

Figure 1 for Recognizable Information Bottleneck
Figure 2 for Recognizable Information Bottleneck
Figure 3 for Recognizable Information Bottleneck
Figure 4 for Recognizable Information Bottleneck
Viaarxiv icon

CP$^3$: Channel Pruning Plug-in for Point-based Networks

Mar 23, 2023
Yaomin Huang, Ning Liu, Zhengping Che, Zhiyuan Xu, Chaomin Shen, Yaxin Peng, Guixu Zhang, Xinmei Liu, Feifei Feng, Jian Tang

Figure 1 for CP$^3$: Channel Pruning Plug-in for Point-based Networks
Figure 2 for CP$^3$: Channel Pruning Plug-in for Point-based Networks
Figure 3 for CP$^3$: Channel Pruning Plug-in for Point-based Networks
Figure 4 for CP$^3$: Channel Pruning Plug-in for Point-based Networks
Viaarxiv icon

Label-Guided Auxiliary Training Improves 3D Object Detector

Jul 24, 2022
Yaomin Huang, Xinmei Liu, Yichen Zhu, Zhiyuan Xu, Chaomin Shen, Zhengping Che, Guixu Zhang, Yaxin Peng, Feifei Feng, Jian Tang

Figure 1 for Label-Guided Auxiliary Training Improves 3D Object Detector
Figure 2 for Label-Guided Auxiliary Training Improves 3D Object Detector
Figure 3 for Label-Guided Auxiliary Training Improves 3D Object Detector
Figure 4 for Label-Guided Auxiliary Training Improves 3D Object Detector
Viaarxiv icon

Hybrid Atlas Building with Deep Registration Priors

Dec 13, 2021
Nian Wu, Jian Wang, Miaomiao Zhang, Guixu Zhang, Yaxin Peng, Chaomin Shen

Figure 1 for Hybrid Atlas Building with Deep Registration Priors
Figure 2 for Hybrid Atlas Building with Deep Registration Priors
Figure 3 for Hybrid Atlas Building with Deep Registration Priors
Figure 4 for Hybrid Atlas Building with Deep Registration Priors
Viaarxiv icon