Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Label-Guided Auxiliary Training Improves 3D Object Detector


Jul 24, 2022
Yaomin Huang, Xinmei Liu, Yichen Zhu, Zhiyuan Xu, Chaomin Shen, Zhengping Che, Guixu Zhang, Yaxin Peng, Feifei Feng, Jian Tang

* Yaomin Huang and Xinmei Liu are with equal contribution. This paper has been accepted by ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RGB-Depth Fusion GAN for Indoor Depth Completion


Mar 21, 2022
Haowen Wang, Mingyuan Wang, Zhengping Che, Zhiyuan Xu, Xiuquan Qiao, Mengshi Qi, Feifei Feng, Jian Tang

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CADRE: A Cascade Deep Reinforcement Learning Framework for Vision-based Autonomous Urban Driving


Feb 17, 2022
Yinuo Zhao, Kun Wu, Zhiyuan Xu, Zhengping Che, Qi Lu, Jian Tang, Chi Harold Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CATRO: Channel Pruning via Class-Aware Trace Ratio Optimization


Oct 21, 2021
Wenzheng Hu, Ning Liu, Zhengping Che, Mingyang Li, Jian Tang, Changshui Zhang, Jianqiang Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Human Pose Transfer with Disentangled Feature Consistency


Aug 06, 2021
Kun Wu, Chengxiang Yin, Zhengping Che, Bo Jiang, Jian Tang, Zheng Guan, Gangyi Ding

* 11 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Lottery Ticket Implies Accuracy Degradation, Is It a Desirable Phenomenon?


Feb 19, 2021
Ning Liu, Geng Yuan, Zhengping Che, Xuan Shen, Xiaolong Ma, Qing Jin, Jian Ren, Jian Tang, Sijia Liu, Yanzhi Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fast Object Detection with Latticed Multi-Scale Feature Fusion


Nov 05, 2020
Yue Shi, Bo Jiang, Zhengping Che, Jian Tang

* The first two authors contributed equally to this work 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Robust Unsupervised Video Anomaly Detection by Multi-Path Frame Prediction


Nov 05, 2020
Xuanzhao Wang, Zhengping Che, Ke Yang, Bo Jiang, Jian Tang, Jieping Ye, Jingyu Wang, Qi Qi


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DAIS: Automatic Channel Pruning via Differentiable Annealing Indicator Search


Nov 04, 2020
Yushuo Guan, Ning Liu, Pengyu Zhao, Zhengping Che, Kaigui Bian, Yanzhi Wang, Jian Tang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>