Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kang Yang

Quantized Neural Networks via {-1, +1} Encoding Decomposition and Acceleration


Jun 18, 2021
Qigong Sun, Xiufang Li, Fanhua Shang, Hongying Liu, Kang Yang, Licheng Jiao, Zhouchen Lin

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1905.13389 

  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning via Multi-Criteria based on Weight Dependency


Nov 06, 2020
Yangchun Yan, Chao Li, Rongzuo Guo, Kang Yang, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

PFGDF: Pruning Filter via Gaussian Distribution Feature for Deep Neural Networks Acceleration


Jun 23, 2020
Jianrong Xu, Chao Li, Bifeng Cui, Kang Yang, Yongjun Xu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Precision Quantized Neural Networks via Encoding Decomposition of -1 and +1


May 31, 2019
Qigong Sun, Fanhua Shang, Kang Yang, Xiufang Li, Yan Ren, Licheng Jiao

* 9 pages, 2 figures, Proc. 33rd AAAI Conf. Artif. Intell., 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Sparse Coding for Compressed Sensing CT Reconstruction


Mar 20, 2019
Peng Bao, Wenjun Xia, Kang Yang, Weiyan Chen, Mianyi Chen, Yan Xi, Shanzhou Niu, Jiliu Zhou, He Zhang, Huaiqiang Sun, Zhangyang Wang, Yi Zhang

* Accepted by IEEE TMI 

  Access Paper or Ask Questions

Sparse-View CT Reconstruction via Convolutional Sparse Coding


Oct 15, 2018
Peng Bao, Wenjun Xia, Kang Yang, Jiliu Zhou, Yi Zhang


  Access Paper or Ask Questions