Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kang Yang

Kang Yang

DJI Innovations Inc

A Case-Based Reasoning Framework for Adaptive Prompting in Cross-Domain Text-to-SQL


Apr 26, 2023
Chunxi Guo, Zhiliang Tian, Jintao Tang, Pancheng Wang, Zhihua Wen, Kang Yang, Ting Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Orienteering Problems Based on Decomposition


Apr 25, 2022
Wei Liu, Tao Zhang, Rui Wang, Kaiwen Li, Wenhua Li, Kang Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Binary Neural Networks as a general-propose compute paradigm for on-device computer vision


Feb 08, 2022
Guhong Nie, Lirui Xiao, Menglong Zhu, Dongliang Chu, Yue Shen, Peng Li, Kang Yang, Li Du, Bo Chen

Add code

* 13 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Meta-Auto-Decoder for Solving Parametric Partial Differential Equations


Nov 15, 2021
Xiang Huang, Zhanhong Ye, Hongsheng Liu, Beiji Shi, Zidong Wang, Kang Yang, Yang Li, Bingya Weng, Min Wang, Haotian Chu, Jing Zhou, Fan Yu, Bei Hua, Lei Chen, Bin Dong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Solving Partial Differential Equations with Point Source Based on Physics-Informed Neural Networks


Nov 02, 2021
Xiang Huang, Hongsheng Liu, Beiji Shi, Zidong Wang, Kang Yang, Yang Li, Bingya Weng, Min Wang, Haotian Chu, Jing Zhou, Fan Yu, Bei Hua, Lei Chen, Bin Dong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Quantized Neural Networks via {-1, +1} Encoding Decomposition and Acceleration


Jun 18, 2021
Qigong Sun, Xiufang Li, Fanhua Shang, Hongying Liu, Kang Yang, Licheng Jiao, Zhouchen Lin

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1905.13389 

   Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning via Multi-Criteria based on Weight Dependency


Nov 06, 2020
Yangchun Yan, Chao Li, Rongzuo Guo, Kang Yang, Yongjun Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

PFGDF: Pruning Filter via Gaussian Distribution Feature for Deep Neural Networks Acceleration


Jun 23, 2020
Jianrong Xu, Chao Li, Bifeng Cui, Kang Yang, Yongjun Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Multi-Precision Quantized Neural Networks via Encoding Decomposition of -1 and +1


May 31, 2019
Qigong Sun, Fanhua Shang, Kang Yang, Xiufang Li, Yan Ren, Licheng Jiao

Add code

* 9 pages, 2 figures, Proc. 33rd AAAI Conf. Artif. Intell., 2019 

   Access Paper or Ask Questions

Convolutional Sparse Coding for Compressed Sensing CT Reconstruction


Mar 20, 2019
Peng Bao, Wenjun Xia, Kang Yang, Weiyan Chen, Mianyi Chen, Yan Xi, Shanzhou Niu, Jiliu Zhou, He Zhang, Huaiqiang Sun, Zhangyang Wang, Yi Zhang

Add code

* Accepted by IEEE TMI 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>