Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Minlong Peng

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Topic-Oriented Spoken Dialogue Summarization for Customer Service with Saliency-Aware Topic Modeling


Dec 14, 2020
Yicheng Zou, Lujun Zhao, Yangyang Kang, Jun Lin, Minlong Peng, Zhuoren Jiang, Changlong Sun, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Weighed Domain-Invariant Representation Learning for Cross-domain Sentiment Analysis


Sep 18, 2019
Minlong Peng, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Address the problem of the domain-invariant representation learning framework under target shift 

  Access Paper or Ask Questions

Simplify the Usage of Lexicon in Chinese NER


Aug 16, 2019
Minlong Peng, Ruotian Ma, Qi Zhang, Xuanjing Huang

* Use Lexicon for Chinese NER as simply as possible 

  Access Paper or Ask Questions

Distantly Supervised Named Entity Recognition using Positive-Unlabeled Learning


Jun 11, 2019
Minlong Peng, Xiaoyu Xing, Qi Zhang, Jinlan Fu, Xuanjing Huang

* to appear at ACL 2019 (revise expression of equation (4)) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-specific Representation for Novel Words in Sequence Labeling


May 29, 2019
Minlong Peng, Qi Zhang, Xiaoyu Xing, Tao Gui, Jinlan Fu, Xuanjing Huang

* This work has been accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Address Instance-level Label Prediction in Multiple Instance Learning


May 29, 2019
Minlong Peng, Qi Zhang

* This work address Multiple Instance Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Memory with Dynamic Skip Connections


Nov 09, 2018
Tao Gui, Qi Zhang, Lujun Zhao, Yaosong Lin, Minlong Peng, Jingjing Gong, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions