Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Label-Smoothed Backdoor AttackMinlong Peng , Zidi Xiong , Mingming Sun , Ping Li

* Backdoor Attack 

   Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language ProcessingTao Gui , Xiao Wang , Qi Zhang , Qin Liu , Yicheng Zou , Xin Zhou , Rui Zheng , Chong Zhang , Qinzhuo Wu , Jiacheng Ye , Zexiong Pang , Yongxin Zhang , Zhengyan Li , Ruotian Ma , Zichu Fei , Ruijian Cai , Jun Zhao , Xinwu Hu , Zhiheng Yan , Yiding Tan , Yuan Hu , Qiyuan Bian , Zhihua Liu , Bolin Zhu , Shan Qin , Xiaoyu Xing , Jinlan Fu , Yue Zhang , Minlong Peng , Xiaoqing Zheng , Yaqian Zhou , Zhongyu Wei , Xipeng Qiu , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

Topic-Oriented Spoken Dialogue Summarization for Customer Service with Saliency-Aware Topic ModelingYicheng Zou , Lujun Zhao , Yangyang Kang , Jun Lin , Minlong Peng , Zhuoren Jiang , Changlong Sun , Qi Zhang , Xuanjing Huang , Xiaozhong Liu

* Accepted by AAAI 2021, 9 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Weighed Domain-Invariant Representation Learning for Cross-domain Sentiment AnalysisMinlong Peng , Qi Zhang , Xuanjing Huang

* Address the problem of the domain-invariant representation learning framework under target shift 

   Access Paper or Ask Questions

Simplify the Usage of Lexicon in Chinese NERMinlong Peng , Ruotian Ma , Qi Zhang , Xuanjing Huang

* Use Lexicon for Chinese NER as simply as possible 

   Access Paper or Ask Questions

Distantly Supervised Named Entity Recognition using Positive-Unlabeled LearningMinlong Peng , Xiaoyu Xing , Qi Zhang , Jinlan Fu , Xuanjing Huang

* to appear at ACL 2019 (revise expression of equation (4)) 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Task-specific Representation for Novel Words in Sequence LabelingMinlong Peng , Qi Zhang , Xiaoyu Xing , Tao Gui , Jinlan Fu , Xuanjing Huang

* This work has been accepted by IJCAI 2019 

   Access Paper or Ask Questions

Address Instance-level Label Prediction in Multiple Instance LearningMinlong Peng , Qi Zhang

* This work address Multiple Instance Learning 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>