Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qin Liu

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Efficient refinements on YOLOv3 for real-time detection and assessment of diabetic foot Wagner grades


Jun 04, 2020
Aifu Han, Yongze Zhang, Ajuan Li, Changjin Li, Fengying Zhao, Qiujie Dong, Qin Liu, Yanting Liu, Ximei Shen, Sunjie Yan, Shengzong Zhou

* 11 pages with 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Model Drift for Robust Object Tracking


Dec 02, 2019
Qiujie Dong, Xuedong He, Haiyan Ge, Qin Liu, Aifu Han, Shengzong Zhou

* 7 pages, 6 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions