Alert button
Picture for Zhongyu Wei

Zhongyu Wei

Alert button

Beyond ESM2: Graph-Enhanced Protein Sequence Modeling with Efficient Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2024
Shujian Jiao, Bingxuan Li, Lei Wang, Xiaojin Zhang, Wei Chen, Jiajie Peng, Zhongyu Wei

Viaarxiv icon

DELAN: Dual-Level Alignment for Vision-and-Language Navigation by Cross-Modal Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Mengfei Du, Binhao Wu, Jiwen Zhang, Zhihao Fan, Zejun Li, Ruipu Luo, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei

Figure 1 for DELAN: Dual-Level Alignment for Vision-and-Language Navigation by Cross-Modal Contrastive Learning
Figure 2 for DELAN: Dual-Level Alignment for Vision-and-Language Navigation by Cross-Modal Contrastive Learning
Figure 3 for DELAN: Dual-Level Alignment for Vision-and-Language Navigation by Cross-Modal Contrastive Learning
Figure 4 for DELAN: Dual-Level Alignment for Vision-and-Language Navigation by Cross-Modal Contrastive Learning
Viaarxiv icon

ALaRM: Align Language Models via Hierarchical Rewards Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Yuhang Lai, Siyuan Wang, Shujun Liu, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei

Figure 1 for ALaRM: Align Language Models via Hierarchical Rewards Modeling
Figure 2 for ALaRM: Align Language Models via Hierarchical Rewards Modeling
Figure 3 for ALaRM: Align Language Models via Hierarchical Rewards Modeling
Figure 4 for ALaRM: Align Language Models via Hierarchical Rewards Modeling
Viaarxiv icon

Debatrix: Multi-dimensinal Debate Judge with Iterative Chronological Analysis Based on LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Jingcong Liang, Rong Ye, Meng Han, Ruofei Lai, Xinyu Zhang, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei

Figure 1 for Debatrix: Multi-dimensinal Debate Judge with Iterative Chronological Analysis Based on LLM
Figure 2 for Debatrix: Multi-dimensinal Debate Judge with Iterative Chronological Analysis Based on LLM
Figure 3 for Debatrix: Multi-dimensinal Debate Judge with Iterative Chronological Analysis Based on LLM
Figure 4 for Debatrix: Multi-dimensinal Debate Judge with Iterative Chronological Analysis Based on LLM
Viaarxiv icon

Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Jiwen Zhang, Jihao Wu, Yihua Teng, Minghui Liao, Nuo Xu, Xiao Xiao, Zhongyu Wei, Duyu Tang

Figure 1 for Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents
Figure 2 for Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents
Figure 3 for Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents
Figure 4 for Android in the Zoo: Chain-of-Action-Thought for GUI Agents
Viaarxiv icon

Unveiling the Truth and Facilitating Change: Towards Agent-based Large-scale Social Movement Simulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Xinyi Mou, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

AI Hospital: Interactive Evaluation and Collaboration of LLMs as Intern Doctors for Clinical Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Zhihao Fan, Jialong Tang, Wei Chen, Siyuan Wang, Zhongyu Wei, Jun Xi, Fei Huang, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

SoMeLVLM: A Large Vision Language Model for Social Media Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Xinnong Zhang, Haoyu Kuang, Xinyi Mou, Hanjia Lyu, Kun Wu, Siming Chen, Jiebo Luo, Xuanjing Huang, Zhongyu Wei

Viaarxiv icon

Benchmark Self-Evolving: A Multi-Agent Framework for Dynamic LLM Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Siyuan Wang, Zhuohan Long, Zhihao Fan, Zhongyu Wei, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Can LLMs Reason with Rules? Logic Scaffolding for Stress-Testing and Improving LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Siyuan Wang, Zhongyu Wei, Yejin Choi, Xiang Ren

Viaarxiv icon