Alert button
Picture for Hua Wu

Hua Wu

Alert button

DeepRicci: Self-supervised Graph Structure-Feature Co-Refinement for Alleviating Over-squashing

Jan 23, 2024
Li Sun, Zhenhao Huang, Hua Wu, Junda Ye, Hao Peng, Zhengtao Yu, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

Towards Boosting Many-to-Many Multilingual Machine Translation with Large Language Models

Jan 11, 2024
Pengzhi Gao, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

Viaarxiv icon

IBADR: an Iterative Bias-Aware Dataset Refinement Framework for Debiasing NLU models

Nov 01, 2023
Xiaoyue Wang, Xin Liu, Lijie Wang, Yaoxiang Wang, Jinsong Su, Hua Wu

Viaarxiv icon

Tool-Augmented Reward Modeling

Oct 02, 2023
Lei Li, Yekun Chai, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Ningyu Zhang, Hua Wu

Figure 1 for Tool-Augmented Reward Modeling
Figure 2 for Tool-Augmented Reward Modeling
Figure 3 for Tool-Augmented Reward Modeling
Figure 4 for Tool-Augmented Reward Modeling
Viaarxiv icon

The CALLA Dataset: Probing LLMs' Interactive Knowledge Acquisition from Chinese Medical Literature

Sep 08, 2023
Yanrui Du, Sendong Zhao, Yuhan Chen, Rai Bai, Jing Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, Bing Qin

Figure 1 for The CALLA Dataset: Probing LLMs' Interactive Knowledge Acquisition from Chinese Medical Literature
Figure 2 for The CALLA Dataset: Probing LLMs' Interactive Knowledge Acquisition from Chinese Medical Literature
Figure 3 for The CALLA Dataset: Probing LLMs' Interactive Knowledge Acquisition from Chinese Medical Literature
Figure 4 for The CALLA Dataset: Probing LLMs' Interactive Knowledge Acquisition from Chinese Medical Literature
Viaarxiv icon

GLS-CSC: A Simple but Effective Strategy to Mitigate Chinese STM Models' Over-Reliance on Superficial Clue

Sep 08, 2023
Yanrui Du, Sendong Zhao, Yuhan Chen, Rai Bai, Jing Liu, Hua Wu, Haifeng Wang, Bing Qin

Figure 1 for GLS-CSC: A Simple but Effective Strategy to Mitigate Chinese STM Models' Over-Reliance on Superficial Clue
Figure 2 for GLS-CSC: A Simple but Effective Strategy to Mitigate Chinese STM Models' Over-Reliance on Superficial Clue
Figure 3 for GLS-CSC: A Simple but Effective Strategy to Mitigate Chinese STM Models' Over-Reliance on Superficial Clue
Figure 4 for GLS-CSC: A Simple but Effective Strategy to Mitigate Chinese STM Models' Over-Reliance on Superficial Clue
Viaarxiv icon

An Empirical Study of Consistency Regularization for End-to-End Speech-to-Text Translation

Aug 28, 2023
Pengzhi Gao, Ruiqing Zhang, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for An Empirical Study of Consistency Regularization for End-to-End Speech-to-Text Translation
Figure 2 for An Empirical Study of Consistency Regularization for End-to-End Speech-to-Text Translation
Figure 3 for An Empirical Study of Consistency Regularization for End-to-End Speech-to-Text Translation
Figure 4 for An Empirical Study of Consistency Regularization for End-to-End Speech-to-Text Translation
Viaarxiv icon

Investigating the Factual Knowledge Boundary of Large Language Models with Retrieval Augmentation

Jul 23, 2023
Ruiyang Ren, Yuhao Wang, Yingqi Qu, Wayne Xin Zhao, Jing Liu, Hao Tian, Hua Wu, Ji-Rong Wen, Haifeng Wang

Figure 1 for Investigating the Factual Knowledge Boundary of Large Language Models with Retrieval Augmentation
Figure 2 for Investigating the Factual Knowledge Boundary of Large Language Models with Retrieval Augmentation
Figure 3 for Investigating the Factual Knowledge Boundary of Large Language Models with Retrieval Augmentation
Figure 4 for Investigating the Factual Knowledge Boundary of Large Language Models with Retrieval Augmentation
Viaarxiv icon

Learning Multilingual Sentence Representations with Cross-lingual Consistency Regularization

Jun 12, 2023
Pengzhi Gao, Liwen Zhang, Zhongjun He, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for Learning Multilingual Sentence Representations with Cross-lingual Consistency Regularization
Figure 2 for Learning Multilingual Sentence Representations with Cross-lingual Consistency Regularization
Figure 3 for Learning Multilingual Sentence Representations with Cross-lingual Consistency Regularization
Figure 4 for Learning Multilingual Sentence Representations with Cross-lingual Consistency Regularization
Viaarxiv icon

A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models

Jun 02, 2023
Xiaoyue Wang, Lijie Wang, Xin Liu, Suhang Wu, Jinsong Su, Hua Wu

Figure 1 for A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models
Figure 2 for A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models
Figure 3 for A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models
Figure 4 for A Simple yet Effective Self-Debiasing Framework for Transformer Models
Viaarxiv icon