Alert button
Picture for Mingxuan Wang

Mingxuan Wang

Alert button

SingVisio: Visual Analytics of Diffusion Model for Singing Voice Conversion

Feb 20, 2024
Liumeng Xue, Chaoren Wang, Mingxuan Wang, Xueyao Zhang, Jun Han, Zhizheng Wu

Viaarxiv icon

Speech Translation with Large Language Models: An Industrial Practice

Dec 21, 2023
Zhichao Huang, Rong Ye, Tom Ko, Qianqian Dong, Shanbo Cheng, Mingxuan Wang, Hang Li

Viaarxiv icon

Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation

Sep 25, 2023
Zihan Liu, Zewei Sun, Shanbo Cheng, Shujian Huang, Mingxuan Wang

Figure 1 for Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation
Figure 2 for Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation
Figure 3 for Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation
Figure 4 for Only 5\% Attention Is All You Need: Efficient Long-range Document-level Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

BLEURT Has Universal Translations: An Analysis of Automatic Metrics by Minimum Risk Training

Jul 10, 2023
Yiming Yan, Tao Wang, Chengqi Zhao, Shujian Huang, Jiajun Chen, Mingxuan Wang

Figure 1 for BLEURT Has Universal Translations: An Analysis of Automatic Metrics by Minimum Risk Training
Figure 2 for BLEURT Has Universal Translations: An Analysis of Automatic Metrics by Minimum Risk Training
Figure 3 for BLEURT Has Universal Translations: An Analysis of Automatic Metrics by Minimum Risk Training
Figure 4 for BLEURT Has Universal Translations: An Analysis of Automatic Metrics by Minimum Risk Training
Viaarxiv icon

Recent Advances in Direct Speech-to-text Translation

Jun 20, 2023
Chen Xu, Rong Ye, Qianqian Dong, Chengqi Zhao, Tom Ko, Mingxuan Wang, Tong Xiao, Jingbo Zhu

Figure 1 for Recent Advances in Direct Speech-to-text Translation
Figure 2 for Recent Advances in Direct Speech-to-text Translation
Viaarxiv icon

MOSPC: MOS Prediction Based on Pairwise Comparison

Jun 18, 2023
Kexin Wang, Yunlong Zhao, Qianqian Dong, Tom Ko, Mingxuan Wang

Figure 1 for MOSPC: MOS Prediction Based on Pairwise Comparison
Figure 2 for MOSPC: MOS Prediction Based on Pairwise Comparison
Figure 3 for MOSPC: MOS Prediction Based on Pairwise Comparison
Figure 4 for MOSPC: MOS Prediction Based on Pairwise Comparison
Viaarxiv icon

Understanding Parameter Sharing in Transformers

Jun 15, 2023
Ye Lin, Mingxuan Wang, Zhexi Zhang, Xiaohui Wang, Tong Xiao, Jingbo Zhu

Figure 1 for Understanding Parameter Sharing in Transformers
Figure 2 for Understanding Parameter Sharing in Transformers
Figure 3 for Understanding Parameter Sharing in Transformers
Figure 4 for Understanding Parameter Sharing in Transformers
Viaarxiv icon

PolyVoice: Language Models for Speech to Speech Translation

Jun 13, 2023
Qianqian Dong, Zhiying Huang, Qiao Tian, Chen Xu, Tom Ko, Yunlong Zhao, Siyuan Feng, Tang Li, Kexin Wang, Xuxin Cheng, Fengpeng Yue, Ye Bai, Xi Chen, Lu Lu, Zejun Ma, Yuping Wang, Mingxuan Wang, Yuxuan Wang

Figure 1 for PolyVoice: Language Models for Speech to Speech Translation
Figure 2 for PolyVoice: Language Models for Speech to Speech Translation
Figure 3 for PolyVoice: Language Models for Speech to Speech Translation
Figure 4 for PolyVoice: Language Models for Speech to Speech Translation
Viaarxiv icon

MobileNMT: Enabling Translation in 15MB and 30ms

Jun 07, 2023
Ye Lin, Xiaohui Wang, Zhexi Zhang, Mingxuan Wang, Tong Xiao, Jingbo Zhu

Figure 1 for MobileNMT: Enabling Translation in 15MB and 30ms
Figure 2 for MobileNMT: Enabling Translation in 15MB and 30ms
Figure 3 for MobileNMT: Enabling Translation in 15MB and 30ms
Figure 4 for MobileNMT: Enabling Translation in 15MB and 30ms
Viaarxiv icon

CTC-based Non-autoregressive Speech Translation

May 27, 2023
Chen Xu, Xiaoqian Liu, Xiaowen Liu, Qingxuan Sun, Yuhao Zhang, Murun Yang, Qianqian Dong, Tom Ko, Mingxuan Wang, Tong Xiao, Anxiang Ma, Jingbo Zhu

Figure 1 for CTC-based Non-autoregressive Speech Translation
Figure 2 for CTC-based Non-autoregressive Speech Translation
Figure 3 for CTC-based Non-autoregressive Speech Translation
Figure 4 for CTC-based Non-autoregressive Speech Translation
Viaarxiv icon