Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Zero-shot Domain Adaptation for Neural Machine Translation with Retrieved Phrase-level Prompts


Sep 23, 2022
Zewei Sun, Qingnan Jiang, Shujian Huang, Jun Cao, Shanbo Cheng, Mingxuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Leveraging Pseudo-labeled Data to Improve Direct Speech-to-Speech Translation


May 18, 2022
Qianqian Dong, Fengpeng Yue, Tom Ko, Mingxuan Wang, Qibing Bai, Yu Zhang

* Submitted to INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cross-modal Contrastive Learning for Speech Translation


May 05, 2022
Rong Ye, Mingxuan Wang, Lei Li

* NAACL 2022 main conference (Long Paper) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GigaST: A 10,000-hour Pseudo Speech Translation Corpus


Apr 08, 2022
Rong Ye, Chengqi Zhao, Tom Ko, Chutong Meng, Tao Wang, Mingxuan Wang, Jun Cao

* Submitted to Interspeech 2022. GigaST dataset is available at https://st-benchmark.github.io/resources/GigaST 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

STEMM: Self-learning with Speech-text Manifold Mixup for Speech Translation


Mar 20, 2022
Qingkai Fang, Rong Ye, Lei Li, Yang Feng, Mingxuan Wang

* ACL 2022 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified Multimodal Punctuation Restoration Framework for Mixed-Modality Corpus


Jan 24, 2022
Yaoming Zhu, Liwei Wu, Shanbo Cheng, Mingxuan Wang

* 5 pages, accepted by ICASSP'2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LightSeq2: Accelerated Training for Transformer-based Models on GPUs


Oct 27, 2021
Xiaohui Wang, Ying Xiong, Xian Qian, Yang Wei, Lei Li, Mingxuan Wang

* 12 pages, 17 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LightSeq: Accelerated Training for Transformer-based Models on GPUs


Oct 12, 2021
Xiaohui Wang, Ying Xiong, Xian Qian, Yang Wei, Lei Li, Mingxuan Wang

* 12 pages, 17 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The Volctrans GLAT System: Non-autoregressive Translation Meets WMT21


Sep 24, 2021
Lihua Qian, Yi Zhou, Zaixiang Zheng, Yaoming Zhu, Zehui Lin, Jiangtao Feng, Shanbo Cheng, Lei Li, Mingxuan Wang, Hao Zhou

* 10 pages, 5 figures, WMT2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>