Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Optimizing Non-Autoregressive Transformers with Contrastive Learning


May 23, 2023
Chenxin An, Jiangtao Feng, Fei Huang, xipeng Qiu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

OpenICL: An Open-Source Framework for In-context Learning


Mar 06, 2023
Zhenyu Wu, YaoXiang Wang, Jiacheng Ye, Jiangtao Feng, Jingjing Xu, Yu Qiao, Zhiyong Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Compositional Exemplars for In-context Learning


Feb 11, 2023
Jiacheng Ye, Zhiyong Wu, Jiangtao Feng, Tao Yu, Lingpeng Kong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

In-Context Learning with Many Demonstration Examples


Feb 09, 2023
Mukai Li, Shansan Gong, Jiangtao Feng, Yiheng Xu, Jun Zhang, Zhiyong Wu, Lingpeng Kong

Add code

* Preprint, under review 

   Access Paper or Ask Questions

CAB: Comprehensive Attention Benchmarking on Long Sequence Modeling


Oct 19, 2022
Jun Zhang, Shuyang Jiang, Jiangtao Feng, Lin Zheng, Lingpeng Kong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

DiffuSeq: Sequence to Sequence Text Generation with Diffusion Models


Oct 17, 2022
Shansan Gong, Mukai Li, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, LingPeng Kong

Add code

* 18 pages 

   Access Paper or Ask Questions

PARAGEN : A Parallel Generation Toolkit


Oct 07, 2022
Jiangtao Feng, Yi Zhou, Jun Zhang, Xian Qian, Liwei Wu, Zhexi Zhang, Yanming Liu, Mingxuan Wang, Lei Li, Hao Zhou

Add code

* 9 pages, 1 figure, 6 tables 

   Access Paper or Ask Questions

CoNT: Contrastive Neural Text Generation


May 29, 2022
Chenxin An, Jiangtao Feng, Kai Lv, Lingpeng Kong, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

ZeroGen: Efficient Zero-shot Learning via Dataset Generation


Feb 16, 2022
Jiacheng Ye, Jiahui Gao, Qintong Li, Hang Xu, Jiangtao Feng, Zhiyong Wu, Tao Yu, Lingpeng Kong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Learning Logic Rules for Document-level Relation Extraction


Nov 09, 2021
Dongyu Ru, Changzhi Sun, Jiangtao Feng, Lin Qiu, Hao Zhou, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

Add code

* Appear at EMNLP 2021 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>