Alert button
Picture for Jiaze Chen

Jiaze Chen

Alert button

Measuring Your ASTE Models in The Wild: A Diversified Multi-domain Dataset For Aspect Sentiment Triplet Extraction

May 27, 2023
Ting Xu, Huiyun Yang, Zhen Wu, Jiaze Chen, Fei Zhao, Xinyu Dai

Figure 1 for Measuring Your ASTE Models in The Wild: A Diversified Multi-domain Dataset For Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 2 for Measuring Your ASTE Models in The Wild: A Diversified Multi-domain Dataset For Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 3 for Measuring Your ASTE Models in The Wild: A Diversified Multi-domain Dataset For Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 4 for Measuring Your ASTE Models in The Wild: A Diversified Multi-domain Dataset For Aspect Sentiment Triplet Extraction
Viaarxiv icon

CNewSum: A Large-scale Chinese News Summarization Dataset with Human-annotated Adequacy and Deducibility Level

Oct 21, 2021
Danqing Wang, Jiaze Chen, Xianze Wu, Hao Zhou, Lei Li

Figure 1 for CNewSum: A Large-scale Chinese News Summarization Dataset with Human-annotated Adequacy and Deducibility Level
Figure 2 for CNewSum: A Large-scale Chinese News Summarization Dataset with Human-annotated Adequacy and Deducibility Level
Figure 3 for CNewSum: A Large-scale Chinese News Summarization Dataset with Human-annotated Adequacy and Deducibility Level
Figure 4 for CNewSum: A Large-scale Chinese News Summarization Dataset with Human-annotated Adequacy and Deducibility Level
Viaarxiv icon

MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation

Aug 13, 2021
Yiran Chen, Zhenqiao Song, Xianze Wu, Danqing Wang, Jingjing Xu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

Figure 1 for MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation
Figure 2 for MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation
Figure 3 for MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation
Figure 4 for MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation
Viaarxiv icon

Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation

Jul 06, 2021
Changzhi Sun, Xinbo Zhang, Jiangjie Chen, Chun Gan, Yuanbin Wu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

Figure 1 for Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Figure 2 for Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Figure 3 for Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Figure 4 for Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation
Viaarxiv icon

Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction

Jan 27, 2021
Zhenqiao Song, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

Figure 1 for Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction
Figure 2 for Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction
Figure 3 for Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction
Figure 4 for Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction
Viaarxiv icon

Taxonomy Completion via Triplet Matching Network

Jan 07, 2021
Jieyu Zhang, Xiangchen Song, Ying Zeng, Jiaze Chen, Jiaming Shen, Yuning Mao, Lei Li

Figure 1 for Taxonomy Completion via Triplet Matching Network
Figure 2 for Taxonomy Completion via Triplet Matching Network
Figure 3 for Taxonomy Completion via Triplet Matching Network
Figure 4 for Taxonomy Completion via Triplet Matching Network
Viaarxiv icon

LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification

Dec 25, 2020
Jiangjie Chen, Qiaoben Bao, Jiaze Chen, Changzhi Sun, Hao Zhou, Yanghua Xiao, Lei Li

Figure 1 for LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification
Figure 2 for LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification
Figure 3 for LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification
Figure 4 for LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification
Viaarxiv icon

Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter

Jul 12, 2020
Runxin Xu, Jun Cao, Mingxuan Wang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Ying Zeng, Yuping Wang, Li Chen, Xiang Yin, Xijin Zhang, Songcheng Jiang, Yuxuan Wang, Lei Li

Figure 1 for Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter
Figure 2 for Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter
Figure 3 for Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter
Figure 4 for Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter
Viaarxiv icon

Rethinking Text Attribute Transfer: A Lexical Analysis

Sep 26, 2019
Yao Fu, Hao Zhou, Jiaze Chen, Lei Li

Figure 1 for Rethinking Text Attribute Transfer: A Lexical Analysis
Figure 2 for Rethinking Text Attribute Transfer: A Lexical Analysis
Figure 3 for Rethinking Text Attribute Transfer: A Lexical Analysis
Figure 4 for Rethinking Text Attribute Transfer: A Lexical Analysis
Viaarxiv icon

On Tree-Based Neural Sentence Modeling

Aug 29, 2018
Haoyue Shi, Hao Zhou, Jiaze Chen, Lei Li

Figure 1 for On Tree-Based Neural Sentence Modeling
Figure 2 for On Tree-Based Neural Sentence Modeling
Figure 3 for On Tree-Based Neural Sentence Modeling
Figure 4 for On Tree-Based Neural Sentence Modeling
Viaarxiv icon