Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiaze Chen

MTG: A Benchmarking Suite for Multilingual Text Generation


Aug 13, 2021
Yiran Chen, Zhenqiao Song, Xianze Wu, Danqing Wang, Jingjing Xu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Graph Reasoning for Natural Proof Generation


Jul 06, 2021
Changzhi Sun, Xinbo Zhang, Jiangjie Chen, Chun Gan, Yuanbin Wu, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* Accepted by Findings of ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction


Jan 27, 2021
Zhenqiao Song, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

* 9 pages, 5 figures, accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Taxonomy Completion via Triplet Matching Network


Jan 07, 2021
Jieyu Zhang, Xiangchen Song, Ying Zeng, Jiaze Chen, Jiaming Shen, Yuning Mao, Lei Li

* AAA1 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LOREN: Logic Enhanced Neural Reasoning for Fact Verification


Dec 25, 2020
Jiangjie Chen, Qiaoben Bao, Jiaze Chen, Changzhi Sun, Hao Zhou, Yanghua Xiao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter


Jul 12, 2020
Runxin Xu, Jun Cao, Mingxuan Wang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Ying Zeng, Yuping Wang, Li Chen, Xiang Yin, Xijin Zhang, Songcheng Jiang, Yuxuan Wang, Lei Li

* Accepted to ACL 2020 - system demonstration 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Text Attribute Transfer: A Lexical Analysis


Sep 26, 2019
Yao Fu, Hao Zhou, Jiaze Chen, Lei Li

* INLG 2019 

  Access Paper or Ask Questions

On Tree-Based Neural Sentence Modeling


Aug 29, 2018
Haoyue Shi, Hao Zhou, Jiaze Chen, Lei Li

* To Appear at EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions