Alert button
Picture for Qiying Yu

Qiying Yu

Alert button

EVA-CLIP-18B: Scaling CLIP to 18 Billion Parameters

Feb 06, 2024
Quan Sun, Jinsheng Wang, Qiying Yu, Yufeng Cui, Fan Zhang, Xiaosong Zhang, Xinlong Wang

Viaarxiv icon

Generative Multimodal Models are In-Context Learners

Dec 20, 2023
Quan Sun, Yufeng Cui, Xiaosong Zhang, Fan Zhang, Qiying Yu, Zhengxiong Luo, Yueze Wang, Yongming Rao, Jingjing Liu, Tiejun Huang, Xinlong Wang

Viaarxiv icon

CapsFusion: Rethinking Image-Text Data at Scale

Nov 02, 2023
Qiying Yu, Quan Sun, Xiaosong Zhang, Yufeng Cui, Fan Zhang, Yue Cao, Xinlong Wang, Jingjing Liu

Viaarxiv icon

Unified Molecular Modeling via Modality Blending

Jul 12, 2023
Qiying Yu, Yudi Zhang, Yuyan Ni, Shikun Feng, Yanyan Lan, Hao Zhou, Jingjing Liu

Figure 1 for Unified Molecular Modeling via Modality Blending
Figure 2 for Unified Molecular Modeling via Modality Blending
Figure 3 for Unified Molecular Modeling via Modality Blending
Figure 4 for Unified Molecular Modeling via Modality Blending
Viaarxiv icon

Generative Pretraining in Multimodality

Jul 11, 2023
Quan Sun, Qiying Yu, Yufeng Cui, Fan Zhang, Xiaosong Zhang, Yueze Wang, Hongcheng Gao, Jingjing Liu, Tiejun Huang, Xinlong Wang

Figure 1 for Generative Pretraining in Multimodality
Figure 2 for Generative Pretraining in Multimodality
Figure 3 for Generative Pretraining in Multimodality
Figure 4 for Generative Pretraining in Multimodality
Viaarxiv icon

Multimodal Federated Learning via Contrastive Representation Ensemble

Feb 17, 2023
Qiying Yu, Yang Liu, Yimu Wang, Ke Xu, Jingjing Liu

Figure 1 for Multimodal Federated Learning via Contrastive Representation Ensemble
Figure 2 for Multimodal Federated Learning via Contrastive Representation Ensemble
Figure 3 for Multimodal Federated Learning via Contrastive Representation Ensemble
Figure 4 for Multimodal Federated Learning via Contrastive Representation Ensemble
Viaarxiv icon

Adversarial Contrastive Learning via Asymmetric InfoNCE

Jul 18, 2022
Qiying Yu, Jieming Lou, Xianyuan Zhan, Qizhang Li, Wangmeng Zuo, Yang Liu, Jingjing Liu

Figure 1 for Adversarial Contrastive Learning via Asymmetric InfoNCE
Figure 2 for Adversarial Contrastive Learning via Asymmetric InfoNCE
Figure 3 for Adversarial Contrastive Learning via Asymmetric InfoNCE
Figure 4 for Adversarial Contrastive Learning via Asymmetric InfoNCE
Viaarxiv icon