Alert button
Picture for Dan Kondratyuk

Dan Kondratyuk

Alert button

VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Dan Kondratyuk, Lijun Yu, Xiuye Gu, José Lezama, Jonathan Huang, Rachel Hornung, Hartwig Adam, Hassan Akbari, Yair Alon, Vighnesh Birodkar, Yong Cheng, Ming-Chang Chiu, Josh Dillon, Irfan Essa, Agrim Gupta, Meera Hahn, Anja Hauth, David Hendon, Alonso Martinez, David Minnen, David Ross, Grant Schindler, Mikhail Sirotenko, Kihyuk Sohn, Krishna Somandepalli, Huisheng Wang, Jimmy Yan, Ming-Hsuan Yang, Xuan Yang, Bryan Seybold, Lu Jiang

Viaarxiv icon

Alternating Gradient Descent and Mixture-of-Experts for Integrated Multimodal Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2023
Hassan Akbari, Dan Kondratyuk, Yin Cui, Rachel Hornung, Huisheng Wang, Hartwig Adam

Figure 1 for Alternating Gradient Descent and Mixture-of-Experts for Integrated Multimodal Perception
Figure 2 for Alternating Gradient Descent and Mixture-of-Experts for Integrated Multimodal Perception
Figure 3 for Alternating Gradient Descent and Mixture-of-Experts for Integrated Multimodal Perception
Figure 4 for Alternating Gradient Descent and Mixture-of-Experts for Integrated Multimodal Perception
Viaarxiv icon

Towards a Unified Foundation Model: Jointly Pre-Training Transformers on Unpaired Images and Text

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2021
Qing Li, Boqing Gong, Yin Cui, Dan Kondratyuk, Xianzhi Du, Ming-Hsuan Yang, Matthew Brown

Figure 1 for Towards a Unified Foundation Model: Jointly Pre-Training Transformers on Unpaired Images and Text
Figure 2 for Towards a Unified Foundation Model: Jointly Pre-Training Transformers on Unpaired Images and Text
Figure 3 for Towards a Unified Foundation Model: Jointly Pre-Training Transformers on Unpaired Images and Text
Figure 4 for Towards a Unified Foundation Model: Jointly Pre-Training Transformers on Unpaired Images and Text
Viaarxiv icon

MoViNets: Mobile Video Networks for Efficient Video Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2021
Dan Kondratyuk, Liangzhe Yuan, Yandong Li, Li Zhang, Mingxing Tan, Matthew Brown, Boqing Gong

Figure 1 for MoViNets: Mobile Video Networks for Efficient Video Recognition
Figure 2 for MoViNets: Mobile Video Networks for Efficient Video Recognition
Figure 3 for MoViNets: Mobile Video Networks for Efficient Video Recognition
Figure 4 for MoViNets: Mobile Video Networks for Efficient Video Recognition
Viaarxiv icon

Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2020
Xiaofang Wang, Dan Kondratyuk, Kris M. Kitani, Yair Movshovitz-Attias, Elad Eban

Figure 1 for Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades
Figure 2 for Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades
Figure 3 for Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades
Figure 4 for Multiple Networks are More Efficient than One: Fast and Accurate Models via Ensembles and Cascades
Viaarxiv icon

When Ensembling Smaller Models is More Efficient than Single Large Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2020
Dan Kondratyuk, Mingxing Tan, Matthew Brown, Boqing Gong

Figure 1 for When Ensembling Smaller Models is More Efficient than Single Large Models
Figure 2 for When Ensembling Smaller Models is More Efficient than Single Large Models
Figure 3 for When Ensembling Smaller Models is More Efficient than Single Large Models
Viaarxiv icon