Alert button
Picture for Feng Liang

Feng Liang

Alert button

FlowVid: Taming Imperfect Optical Flows for Consistent Video-to-Video Synthesis

Dec 29, 2023
Feng Liang, Bichen Wu, Jialiang Wang, Licheng Yu, Kunpeng Li, Yinan Zhao, Ishan Misra, Jia-Bin Huang, Peizhao Zhang, Peter Vajda, Diana Marculescu

Viaarxiv icon

Fairy: Fast Parallelized Instruction-Guided Video-to-Video Synthesis

Dec 20, 2023
Bichen Wu, Ching-Yao Chuang, Xiaoyan Wang, Yichen Jia, Kapil Krishnakumar, Tong Xiao, Feng Liang, Licheng Yu, Peter Vajda

Viaarxiv icon

Fast and High-Performance Learned Image Compression With Improved Checkerboard Context Model, Deformable Residual Module, and Knowledge Distillation

Sep 05, 2023
Haisheng Fu, Feng Liang, Jie Liang, Yongqiang Wang, Guohe Zhang, Jingning Han

Figure 1 for Fast and High-Performance Learned Image Compression With Improved Checkerboard Context Model, Deformable Residual Module, and Knowledge Distillation
Figure 2 for Fast and High-Performance Learned Image Compression With Improved Checkerboard Context Model, Deformable Residual Module, and Knowledge Distillation
Figure 3 for Fast and High-Performance Learned Image Compression With Improved Checkerboard Context Model, Deformable Residual Module, and Knowledge Distillation
Figure 4 for Fast and High-Performance Learned Image Compression With Improved Checkerboard Context Model, Deformable Residual Module, and Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Enhanced Residual SwinV2 Transformer for Learned Image Compression

Aug 23, 2023
Yongqiang Wang, Feng Liang, Haisheng Fu, Jie Liang, Haipeng Qin, Junzhe Liang

Figure 1 for Enhanced Residual SwinV2 Transformer for Learned Image Compression
Figure 2 for Enhanced Residual SwinV2 Transformer for Learned Image Compression
Figure 3 for Enhanced Residual SwinV2 Transformer for Learned Image Compression
Figure 4 for Enhanced Residual SwinV2 Transformer for Learned Image Compression
Viaarxiv icon

Mask Hierarchical Features For Self-Supervised Learning

Apr 01, 2023
Fenggang Liu, Yangguang Li, Feng Liang, Jilan Xu, Bin Huang, Jing Shao

Figure 1 for Mask Hierarchical Features For Self-Supervised Learning
Figure 2 for Mask Hierarchical Features For Self-Supervised Learning
Figure 3 for Mask Hierarchical Features For Self-Supervised Learning
Figure 4 for Mask Hierarchical Features For Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Fast-BEV: A Fast and Strong Bird's-Eye View Perception Baseline

Jan 29, 2023
Yangguang Li, Bin Huang, Zeren Chen, Yufeng Cui, Feng Liang, Mingzhu Shen, Fenggang Liu, Enze Xie, Lu Sheng, Wanli Ouyang, Jing Shao

Figure 1 for Fast-BEV: A Fast and Strong Bird's-Eye View Perception Baseline
Figure 2 for Fast-BEV: A Fast and Strong Bird's-Eye View Perception Baseline
Figure 3 for Fast-BEV: A Fast and Strong Bird's-Eye View Perception Baseline
Figure 4 for Fast-BEV: A Fast and Strong Bird's-Eye View Perception Baseline
Viaarxiv icon

Fast-BEV: Towards Real-time On-vehicle Bird's-Eye View Perception

Jan 19, 2023
Bin Huang, Yangguang Li, Enze Xie, Feng Liang, Luya Wang, Mingzhu Shen, Fenggang Liu, Tianqi Wang, Ping Luo, Jing Shao

Figure 1 for Fast-BEV: Towards Real-time On-vehicle Bird's-Eye View Perception
Figure 2 for Fast-BEV: Towards Real-time On-vehicle Bird's-Eye View Perception
Figure 3 for Fast-BEV: Towards Real-time On-vehicle Bird's-Eye View Perception
Figure 4 for Fast-BEV: Towards Real-time On-vehicle Bird's-Eye View Perception
Viaarxiv icon

MobileTL: On-device Transfer Learning with Inverted Residual Blocks

Dec 05, 2022
Hung-Yueh Chiang, Natalia Frumkin, Feng Liang, Diana Marculescu

Figure 1 for MobileTL: On-device Transfer Learning with Inverted Residual Blocks
Figure 2 for MobileTL: On-device Transfer Learning with Inverted Residual Blocks
Figure 3 for MobileTL: On-device Transfer Learning with Inverted Residual Blocks
Figure 4 for MobileTL: On-device Transfer Learning with Inverted Residual Blocks
Viaarxiv icon

Open-Vocabulary Semantic Segmentation with Mask-adapted CLIP

Oct 09, 2022
Feng Liang, Bichen Wu, Xiaoliang Dai, Kunpeng Li, Yinan Zhao, Hang Zhang, Peizhao Zhang, Peter Vajda, Diana Marculescu

Figure 1 for Open-Vocabulary Semantic Segmentation with Mask-adapted CLIP
Figure 2 for Open-Vocabulary Semantic Segmentation with Mask-adapted CLIP
Figure 3 for Open-Vocabulary Semantic Segmentation with Mask-adapted CLIP
Figure 4 for Open-Vocabulary Semantic Segmentation with Mask-adapted CLIP
Viaarxiv icon

Learned Image Compression with Generalized Octave Convolution and Cross-Resolution Parameter Estimation

Sep 07, 2022
Haisheng Fu, Feng Liang

Figure 1 for Learned Image Compression with Generalized Octave Convolution and Cross-Resolution Parameter Estimation
Figure 2 for Learned Image Compression with Generalized Octave Convolution and Cross-Resolution Parameter Estimation
Figure 3 for Learned Image Compression with Generalized Octave Convolution and Cross-Resolution Parameter Estimation
Figure 4 for Learned Image Compression with Generalized Octave Convolution and Cross-Resolution Parameter Estimation
Viaarxiv icon